eHerkenning eH2+ aanvragen

Betrouwbaarheidsniveau eH2+

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en laat zien wie u bent (authenticatie). Op het middel registreert u machtigingen. Met deze machtigingen bent u geautoriseerd om namens uw organisatie bepaalde dienst(en) via eHerkenning af te nemen.

Weet u voor welke dienst(en) u eHerkenning wilt gebruiken, en heeft u maximaal betrouwbaarheidsniveau eH2+ nodig? Vraag uw middel dan hier aan. Zodra u uw middel hebt ontvangen, logt u in met een gebruikersnaam, een sterk wachtwoord en een sms-code.

Direct aanvragen

Een eH2+ middel nodig? En weet u al hoe de aanvraag werkt?

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Bij de aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH2+ hebt u de volgende documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Tarieven eHerkenning eH2+

eHerkenningsmiddel eH2+ voor 1 jaar Vanaf € 20,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH2+ voor 3 jaar Vanaf € 50,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH2+ voor 5 jaar Vanaf € 70,00 per gebruiker

Zo vraagt u eHerkenning op eH2+ niveau aan


 • Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel is toestemming nodig van een bevoegd vertegenwoordiger, of een bij ons bekende machtigingenbeheerder. Deze bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

  U kunt als gebruiker wel zelf de aanvraag doen, zolang u de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger heeft en hij of zij de aanvraag ondertekent.

  Wie is de bevoegd vertegenwoordiger?

  Bekijk op het KvK-uittreksel onder het gedeelte ‘Bestuurders en/of Gevolmachtigde’ wie bevoegd vertegenwoordiger is en in welke mate de persoon bevoegd is. Dit is namelijk van invloed op de aanvraag:

  • Zelfstandig bevoegd – U heeft de gegevens van deze bevoegd vertegenwoordiger nodig en hij of zij moet het aanvraagformulier ondertekenen.

  • Gezamenlijk bevoegd – U heeft de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers nodig. Ook moeten zij allemaal het aanvraagformulier ondertekenen. Mag uw organisatie door een beperkt aantal bevoegd vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd en kunt u dit aantonen met de statuten? Geef dan de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op en voeg de statuten toe.

  • Gevolmachtigden: Staat een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht bevoegd? Dan heeft u zijn/haar gegevens nodig.

  Geen bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel?

  Dan is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. In het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon vindt u de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug. Lever ook een kopie van dat KvK-uittreksel bij ons aan.

  Vraagt u voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aan? Dan kunt u de bevoegdheid van de aanvrager aantonen met aanvullende stukken, bijvoorbeeld mandaten of een aanstellingsbrief. Lever dan een kopie daarvan bij ons aan.

  1. Vul de gegevens in van de organisatie, de bevoegd vertegenwoordiger, en van de gebruiker als deze niet de vertegenwoordiger is.

  2. Selecteer bij de dienst en machtigingen die u nodig hebt. Er zitten standaard 5 machtigingen bij de prijs inbegrepen. Die moeten dan wel direct bij de aanvraag worden gebruikt.

  3. Geef de geldigheidsduur voor het middel en de machtiging aan. U kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar.

  4. U ziet direct wat de totale kosten zijn.

  5. Na afronding van het aanvraagformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

  6. Onderteken het aanvraagformulier met originele handtekening(en) en stuur deze met de vereiste bijlagen per post naar ons op:

   KPN BV
   Postbus 636
   1500 EP Zaandam
 • Let op!
  Het verwerken van een eHerkenning aanvraag kan tot enkele weken duren
  Het aantal aanvragen van eHerkenning is, mede door de verplichting van eHerkenning door het UWV, enorm gestegen in een korte periode. Hierdoor is ook de verwerkingstijd opgelopen bij alle leveranciers van eHerkenning. De controle van een eHerkenning aanvraag is bijzonder nauwkeurig door de strenge veiligheidsregels vanuit de overheid. Vul de aanvraag dus nauwkeurig en foutloos in, zo voorkomt u onnodige, extra vertraging.

  Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

  Als alle documenten akkoord zijn, ontvangt u zodra uw middel gereed is een e-mail met uw gebruikersnaam. Per sms ontvangt u uw wachtwoord. Nu kunt u inloggen met uw eHerkenningsmiddel.

  Eerste keer inloggen

  Volg de volgende stappen:

  1.    Houd de bevestigingsmail en de SMS met uw wachtwoord bij de hand.

  2.    Ga naar de website van de dienst waar u wilt inloggen.

  3.    Kies voor Inloggen met eHerkenning.

  4.    Volg nu verder de stappen op uw scherm en gebruik de gegevens die u via e-mail en SMS heeft ontvangen.

  5.    U bent succesvol ingelogd met uw eHerkenningsmiddel en u kunt uw zaken afhandelen.

 • Nadat uw middel gereed is, ontvangt u de factuur. De facturatie van eHerkenning heeft KPN uitbesteed aan Cannock Outsourcing B.V.

  Betalingstermijn
  Heeft u binnen 4 weken nog niet betaald? Dan ontvangt u de eerste aanmaning van Cannock Outsourcing B.V. Na 8 weken krijgt u een tweede aanmaning. Na 10 weken heeft u nog 24 uur om te betalen, voor het EH middel wordt geblokkeerd.

  Vragen
  Heeft u vragen over de factuur? Neem dan contact op met de klantenservice voor facturen.

  Telefoon: 088 - 1168048
  E-mail: eherkenning@cannock.nl
  Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00


Spoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wilt u een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer 088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.