Aan de slag met Internet of Things

Ziet u business in Internet of Things (IoT) en wilt u de mogelijkheden onderzoeken? That’s the spirit! De opkomst van IoT is onvermijdelijk en raakt ongetwijfeld ook uw organisatie, dat schreef ik al in een eerder blog. Nu wilt u IoT toepassen in uw organisatie. Maar hoe pakt u dat aan?

Ik kom binnen met een open deur: durf te experimenteren. Daar hoort fouten maken ook bij. Verwacht niet dat uw eerste IoT-bedenksel direct het ei van Columbus zal zijn. Begin met iets kleins en probeer dat uit. Leer ervan. Zo doen uw mensen waardevolle ervaring op. Daaruit ontstaan weer nieuwe en impactvolle ideeën.

Van idee naar realisatie

De beste ideeën bedenkt u niet in uw eentje. Betrek iemand die uw systemen en databases goed kent, want ICT is een randvoorwaarde. En betrek vooral mensen van de werkvloer die de werkprocessen in praktijk ervaren. Als geen ander weten zij waar verbetering mogelijk is. Doorloop samen deze stappen:

  1. Ideevorming. Alles mag. Prikkel de fantasie van alle betrokkenen. Vraag hoe IoT ergernissen in het werk zou kunnen oplossen. Of bezoek de IoT Academy ter inspiratie. Noteer alle opborrelende ideeën.
  2. Validatie. Beschrijf per idee het verwachte resultaat. Gaan werkprocessen sneller? Gaat de kwaliteit omhoog? Geef prioriteit aan het idee met het beste resultaat.
  3. Proof of Concept. Probeer op kleine schaal uit óf het idee werkt en hóe het werkt. Probeer ook verkeerd gebruik uit. Ontdek zo veel mogelijk foutjes. En verhelp die.
  4. Rechtvaardiging. Maak een businesscase van dat idee. Concretiseer de verwachte resultaten. Is de investering verantwoord? Past het bij uw mensen en bij uw merk?
  5. Productie. In nauwe samenwerking tussen ICT en de business zet u het idee om in tastbaar resultaat: een werkende toepassing.
  6. Adoptie. Verzeker uzelf ervan dat de beoogde gebruikers de toepassing echt gaan gebruiken. Laat hen zien hoe het werkt en vooral wat het oplevert.
  7. Optimalisatie. De praktijk leert wat er nog beter kan. Vraag openlijk naar ideeën om de IoT-toepassing te verbeteren. Scherp aan of begin het hele proces opnieuw.

Concreet en soms verrassend resultaat

Zo past u IoT praktisch toe in uw organisatie. Dat kan veel opleveren. Denk aan hogere productiviteit of meer toegevoegde waarde voor uw klanten. Soms is er ook verrassend resultaat. Zo wilde een ziekenhuis de inventaris van medische instrumenten digitaliseren om de voorraad te beheren. Dat had een onvoorziene bijwerking: ze konden met zekerheid stellen dat een instrument na een operatie niet per ongeluk in de patiënt was achtergebleven. Dat hadden ze nooit bereikt als ze niet simpelweg waren begonnen met IoT. De moraal van dit verhaal? Begin vooral te experimenteren. Zo zet u een ongekende leer- en verbetercyclus in gang.Over Douwe van de Ruit

Douwe is lead consultant IoT bij KPN Consulting. Hij beschouwt zichzelf als een soldaat in de digitale revolutie, waarbij zijn expertise ligt in Internet of Things, Enterprise Mobility en Mobile Mindshift. De afgelopen 10 jaar voerde hij projecten uit om een bijdrage te leveren aan de digitale revolutie.

- Auteur: Douwe van de Ruit


Gerelateerde artikelen