Wordt 2018 het jaar van eHerkenning?

DigiD+, iDIN, Idensys of misschien wel een ander inlogmiddel? Nog altijd is onduidelijk waarmee burgers in de toekomst inloggen bij overheden, pensioenfondsen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Voor bedrijven is de situatie veel duidelijker. eHerkenning heeft vaste voet aan de grond als inlogmiddel voor het bedrijfsleven. En alle tekenen zijn er dat overheden en zorginstanties eHerkenning in 2018 wel moeten ondersteunen.

Het gestandaardiseerde inlogsysteem eHerkenning is in 2010 geïntroduceerd als opvolger van ‘DigiD voor bedrijven’. Het biedt ondernemers één veilige digitale sleutel voor de online diensten van overheidsinstellingen en enkele private organisaties. Zo kunnen ze met eHerkenning belastingaangiften indienen, jaarrekeningen deponeren bij de Kamer van Koophandel of toegang krijgen tot het werkgeversportaal van het UWV.

Grootschalige toepassing

Bij een groot aantal overheidsorganisaties kunnen ondernemers inmiddels inloggen via eHerkenning. En dat doen bedrijven op grote schaal. Volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken waren er begin 2017 ruim 275.000 actieve inlogmiddelen beschikbaar bij ruim 200.000 bedrijven en organisaties.

Door een aantal ontwikkelingen zullen die aantallen snel stijgen:

1. eHerkenning wint aan belang door eIDAS-verplichting

Met een Ests inlogmiddel inloggen op het portaal van de gemeente Wassenaar? Of met een Belgische eID online belastingaangifte doen in Nederland? Vanaf september moeten alle Nederlandse publieke organisaties Europese burgers de mogelijkheid bieden om in te loggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Dit hebben de Europese lidstaten vastgelegd in de eIDAS-verordening voor ‘Electronic Identities and Trust Services’.

Het is de bedoeling dat alle Nederlandse publieke organisaties vóór september 2018 ‘eIDAS-proof’ zijn. eHerkenning kan hierbij helpen. Een ‘eHerkenning-makelaar’ kan een koppeling realiseren met het eIDAS-koppelpunt. Hiermee is de toegang met Europese inlogmiddelen geregeld.

2. Intentieovereenkomst zet eHerkenning op de agenda

Op 28 juni tekenden een groot aantal organisaties, waaronder de Belastingdienst, het UWV, de KvK en de RDW, een intentieovereenkomst met het ministerie van Economische Zaken. Hierin spreken de dienstverleners uit dat zij uiterlijk 2018 eHerkenning als inlogmiddel ondersteunen.

Het gebruik van eHerkenning wettelijk afdwingen is volgens het ministerie van Economische Zaken nu nog lastig. Dit moet geregeld worden in de aankomende Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst geven de deelnemende partijen echter aan ondersteuning van eHerkenning niet als iets vrijblijvends te zien. Dit verhoogt de druk op andere organisaties, die niet achter kunnen blijven.

3. eHerkenning bereidt organisaties voor op toekomstige inlogmiddelen

Het kabinet werkt al enkele jaren aan de opvolger van het huidige DigiD in de vorm van een ‘eID-stelsel’ dat meerdere inlogmiddelen ondersteunt. Zo’n inlogmiddel kan een verbeterde DigiD zijn. Zo komen er in de loop van 2018 rijbewijzen en Nederlandse identiteitskaarten met een nieuwe chip om via DigiD op het hoogste betrouwbaarheidsniveau in te loggen. Maar ook inlogmiddelen als iDIN en Idensys kunnen op het nieuwe stelsel aansluiten.

Een aansluiting op eHerkenning biedt organisaties een snelle start met deze nieuwe inlogmiddelen. Zo bouwt Idensys voort op eHerkenning. Organisaties met een aansluiting op eHerkenning migreren straks moeiteloos naar Idensys.

4. Een keuze voor eHerkenning stimuleert economische groei

Een breed gebruik van een betrouwbaar inlogmiddel zoals eHerkenning bevordert het online vertrouwen en stimuleert de economische groei. Estland heeft dit bijvoorbeeld bewezen door alle burgers een eID-kaart te geven waarmee ze bijvoorbeeld digitaal kunnen stemmen, online aangifte kunnen doen of het elektronisch patiëntendossier kunnen raadplegen.

Vijftien jaar na de introductie van de Estse identiteitskaart waren er al 339 miljoen digitale handtekeningen geplaatst en was er al 504,7 miljoen keer een identiteit geverifieerd met behulp van de eID. Indrukwekkende cijfers voor een land met slechts 1,3 miljoen inwoners.

Door dit succes is ‘e-Estonia’ uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van een digitale overheid. Deze voorbeeldfunctie legt Estland geen windeieren. Het land heeft door het eenvoudige contact met de overheid een grote aantrekkingskracht op bedrijven. De brede inzet van een uniform inlogmiddel levert Estland ook een jaarlijkse besparing op van 2 procent van het Estse BBP. Dit is vergelijkbaar met de omvang van de Estse defensiebegroting.

Tijd dringt

Nederland is nog lang niet zover dat burgers en bedrijven zoals in Estland één inlogmiddel gebruiken voor al hun contacten met de overheid en particuliere organisaties. Een brede ondersteuning van eHerkenning is wel een belangrijke stap in die richting. Overheden en zorginstellingen doen er verstandig aan om die stap niet te lang uit te stellen. Het zorgt er in ieder geval voor dat ze in 2018 ‘eIDAS-proof’ zijn.

Meer weten over eHerkenning?

Neem contact opWhitepaper: 'Digitaal zakendoen draait om vertrouwen'

Hoe krijgt u zekerheid over een online identiteit?' Identiteit ‘bewijzen’ met een handtekening? Dat past niet meer in de digitale wereld anno nu. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven. In deze whitepaper tonen wij onze visie op het veranderde landschap rondom identiteitsmanagement en op welke wijze u hierop in kunt spelen.

Download


Gerelateerde artikelen