eHerkenning niveau eH3 aanvragen

Betrouwbaarheidsniveau eH3

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en laat zien wie je bent (authenticatie). Op het middel registreer je machtigingen. Met deze machtigingen ben je geautoriseerd om namens je organisatie bepaalde dienst(en) via eHerkenning af te nemen.

Weet je voor welke dienst(en) je eHerkenning wilt gebruiken en heb je maximaal betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig? Vraag je middel dan hier aan. Zodra je jouw middel hebt ontvangen, log je in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code.

Verwerking bij het aanvragen van eHerkenning
niveau eH3

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen direct (0 dagen) en uiterlijk 7 dagen (bij complexe aanvragen):

Aanvragen via onze beheermodule worden dezelfde werkdag verwerkt.

Spoedaanvragen (voor 15:00 uur) worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt.

De doorlooptijd van aanvragen van bevoegd vertegenwoordigers met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) bedraagt tussen de 1-3 dagen.

Bij aanvragen van complexere organisaties kan het maximaal 7 dagen duren voordat je jouw eH3 middel hebt.

Je ontvangt bericht van ons wanneer wij je aanvraag hebben behandeld.


Direct aanvragen

Een eH3-middel nodig? En weet je al hoe de aanvraag werkt?

Vraag direct eH3 aan


Ben je binnen je organisatie de persoon die de eHerkenningsaanvragen kan of mag beheren? Vraag dan je manager of je mag worden aangesteld als beheerder van de machtigingen. De beheerder kan namelijk nieuwe middelen toekennen aan de andere collega’s. Daarnaast kan de beheerder middelen upgraden en opzeggen. Op deze manier kun je het aanvraagproces versnellen en je collega’s binnen 30 minuten een nieuw eHerkenningsmiddel verstrekken.
Als je beheerder bent, kun je vanaf vandaag middelen aanvragen en uitgeven via de KPN User Portal. Via het menu “Beheer -> Gebruikers” kun je de aanvraag starten. Je hebt hierbij de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor meerdere gebruikers tegelijk. Dit kan handmatig of, voor een groot aantal gebruikers, via een CSV-upload.
Na de aanvraag voor middelen ontvangen gebruikers een e-mail met daarin een verificatielink. Zij kunnen hiermee hun e-mailadres bevestigen. Vervolgens ontvangen gebruikers op hun eigen mobiele telefoonnummer een sms met daarin een verificatie. Hiermee kunnen zij hun eigen persoonlijke wachtwoord instellen.

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH3 heb je de volgende documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor je regelen tijdens je aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Tarieven eHerkenning niveau eH3*

eHerkenningsmiddel eH3 voor 1 jaar € 45,00 per gebruiker*
eHerkenningsmiddel eH3 voor 3 jaar € 100,00 per gebruiker*
eHerkenningsmiddel eH3 voor 5 jaar € 150,00 per gebruiker*

* Eenmalig betaal je € 10,00 voor identificatie

Zo vraag je eHerkenning op eH3-niveau aan


 • Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel is toestemming nodig van een bevoegd vertegenwoordiger, of een bij ons bekende machtigingenbeheerder. Deze bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

  Je kunt als gebruiker wel zelf de aanvraag doen, zolang je de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger heeft en hij of zij de aanvraag ondertekent.

  Wie is de bevoegd vertegenwoordiger?

  Bekijk op het KvK-uittreksel onder het gedeelte ‘Bestuurders en/of Gevolmachtigde’ wie bevoegd vertegenwoordiger is en in welke mate de persoon bevoegd is. Dit is namelijk van invloed op de aanvraag:

  • Zelfstandig bevoegd – Je hebt de gegevens van deze bevoegd vertegenwoordiger nodig en hij of zij moet het aanvraagformulier ondertekenen.

  • Gezamenlijk bevoegd – Je hebt de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers nodig. Minimaal de meerderheid van de op het KVK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers dient het aanvraagformulier te ondertekenen. Mag je organisatie door een beperkt aantal bevoegd vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd en kun je dit aantonen met de statuten? Geef dan de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op en voeg de statuten toe.
  • Gevolmachtigden: Staat een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht bevoegd? Dan heb je zijn/haar gegevens nodig.

  Geen bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel?

