Doe de cloud checklist!

Je wilt naar de cloud of je zit al in de cloud en wilt de volgende stap maken. Wat is daar voor nodig? Vul onderstaande checklist in om er achter te komen wat je wel en niet moet doen.

1. Welk stadium is voor jouw organisatie de wenselijke en mogelijke eindsituatie?

Zet nog eens kort op een rij waarom.

2. Wat zijn daarvan de organisatorische en personele consequenties?

Beoordeel de eindsituatie en zet in grove lijnen die eindsituatie neer.

3. Met welke stappen denk je die situatie te bereiken? Wanneer?

In een roadmap breng je de organisatorische en personele consequenties in kaart. Beantwoord deze vragen:

a. Welke aanpak past bij mij en welke uitgangspunten zijn voor mij belangrijk?
b. Welke competenties heb ik in huis en kan ik opnieuw inzetten?
c. Welke competenties moet ik nog ontwikkelen?

4. Een van je partners in deze transitie zal HR zijn. Welk HR-beleid is nodig om de overgang stap voor stap zo soepel mogelijk te laten verlopen?

Bespreek samen de volgende punten:

a. Het opleiden van mensen voor toekomstige nieuwe ICT-gerelateerde functies, bijvoorbeeld dieper in de organisatie of bij inkoop.
b. Het opleiden/voorbereiden van mensen op andere functies binnen of buiten de organisatie
c. Hoe ga ik om met boventalligheid die eventueel ontstaat?
d. Welke mensen heb ik nu niet in mijn organisatie en moet ik van buiten halen?
e. Welke tijdelijke rollen zijn nodig in eventuele overgangsfasen?

5. De samenstelling van je team is cruciaal.

Hoe waarborg je dat je steeds de juiste medewerkers binnenboord hebt? Hoe zorg je dat je medewerkerspopulatie wendbaar wordt en blijft? En zo in staat is om de ontwikkelingen bij te houden?

6. De aansturing van de ICT-dienstverlening krijgt stap voor stap een nieuwe structuur.

Beantwoord deze vragen:

a. Wie in de organisatie beslissen er over de ICT-strategie?
b. Wie beslissen er over de benodigde functionaliteiten?
c. Wie bewaakt de ICT-architectuur, in samenhang met de organisatie- en cloud-architectuur?
d. Wie heeft het budget en beslist dus over inkoop van ICT-voorzieningen?
e. Wie is verantwoordelijk voor beveiliging, autorisatie en toegang?
f. Hoe worden verstoringen, structurele problemen en wijzigingswensen afgehandeld?

Meer weten

Whitepaper: 'Versterk uw ICT met de mogelijkheden van cloud'

Hoe ziet een nieuwe ICT-organisatie er uit? Wat hoort nog wel bij ICT, wat niet? Wat zijn de manieren om cloud – in de meest brede zin – en de governance te (her)organiseren? In deze whitepaper loodsen we u langs de impact van cloud op organisaties.

Download

Gerelateerde artikelen