5G: driver voor veilige digitale transformatie

5G wordt gepresenteerd als een veelbelovende nieuwe technologie met een grote potentie voor de maatschappij en bedrijfsleven. Maar wat is het precies, wat zijn de voordelen en welke toepassingen kent 5G in de praktijk? Dit moet u weten over deze nieuwe standaard voor mobiele communicatie.

Wat is 5G?

5G is de nieuwste standaard voor mobiele communicatie. Het is daarmee de opvolger van 2G, 3G en 4G. In tegenstelling tot deze voorgaande standaarden is 5G geen continuering van bestaande technologie, maar van de grond af aan opnieuw ontworpen. De security rationale is ontworpen om de meest uitdagende digitale vraagstukken (zoals smartgrid, autonoom rijden, industrie 4.0, hospital @ home, etc.) in de maatschappij in te kunnen vullen in het komend decennium.

Wat zijn de grootste voordelen van 5G?

5G technologie heeft vergeleken met zijn voorgangers grofweg drie belangrijke eigenschappen voor de diverse nieuwe toepassingen:

1. Zeer hoge betrouwbaarheid

Sommige draadloze toepassingen vereisen een connectie die geen milliseconde ‘down’ mag gaan. Met 5G kan KPN die zekerheid tot 99,999 procent bieden, zelfs op apparaatniveau. Dit zet de deur open naar serieuze businesstoepassingen waarbij continuïteit cruciaal is.

2. Zeer lage latency en hoge betrouwbaarheid

5G kent een zeer lage latency, ofwel netwerkvertraging. Daarmee is 5G zeer geschikt voor toepassingen die een snel ‘reactievermogen’ van het netwerk vereisen. Denk aan gaming en virtual reality, maar bijvoorbeeld ook aan zelfrijdende auto’s of volledig draadloos communicerende robots in productielijnen.

3. Veel grotere capaciteit

5G kan veel meer apparaten per km2 aansluiten. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor bijvoorbeeld smart cities, waar op een relatief klein oppervlak al snel honderdduizenden sensoren verbonden zijn. Ook voor bijvoorbeeld Industry 4.0-toepassingen is die enorme capaciteit een belangrijke voorwaarde. Bovendien blijft door de enorme bandbreedte ook bij een grote hoeveelheid aangesloten apparaten de snelheid hoog.

Waarom is 5G zo’n belangrijke ‘next step’?

5G heeft in potentie een enorme impact op de samenleving. Waar 4G vooral een manier was om individuen te koppelen aan het internet, zorgt 5G voor een verbonden maatschappij. 5G verbindt niet alleen mensen, maar kan door de enorme capaciteit hele supplychains, slimme steden of andere grootschalige projecten aan elkaar knopen. 5G maakt op die manier innovaties in bijvoorbeeld de zorg, de maakindustrie, de openbare ruimte en op het gebied van duurzaamheid mogelijk.

Zijn er al voorbeelden van 5G-toepassingen in Nederland?

Jazeker. Een goed voorbeeld is het experimentele 5G-indoornetwerk van KPN in de Johan Cruijff Arena. Dit netwerk moet het stadion duurzamer, veiliger en aangenamer maken. Naast mobiele pinbetalingen via 5G experimenteert KPN met verbonden telapparaten die kunnen bijhouden hoeveel mensen in- en uitlopen. Ook lopen er stewards rond met via 5G verbonden hogeresolutiecamera’s die fungeren als een paar ‘extra ogen’.

Ook experimenteert KPN momenteel volop via zogeheten FieldLabs. Een voorbeeld hiervan is het precisielandbouwproject op een boerderij van de Wageningen University & Research in Drenthe. Daar stuurt een drone via 5G videobeelden van de akker naar een landbouwmachine, die op basis daarvan de bestrijdingsmiddel doceert. Het resultaat: een vermindering van 30 procent in de benodigde bestrijdingsmiddelen.

Wanneer is 5G in Nederland op grote schaal beschikbaar

Naar verwachting is 5G in 2020 in Nederland breed beschikbaar. In juli 2020 is met de veiling van de 700 Mhz-band een andere belangrijke stap genomen. De 3.5 GHz-band vormt momenteel een obstakel. Deze voor 5G belangrijke band is nu nog in gebruik door inlichtingendiensten. Dat gaat in 2022 veranderen.

Wat betekent 5G voor security van uw bedrijf?

Zoals hierboven al beschreven zijn de mogelijkheden van 5G enorm. Er kan immers veel meer data worden verwerkt dan via 4G. In deze enorme toename van data verwerking schuilt ook meteen het gevaar. Er zal immers meer data verwerkt gaan worden, wat de kans op een cyberaanval logischerwijs ook doet toenemen. Daarnaast zal er ook meer capaciteit beschikbaar moeten zijn om het beveiligingsniveau op peil te houden.

Het is dus van belang om vooraf goed na te denken over de potentiele beveiligingsrisico’s die 5G met zich mee kan brengen. Dit vraagt om een gedegen 'security by design' aanpak. Dit houdt in dat men bij het implementatie proces al nadenkt over de mogelijke beveiligingsrisico’s en problemen die kunnen ontstaan met het introduceren van 5G.

Is 5G veilig?

Uiteraard voldoet de 5G-technologie aan de meest moderne securityprincipes en is het ook zo flexibel om te kunnen blijven doorontwikkelen voor eventuele nieuwe bedreigingen.

Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van 256-bits versleuteling, waar 4G een 128 bits versleuteling heeft. Hierdoor beschikt het 5G-netwerk dus over een hoge stabiliteit en een veiligere verbinding, wat in belangrijke mate gaat bijdragen aan de businesscontinuïteit.

Meer weten?

Lees hier meer over de ontwikkelingen van 5G en wat er in de andere KPN FieldLabs gebeurt. Of meld u vrijblijvend aan voor één van de online5G-netwerkbijeenkomsten die KPN organiseert.

Gerelateerde artikelen