De impact van digitalisering op de arbeidsmarkt

De digitale transformatie gaat vaak over het veranderen van bedrijfsmodellen en -processen binnen een sector of branche. Maar staat u ook stil bij de impact van digitalisering op uw medewerkers? Leon Bedaux, IT lead Digitalisering en Tom Plug, HR Innovatie bij KPN, geven hun visie op trends op de arbeidsmarkt aan de hand van stellingen.

Steeds meer banen verdwijnen door digitalisering

Tom: ‘Dat hoor je vaak, maar hebben we het dan over banen of over werkgelegenheid? Het CBS concludeerde onlangs dat het toenemende gebruik van ICT de afgelopen 15 jaar geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de werkgelegenheid. Wel zijn verschuivingen te zien: in ICT-intensieve omgevingen zoals banken nam de werkgelegenheid af. In ICT-luwe sectoren zoals de zorg nam het juist toe. En ja, banen verdwijnen, maar er komen ook weer andere, nieuwe banen bij. Dat is van alle tijden. Tegenwoordig verbindt niet langer een persoon maar een machine ons razendsnel en foutloos door. En hoeveel mensen ontwikkelden 10 jaar geleden apps voor smartphones? Werk ontwikkelt zich aan de hand van technologische vooruitgang. Het is belangrijk dat werknemers dat ook blijven doen, zodat ze hun specifieke talenten en passie in kunnen zetten in nieuwe banen. Daarvoor moet je een actieve houding hebben en van een werkgever mag je verwachten dat hij die houding ook stimuleert.’

Zingeving is belangrijker dan een hoog salaris

Leon: ‘Toen ik 16 jaar geleden startte op de arbeidsmarkt, kreeg ik regelmatig de vraag of ik goed onderhandeld had over mijn salaris en een leaseauto had weten te bemachtigen. Ik merk nu dat sollicitanten veel minder vragen naar dat soort zaken. Met name jongere sollicitanten praten eerder over de maatschappelijke relevantie van hun werkzaamheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Achterliggende gedachte: hoe kun je een positieve bijdrage leveren? Dus ja, ik zie wel een duidelijke verschuiving.’

Werkgevers moeten meer investeren in medewerkers

Tom: ‘Laten we afstappen van de ouder-kindrelatie. De verhouding tussen werkgever en werknemer wordt steeds gelijkwaardiger. Je hebt elkaar hard nodig om mee te kunnen bewegen met de snelle veranderingen. Investeringen in toekomstbestendigheid moeten vanuit beide kanten komen. Ook bij KPN. We maken medewerkers daarvan bewust met het motto: be prepared, not scared. Medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over het verbeteren van de combinatie van hun talenten en ambities. Zo vergroten zij hun inzetbaarheid en werkzekerheid. Dat vraagt dus om een andere mindset.’

Een online community is tegenwoordig een hygiënefactor

Leon: ‘Als ICT-dienstverlener is het voor KPN extra belangrijk dat we werkzaamheden verplaatsen naar het digitale domein. Ons sociale platform TeamKPN faciliteert dat. Het is een digitale werkplek waarmee medewerkers sneller en efficiënter kunnen (samen) werken. Je kunt er nieuws delen, mensen opzoeken en bijvoorbeeld resultaten bekijken. Kracht van deze virtuele werkplek is de transparantie. Ben je het ergens niet mee een? Post het en discussieer er met anderen over. Ook voor andere werkgevers is het relevant om medewerkers te verbinden aan hun merk. Zij willen onderdeel uitmaken van een organisatie en zich gehoord voelen.’

Zonder data geen bestaansrecht

Tom: ‘We zien dat bedrijven – ondersteund door data – consumenten steeds persoonlijker benaderen. Waarom zou je diezelfde benadering niet ook toepassen op je medewerkers, zodat je persoonlijker en gerichter met hen kunt interacteren? En vraag aan hen voortdurend feedback, door ze hun mening te laten geven of allerhande zaken en processen te laten beoordelen. Die informatie, die via slimme digitale platformen op een veilige en betrouwbare manier wordt beheerd, kan echt bijdragen aan het creëren van de optimale werknemerservaring die centraal staat in de arbeidsrelatie van de (nabije) toekomst. ICT gaat daarin een belangrijke rol spelen.’

Meer weten

The Digital Dutch Magazine

Lees hier direct het online magazine met inspirerende verhalen van digitale koplopers.

Download

Gerelateerde artikelen