Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid over online identiteit

eHerkenning heeft 5 betrouwbaarheidsniveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. Met een hoger betrouwbaarheidsniveau heeft de dienstverlener meer zekerheid over uw online identiteit. Hoe hoger het niveau, hoe meer wij namelijk uw identiteit controleren tijdens de aanvraag van het eHerkenningsmiddel. Daarnaast verschillen de inlogmethodes per niveau, voor nog meer zekerheid.

Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor een online dienst wordt bepaald door de dienstverlener zelf, en wordt per dienst vastgesteld.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid heeft de governance van eHerkenning in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau eH1 (RVO, Justis, en VNG namens gemeenten), de erkende leveranciers van eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met eH1. 

Vragen over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau's?