ICT in het veld: op oefening met Defensie

Defensie heeft te maken met unieke ICT-uitdagingen. De aard van het werk en de vaak extreme omstandigheden waaronder eenheden hun werk doen, stellen extra eisen aan systemen en verbindingen.

De krijgsmacht heeft dus ook behoefte aan unieke ICT-oplossingen. KPN werd gevraagd om tijdens de Várpalota Challenge 2016 met een civiele blik te kijken naar het gebruik van ICT in de praktijk. We delen graag enkele ervaringen.

Tijdens de Várpalota Challenge trainen diverse eenheden van de landmacht op onbekend, uitdagend terrein in het Hongaarse Várpalota. Ook de ICT-systemen en -verbindingen worden hier onder uiteenlopende omstandigheden getest. Divers, ruig terrein, grote mobiliteit van de eenheden en wisselende samenwerkingsverbanden zijn slechts enkele uitdagingen waaraan de ICT het hoofd moet kunnen bieden.

Ruig terrein en snelle brigades

De ICT zoals die in het bedrijfsleven wordt gebruikt, voldoet vaak niet aan de eisen die Defensie stelt. Een systeem kan bijvoorbeeld prima functioneren op een desktopcomputer. Datzelfde systeem is echter een stuk lastiger te bedienen op een klein schermpje in een tank die met 70 km/uur over ruig terrein dendert. Ook de mobiliteit van eenheden zorgt voor ICT-puzzels. Eenheden verplaatsen zich vanzelf buiten de reikwijdte van de verbinding. De command post (CP) die de verbinding verzorgt, moet dus de manschappen volgen. Zeker bij de snelle beweging van bijvoorbeeld een motoriseerde brigade, moet de CP met alle hardware dus veelvuldig én snel opnieuw opgebouwd kunnen worden.

Intensieve, wisselende samenwerking

Defensiewerk draait om samenwerken. De eenheden van Defensie werken in steeds wisselende samenstellingen en met grote aantallen mensen. Er zijn dus veel gebruikers van ICT-systemen. De operationele eenheden werken bovendien niet alleen samen met andere Nederlandse eenheden, maar ook met bijvoorbeeld NATO-partners en lokale overheden die ieder hun eigen ICT-systeem gebruiken. Deze systemen moeten dus met elkaar kunnen communiceren. En niet alleen op het niveau van bijvoorbeeld het bataljon. Ook pelotons moeten voortdurend informatie kunnen uitwisselen.


Defensie heeft dus op ICT-gebied behoefte aan grote flexibiliteit. Tegelijk zijn er door alle samenwerkingsverbanden breed accepteerde standaarden nodig. Dit lijkt tegenstrijdig, maar is wel degelijk te realiseren. Zo kan met een modulaire ICT-infrastructuur snel voor iedere operatie een ICT-systeem op maat worden opgebouwd. En door te werken met gestandaardiseerde ‘stekkers’ kunnen diverse systemen met elkaar communiceren. Op die manier kunnen systemen en verbindingen heel wat uitdagingen in het veld aan.

Meer weten

Meer weten over de ICT-uitdagingen bij Defensie en de oplossingen die KPN ziet? Lees onze whitepaper 'ICT: hoofdwapensysteem van de toekomst'.

Download de whitepaper

Gerelateerde artikelen