Zeecontainers traceerbaar met mobiele connectiviteit

Met het traceren van zeecontainers en gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld kleine havens denkt KPN een veelbelovende toepassing in handen te hebben. Het herkennen van objecten zoals cijfers en letters op camerabeelden gebeurt momenteel al met 4G, maar 5G biedt de mogelijkheid voor een snelle en realtime verwerking in de cloud.

In dit project waarbij KPN samenwerkt met de Bredase startup Sentors (beeldherkenning), worden de mogelijkheden onderzocht die 4G en 5G bij logistiek kunnen bieden. Het gaat voorlopig nog om een marktverkenning. “We kijken of de markt hier rijp voor is”, stelt Hans Bodenstaff die als senior business developer bij KPN verschillende sectoren aftast naar geschikte bedrijfstoepassingen. 


Whitepaper: 'Op weg naar een slimme, duurzame samenleving: 5G verbindt de samenleving'

Whitepaper: 'Op weg naar een slimme, duurzame samenleving: 5G verbindt de samenleving'

5G is dé technologie die aanzet tot samenwerken in ketens, met partners waaraan voorheen wellicht niet gedacht zou worden. Lees in dit whitepaper hoe 5G onze samenleving verbindt.

5G

10 jul 2020

Samen met bedrijven toepassingen uitdokteren

De komst van 5G betekent voor KPN een omslag in denken. Het motto is ‘Business first, technology second’. Het bedrijfsleven wordt opgeroepen samen oplossingen te ontwikkelen. Behalve klanten worden ook technologie-partners uitgenodigd na te denken over de inzet van de nieuwe netwerktechnologie.  

Inmiddels heeft KPN al bijna 3 jaar ervaring opgedaan met het testen van de toegevoegde waarde van 5G. Deze FieldLabs strekken zich uit over een breed vlak. In Rotterdam is dat de procesindustrie, in Eindhoven de maakindustrie, in Helmond automotive en in Drenthe de agrarische sector. In Amsterdam Zuidoost staan stedelijke toepassingen centraal.

Ook kleine partners in KPN-ecosysteem

De partners variëren daarbij van zeer groot (Shell bijvoorbeeld) tot klein. Verschillende business cases zijn in ontwikkeling. Het ecosysteem begint geleidelijk aan gestalte te krijgen. Ook buiten de FieldLabs is er ruimte voor eerste oriëntaties. De samenwerking met Sentors op het gebied van beeldherkenning is daar een voorbeeld van.  

Het marktpotentieel voor het herkennen van camerabeelden in de cloud lijkt groot, maar de komende maanden moet worden aangetoond of dat ook echt zo is. Containers zwerven over heel Nederland. Denk aan kleine havens, binnenlandse op- en overslagpunten, lege depots en chemische bedrijven.

Containers snel te lokaliseren

Bodenstaff: “Het zou prachtig zijn als de partijen die bij deze containers zijn betrokken, zonder handmatige handelingen automatisch op de hoogte blijven hoe laat de containers arriveren en in welke toestand. Transporteurs en warehouses willen graag gegevens hebben over de in- en uitslag van containers. Vaak komen de containers ‘s nachts op grote, onbemande terreinen aan, zonder dat de verlader, expediteur of vervoerder precies weet wanneer dit gebeurt.” 

Aan de hand van de letters en de cijfers die op de containers zitten, zijn ze te herkennen. Een camera aan de ingang van het bedrijfsterrein scant de container. Via 4G of 5G worden de beelden naar de cloud gestuurd, waarna de machine learning-software van Sentors de letters en cijfers herkent. Omdat iedere container een unieke identificatiecode heeft, weet je vervolgens snel welke container het is. Tevens kun je aan de hand van de wettelijk verplichte etiketten registreren of deze container gevaarlijke stoffen vervoert.

Beeldherkenning via cloud

Bodenstaff verwacht dat beeldherkenning via de cloud een hoge vlucht gaat nemen. De camera’s die op kleinere locaties worden gebruikt, hebben doorgaans geen computer aan boord voor de verwerking van de beelden. Kleinere verladers weten momenteel vaak niet precies wat op een terrein binnenkomt. Als daar verandering in komt, is deze registratie een groot voordeel voor planners en chauffeurs, maar tevens voor andere onderdelen in de operatie. Denk bijvoorbeeld aan  facturering aan de hand van precieze tijdstippen, snellere afhandeling van schade disputen en betere veiligheid met betrekking tot het bijhouden van gevaarlijke stoffen. Met de cloud oplossing richten KPN en Sentors  zich vooral op de verladers. 

J. Wildeman Storage & Logistics uit Hoogezand en Delfzijl is zo’n bedrijf dat zich oriënteert op de mogelijkheden. “Daar is al een propositie uit voortgekomen”, aldus Bodenstaff. Sinds augustus dit jaar is daar de oplossing met 4G actief. Dit is opgezet als een pilot waarmee samen wordt gekeken hoeveel belangstelling er is onder verladers. Als de marktpotentie goed is kan het project commercieel van start gaan.  

Propositie finetunen

Voornaamste uitdaging voor KPN is zo’n propositie zo goed mogelijk in de markt te zetten. Bodenstaff: “Je werkt samen met partners om een synergie te bereiken. Je streeft allebei een win-win situatie na. Door samen te werken proberen we sterker te worden. Sentors heeft de knowhow van het herkennen van o.a. containers en zorgt voor de IT-integratie met het warehousemanagement-systeem. KPN heeft de connectiviteit en kan straks de 5G cloud processing doen. Ook kan bijvoorbeeld service en onderhoud aan de camera’s worden aangeboden vanuit het bestaande partnernetwerk van KPN.”  

Bodenstaff benadrukt dat het nog geen afgekaderde dienst is. “De huidige propositie lijkt thans al heel kansrijk”, zegt hij. “Maar samen met de partner wordt nog gekeken of de potentiële markt behoefte heeft aan extra mogelijkheden. Missen we iets waardoor nog beter kan worden ingespeeld op de wensen vanuit de afnemers?” 

De eerste tekenen duiden ook op bredere belangstelling vanuit de wereld van transport en logistiek. Niet alleen voor de verladers maar ook voor andere spelers in deze sector kan deze oplossing interessant zijn. Te denken valt ook aan bedrijven die voorraad houden voor de chemische industrie of fabrikanten die hun logistiek hebben uitbesteed. 

Gerelateerde artikelen