De verborgen kracht van bitcoin

Investeer in wat je eigen ondergang kan betekenen, anders doet iemand anders het. Of financials het nu leuk vinden of niet, de technologie achter crypto currency zoals bitcoin gaat de financiële én overheidswereld radicaal veranderen.

Zoals internet de informatie- en mediavoorzieningen decentraliseert en democratiseert, boekingswebsites de reiswereld op zijn kop zetten en Twitter een openbare nieuwsredactie creëert, zo zal de technologie achter bitcoin het betalings- en transactieverkeer voorgoed veranderen. Financials en overheden die daar niet op anticiperen, hangt hetzelfde boven het hoofd als uitgevers, bibliotheken en muziekwinkels.

Je denkt misschien: ‘Bitcoin, is dat geen oud nieuws?’ Maar bitcoin heeft 2 kanten. Allereerst de kant die we uit de media kennen en die wordt gekenmerkt door sensatie. De media berichten met regelmaat over criminelen die bitcoin gebruiken vanwege de anonimiteit. Maar feitelijk zijn alle transacties voor iedereen transparant en inzichtelijk. Overigens zijn euro’s en dollars nog altijd populair voor witwaspraktijken. Ook zou bitcoin kwetsbaar zijn voor cybercriminelen. Maar het bitcoinprotocol is nog nooit gehackt. Bovendien bedroeg in 2014 de creditcardfraude in de VS ruim 32 miljard dollar. Wie dus niet verder kijkt dan de populaire media, dreigt een eenzijdig en onvolledig beeld te krijgen.

In Nederland staan we op een T-splitsing: leiden of volgen

Interessanter is de technologie achter de bitcoin. Bitcointransacties worden uitgevoerd en beveiligd door een groot open netwerk van computers, volgens geavanceerde wiskundige principes. Iedereen kan meedoen en rekencapaciteit inbrengen. Iedere bitcointransactie is weggeschreven in de zogeheten blockchain. Dit is een gezamenlijk openbaar virtueel grootboek. De deelnemers in het netwerk, miners genaamd, onderhouden allemaal dezelfde blockchain en verifiëren iedere transactie. De miners moeten voortdurend consensus bereiken over de correctheid van een transactie in de blockchain. Het is alsof een notaris iedere transactie bekijkt. Vertrouwen is gedigitaliseerd. Zo kan iedereen met elkaar handelen zonder tussenkomst van een vertrouwde 3de partij, wereldwijd. Met de komst van bitcointechnologie beschikken we over een compleet nieuwe infrastructuur voor wereldwijde vrije handel via het internet. Handel die niet wordt gecontroleerd door overheden en tussenpersonen.

Deze infrastructuur maakt transacties slim en programmeerbaar, waardoor compliance regels als het ware in de transactie kunnen worden geprogrammeerd, en daarmee ook geauto matiseerd. Zo zullen bureaucratie en fraude in grote mate worden gereduceerd.

Niet voor niks investeerden Venture Capital Funds en financiële instellingen waaronder NYSE, BBVA, Citi, Nasdaq en Goldman Sachs tot nu toe ruim 850 miljoen dollar in bitcoin en blockchain startups. Dit zit nu al boven het niveau van de investeringen in internet startups in 1995. Groot-Brittannië investeert komend jaar 10 miljoen pond in de technologie. Ter vergelijking: in Nederland kunnen bitcoinbedrijven maar met moeite een bankrekening openen. In Nederland staan we op een T-splitsing: leiden of volgen. Volgen is duur, omdat we dan afhankelijk zijn van anderen. We hebben uitstekende papieren om een vooraanstaande rol te spelen bij de ontwikkeling en uitrol van deze technologie. Maar dat vraagt wel om nieuwe vormen van samenwerking, binnen consortia van overheid, bedrijfsleven en vernieuwende startups. Laten we daar nu als Nederlanders heel goed in zijn. Het is nu tijd om door te pakken. Let’s discuss what’s in it for us!

E-book: Inspire finance in business

Wilt u meer lezen over financiële ontwikkelingen? Benieuwd naar de visie van Arnout de Vries (digitale gedragswetenschapper bij TNO) en Adjiedj Bakas (trendwatcher)? Lees interviews, commentaren, weidse vergezichten, slimme stellingen en interessante visies op de dynamische financiële sector.

Download


Over Rutger van Zuidam

Rutger is oprichter van IntoBitcoin.com en Senanga. Hij organiseerde ook het Nationaal Bitcoin Congres

- Auteur: Rutger van Zuidam


Gerelateerde artikelen