De werkplek van de toekomst: beter samenwerken in teams

De manier waarop wij werken verandert in rap tempo. Zo komt er steeds meer nadruk te liggen op een betere samenwerking in groepsverband. De teamdynamiek wordt zogezegd steeds belangrijker. De werkplek van de toekomst gaat er dan ook anders uitzien. Mensen willen altijd en overal efficiënt, prettig en veilig kunnen werken ('cross platform, cross device' in vaktermen). Daarnaast bestaat de behoefte om gezamenlijk aan projecten te kunnen werken.

KPN organiseert sessies waarin werkplek-experts aanduiden hoe de digitale werkplek zich ontwikkelt. Ook wordt ingegaan op de vraag met welke middelen de samenwerking kan worden gestimuleerd. In KPN’s Digital Dutch Xperience stond dit onderwerp centraal.

Technologie op de werkvloer

Patrick de Lange, consultant bij Sound, gaf inzicht in de impact van technologie op het werk en hoe dat werk in de toekomst georganiseerd gaat worden. Volgens De Lange zijn we hard op weg naar een economie waarbij korte werkverbanden en freelance werk de overhand krijgen. De flex-economie is niet te stuiten. Platforms als Uber, waarbij mensen per project, opdracht of transactie betaald krijgen, worden dominant. Vaste medewerkers worden steeds vaker aangevuld met parttimers, mensen met een tijdelijk contract en met robots. De samenstelling van teams verandert voortdurend. Het personeelsbestand van weleer wordt vervangend door een ecosysteem waarin ook klanten en leveranciers een rol krijgen. De enige constante factor is de veranderlijkheid.
Behalve dat in steeds wisselende teams wordt gewerkt, komen binnen een organisatie steeds meer generaties te werken. Met al die verschillende werkwijzen moet wel rekening worden gehouden. Verder constateerde De Lange dat ‘technologie de robot uit de mens haalt’. Juist de hoog cognitieve vaardigheden van de mensen komen straks beter tot hun recht. Creatief werk waaraan mensen plezier beleven heeft de toekomst. De tijd die werknemers besteden aan creatieve taken die niet door machines kunnen worden uitgevoerd, neemt snel toe. In 1900 was dat nog maar tien procent, in 2000 al dertig en in 2015 was dat al de helft van het werk. In de toekomst zullen we tachtig procent van de tijd besteden aan creatieve taken.

Nieuwe zakelijke modellen

Digitalisering leidt tot nieuwe, disruptieve zakelijke modellen. Om succesvol te blijven moeten ondernemers die transformatie goed doorgronden. De Lange drukt hen op het hart om medewerkers met grote regelmaat trainingen te geven. Vaardigheden en competenties moeten continu worden bijgesteld en aangescherpt. De consultant maakt een vergelijking met de sportschool. Twee dagen training is voldoende, maar je moet dat wel week in week uit doen. Zoals gezegd moet het personeelsbestand worden omgevormd tot een ecosysteem met tijdelijke arbeidskrachten, zzp’ers en externen. Experimenteer met teams en bouw die teams telkens opnieuw op.


Vier belangrijke lessen

  1. Tijdig met de chief information security officer (CISO) praten. Zeker als bepaalde ‘spullen’ buiten de muren van de organisatie worden gezet. Bronsema: 'De data gaan overal heen. Je hebt daar geen grip op. De security vereist dat je de data op de locatie beschermt.' Beveiliging en compliance zijn cruciaal.

  2. Balans creëren tussen gebruikerservaring en security. De IT-afdeling wil de controle houden, terwijl de business-afdelingen maximaal willen gebruiken wat erin zit. Daar moet je over nadenken.

  3. Goed uitleggen wat de nieuwe manier van werken inhoudt. Zeker met vijf generaties op de werkvloer is dat geen overbodige luxe.

  4. Inzichten in Microsoft 365 gebruiken om te leren hoe het beter kan. Te vaak zie je dat de klant zelf vol goede moed start richting de publieke cloud. Na de nodige experimenten wordt een proof of concept gebouwd. Dikwijls haken bedrijven na deze fase af door gebrek aan kennis en ervaring bij medewerkers.


Whitepaper Modern Workplace

Benieuwd naar de vier elementen van de moderne werkplek én welke stappen u kunt ondernemen om de moderne werkplek succesvol in te zetten?

Download

Groei sociale hulpmiddelen op werk

Ludy Bronsema, portfolio strategist digital workplace, liet zien hoe het samenwerken verandert. Bijna de helft van de werknemers gebruikt sociale hulpmiddelen op het werk. Per gebruiker worden thans vier keer zoveel apparaten gebruikt. Ook de diversiteit wordt steeds groter. Inmiddels werken vijf generaties samen en bijna driekwart van de werknemers werkt op afstand. Het aantal teams in bedrijven is in korte tijd verdubbeld en tachtig procent van de werktijd bestaat al uit samenwerken.

KPN heeft zelf in 2017 de stap gemaakt naar de digitale werkplek die volledig op de cloud is gebaseerd. Bronsema deelde een aantal lessen die daaruit zijn te leren. Via de cloud komen ineens veel data beschikbaar. Maar de vraag is wat je daarmee kunt doen en hoe je alles op de juiste plek krijgt. Vooral als moet worden samengewerkt met andere bedrijven is dat een hele uitdaging. De modern workplace brengt medewerkers dichter bij elkaar.

Meer weten

Zijn uw medewerkers in staat om altijd en overal hun werk te doen en samen te werken? Ongeacht hun device? En hoe creëert u een optimale samenwerking tussen mens en technologie? Hier gaan we mee aan de slag tijdens het webinar Microsoft Teams.

Meld u direct aan

Gerelateerde artikelen