Terugblik 2020: innovatie niet afgeremd door pandemie

2020 was méér dan alleen het jaar van de pandemie. Ook werden volop innovatieve producten en diensten gelanceerd. De vernieuwing liet zich niet door Covid-19 stoppen. Sterker nog, corona stimuleerde de digitale innovatie.

Tot de hardware die dit jaar heel populair werd, behoren de videodeurbel, de smart luidspreker en het draadloze oordopje. Meermalen uitverkocht was KPN SuperWifi, de mesh-techniek die ervoor zorgt dat in het hele huis prima wifi wordt verkregen. 

Glasvezel heeft wind mee

Covid-19 toonde eens te meer het belang aan van een goede internetverbinding. Vooral huishoudens die ook thuiswerken, zijn daar sterk afhankelijk van. De snelheid en betrouwbaarheid van glasvezel werken overtuigend.

Op de locaties waar glasvezel al beschikbaar is, neemt meer dan vijftig procent een abonnement. Waar KPN tot voor kort 4000 tot 5000 woningen per week ‘verglaasde’, is het aantal nieuwe aansluitingen gestegen naar 10.000 tot 12.000 per week. Dat zijn 250 woningen per uur, ofwel elke minuut 4 huizen.  

5G operationeel

2020 was ook het jaar dat 5G in Nederland operationeel werd. Remco Helwerda, CTO Theme Lead Digitalization bij KPN, zegt: “Wat in 2019 nog een belofte was, is nu tot leven gekomen. Vooral de industrie kan hiervan profiteren.”

Als eerste biedt KPN gedifferentieerde diensten op 5G die een toegevoegde waarde bieden. Zo kan cruciaal berichtenverkeer voorrang krijgen. Ook zijn gegarandeerde brandbreedte en de zekerheid van mobiele dekking op de eigen locatie mogelijk. Hierdoor kunnen bedrijven zakelijke innovaties doorvoeren, zoals op afstand bedienbare vorkheftrucks en drones.

Stoot tot vernieuwing

Allerlei vernieuwingen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, duurzaamheid en veiligheid komen binnen bereik. Denk bijvoorbeeld aan Shell Pernis waar 5G wordt ingezet voor de automatisering van inspecties en onderhoud. Snuffelrobots, slimme helmen, augmented reality en geavanceerde draadloze sensoren zijn met 5G verbonden. 

Onlangs kondigde KPN aan zijn mobiele core netwerk verder te vernieuwen. Daardoor worden gigantische datastromen, real time communicatie en massieve inzet van het Internet of Things (IoT) mogelijk. 

Internet of Things

Het intelligente 'netwerk van dingen’ genereert data, versnelt processen en schakelt mensen in op cruciale momenten. Daarmee wordt elke industrie smart. Helwerda: “In onze Field Labs hebben we samen met bedrijven al de nodige ervaringen opgedaan. 5G biedt toegevoegde waarde en steeds meer bedrijven haken aan.”

De pandemie versnelt de opkomst van IoT. Helwerda: “Monitoring op afstand zet thans duidelijk door en nieuwe applicaties zullen volgen. Een ander voorbeeld is eHealth. Patiënten kunnen via beeldbellen medische consulten krijgen en hoeven dus niet langer heen en weer te reizen. Dit verlaagt de drempel om naar een arts of ziekenhuis te gaan.” IoT geeft bovendien een betere controle over patiënten met sluimerende kwalen, zoals hoge bloeddruk en diabetes. Regelmatig kunnen metingen worden gedaan waardoor betere inzichten zijn te verkrijgen.

Datagedreven oplossingen

Dit jaar is een aantal ontwikkelingen versneld die tot voor kort langzaam van de grond kwamen.  Volgens Helwerda staan provincies en gemeenten ook meer open voor datagedreven oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteit, veiligheid, gezondheid, energie, huisvesting en gebruik van de openbare ruimte. Ze beseffen dat er heel veel informatie zit weggestopt die beter kan worden gebruikt. Smart cities blijken geen overbodige luxe.

Ook de aandacht voor security en privacy is dit jaar sterk toegenomen. Helwerda: “Bedrijven zijn afhankelijker geworden van digitale oplossingen. Wanneer ze worden gehackt, zijn de gevolgen vaak ernstiger dan voorheen. Bovendien zijn veel mensen vanuit huis gaan werken wat de dreiging heeft vergroot. Mensen kunnen thuis niet zo gemakkelijk hun collega's raadplegen als er een vreemd mailtje is binnengekomen. De pc en het netwerk thuis zijn vaak ook meer kwetsbaar.

Artificial Intelligence in stroomversnelling

Heel snel gaat artificial intelligence (AI). Veel spraakmakende vernieuwingen zijn daarop gebaseerd. Bij de chat- en collaboratie-app Microsoft Teams is de achtergrond desgewenst te vervagen zodra je in beeld komt. Meer in het algemeen komen beeldherkenning en natuurlijke taakverwerking snel van de grond. Sommige AI blijft op de achtergrond, maar heeft grote invloed. Bij de uitrol van glasvezel verbetert AI het ontwerpproces wat al leidt tot substantiële besparingen. In gebouwen wordt AI onder meer toegepast om het energieverbruik terug te dringen.  

AI-toepassingen brengen ook ethische vragen met zich mee. De inzet van AI bij sollicitaties kan iemands carrière maken of breken. Als in zo'n AI-model vooringenomenheid is geslopen, wordt dat als onbillijk ervaren. Besluiten moeten bovendien uitlegbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer AI je hypotheekaanvraag afwijst.  

De roep om toezicht op AI en algoritmes wordt in de politiek en samenleving steeds sterker. Helwerda constateert dat ook de overheid wakker is geworden. Niet alleen bedrijven maar ook ambtenaren zijn zich van de mogelijkheden en gevaren bewust geworden. AI staat inmiddels ook op de politieke agenda. Het besef groeit dat je heel goed moet weten wat AI doet als je die technologie wilt toepassen. De tijd is voorbij dat AI als black box kon werken. “Dat kan echt niet meer,” aldus Helwerda. AI heeft vooral toekomst en helpt processen te verbeteren. Belangrijk is dat de mens aan de controleknop zit en kan ingrijpen als het misgaat.  

Gerelateerde artikelen