  Dan is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. In het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon vind je de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug. Lever ook een kopie van dat KvK-uittreksel bij ons aan.

  Vraag je voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aan? Dan kun je de bevoegdheid van de aanvrager aantonen met aanvullende stukken, bijvoorbeeld mandaten of een aanstellingsbrief. Lever dan een kopie daarvan bij ons aan.

  1. Geef je e-mailadres op. Je ontvangt een e-mail met een link om je e-mailadres te bevestigen. Klik daarop om te starten met de aanvraag. Door je e-mailadres bij de eerste stap op te geven, kunnen wij je - in het geval dat je de aanvraag niet afmaakt – automatisch een link sturen waarmee je verder gaat waar je gebleven was.
  2. Geef je mobiele nummer op. Per sms ontvang je een eenmalige code waarmee je jouw nummer bevestigt. Wij hebben je mobiele nummer nodig voor tweestapsverificatie. Bij het inloggen met eHerkenning krijg je een code per sms om je inlog te bevestigen.
  3. Kies een wachtwoord en onthoud dit goed. Dit wachtwoord heb je nodig voor het inloggen met eHerkenning.
  4. Vul de gegevens in van de organisatie, de bevoegd vertegenwoordiger, en van de gebruiker als deze niet de vertegenwoordiger is.
  5. Selecteer de dienst(en) en machtiging(en) die je nodig hebt. Er zitten standaard 5 machtigingen bij de prijs inbegrepen. Die moeten dan wel direct bij de aanvraag worden gebruikt.

  6. Geef de geldigheidsduur voor het middel en de machtiging aan. Je kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar.

  7. Je ziet direct wat de totale kosten zijn.

  8. Na afronding van het aanvraagformulier ontvang je per e-mail een bevestiging van je aanvraag.

  9. Onderteken het aanvraagformulier met de benodigde originele handtekening(en) en stuur deze met de vereiste bijlagen per post naar ons op:

   KPN BV
   Postbus 636
   1500 EP Zaandam

 • Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet je enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van je aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over je organisatie:

  • Bent je de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel tussen de 5 tot 15 dagen.
  • Heeft je organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houdt dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.
 • Zijn alle documenten akkoord en is de identificatie gedaan? Zodra je middel gereed is, ontvang je een e-mail met je gebruikersnaam. Per sms ontvangt je jouw wachtwoord. Nu kun je inloggen met je eHerkenningsmiddel.

  Eerste keer inloggen

  Volg de volgende stappen:

  1.    Houd de bevestigingsmail en de SMS met je wachtwoord bij de hand.

  2.    Ga naar de website van de dienst waar je wilt inloggen.

  3.    Kies voor Inloggen met eHerkenning.

  4.    Volg nu verder de stappen op je scherm en gebruik de gegevens die je via e-mail en SMS hebt ontvangen.

  5.    Je bent succesvol ingelogd met je eHerkenningsmiddel en je kunt je zaken afhandelen.

 • Nadat je middel gereed is, ontvang je de factuur. De facturatie van eHerkenning heeft KPN uitbesteed aan Cannock Outsourcing B.V.

  Betalingstermijn Heb je binnen 4 weken nog niet betaald? Dan ontvang je de eerste aanmaning van Cannock Outsourcing B.V. Na 8 weken krijg je een tweede aanmaning. Na 10 weken heb je nog 24 uur om te betalen, voor het EH middel wordt geblokkeerd.

  Vragen
  Heb je vragen over de factuur? Neem dan contact op met de klantenservice voor facturen.

  Telefoon: 088 - 1168048
  E-mail: eherkenning@cannock.nl
  Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00


Werk uitbesteden aan intermediair? Registreer een ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan een externe partij of intermediair namens een bedrijf handelen via eHerkenning. Zoals subsidies aanvragen bij gemeenten of medewerkers ziek melden bij UWV.

Meerdere middelen nodig? Registreer gratis een machtigingenbeheerder

Met een machtigingenbeheerder delegeert de bevoegd vertegenwoordiger taken rondom eHerkenning. Zo kan de beheerder in de KPN eHerkenning Beheermodule machtigingen toekennen aan anderen en deze beheren.

Spoed? Wij regelen je eHerkenning aanvraag op niveau eH3

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wil je een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer
088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.