Succesvol nieuwe technologie introduceren: 3 verandercases

Hoe zorg je er met slim verandermanagement voor dat nieuwe technologie en het hybride werken écht voor je gaan werken? Dat is per organisatie anders. Maar omdat andere organisaties je wellicht wel kunnen inspireren, lichten we hier 3 succesverhalen uit. In deze verhalen zie je concreet wat er bij een slimme veranderaanpak kan komen kijken.

De hoeveelheid nieuwe technologie waar we mee te maken krijgen, groeit. En dat heeft veel effect op de werkvloer, want nieuwe technologie brengt doorgaans ook nieuwe werkprocessen met zich mee. Tel daar het hybride werken bij op, en je snapt: een slimme veranderaanpak is noodzakelijk wanneer je wil dat je medewerkers écht gebruik gaan maken van de nieuwe technologie die je introduceert. In deze praktijkverhalen lees je hoe deze 3 organisaties dat aanpakten.

1. Integraal programma voor transitie Prothya

Prothya Biosolutions ging als voormalig bedrijfsonderdeel van Sanquin Bloedbank zelfstandig als commercieel bedrijf verder. Een hele transitie voor dit nieuwe bedrijf, waaronder ook een IT-transitie. De bijna 800 medewerkers gingen over op onze moderne werkplek, een werkplekomgeving uit de cloud.

Wij pakten de verandering integraal aan: de naamswijziging, de reorganisatie en de introductie van de nieuwe werkplek kwamen bijeen in één veranderprogramma. Bijzonder was de aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals lab- en kantoormedewerkers. De continue ondersteuning met een onsite supportteam en ruimte voor eigen inbreng van medewerkers, door bijvoorbeeld zelf een tijdslot te kiezen voor de omwissel, leverde veel op: alle gestelde deadlines zijn gehaald, de primaire bedrijfsprocessen liepen ongehinderd door.


Visiepaper: Slimme veranderaanpak bij nieuwe technologie

Ontdek de 5 fasen op weg naar succesvolle adoptie van technologie. En bekijk gelijk 3 succesverhalen uit de praktijk.

Download


2. Laagdrempelige introductie van moderne werkplek bij Impegno

Impegno biedt kraamdiensten en huishoudelijke ondersteuning, ook aan mensen die extra psychische of maatschappelijke hulp nodig hebben. De ruim 750 medewerkers werken op diverse locaties en op wisselende tijden. Voor hun werkzaamheden hebben zij wel een digitale werkomgeving nodig. Daarom koos Impegno voor een moderne werkplek uit de cloud, samen met een nieuw intranet en een online samenwerkingsplatform.

Voor medewerkers die niet iedere dag met technologie werken, was dit een verandering die wel om extra aandacht vroeg. Niet alleen de werkplek veranderde, maar ook de communicatiestromen en de werkwijze. Daarom introduceerden we vooraf ambassadeurs, waren er inspiratiesessies en veel momenten voor vragen. Tijdens en na de verandering waren er trainingen en handleidingen, ontwikkeld samen met de ambassadeurs zodat de informatie goed aansloot op de belevingswereld van de medewerkers.

Lees ook: Dé 5 fases van een slimme veranderaanpak

3. Lefier moderniseert hele IT

De Groningse woningcorporatie Lefier, met 28.000 woningen verspreid over 5 gemeenten en meer dan 300 medewerkers, wilde in 1 keer over op moderne devices, een werkplek uit de cloud en een nieuw samenwerkingsplatform. Dit om medewerkers meer vrijheid te geven in tijd- en plaatsonafhankelijk werken én om de druk op de IT-afdeling te verminderen, doordat medewerkers zelf makkelijker de werkplek up-to-date houden.

We hebben dit gedaan in 3 stappen. Eerst stelden we beleid, procedures en werkwijze vast, daarna zorgden we voor de werkplek (de desktops en laptops) en tenslotte voor de mobiele apparaten (smartphones, tablets). We gebruikten een agile werkwijze, waarbij wij als scrummaster optraden en Lefier als productowner. In het hele proces werkten we nauw samen, ook met de andere partners van Lefier. Met als resultaat dat werkplekbeheertaken nu zijn geautomatiseerd, met meer vrijheid voor medewerkers. Een geslaagde verandering dus.

Meer lezen?

Bovenstaande succesverhalen vind je ook terug in onze whitepaper: 'Slimme veranderaanpak bij nieuwe technologie'. Hierin lees je bovendien meer over de 5 fases waar onze slimme veranderaanpak uit bestaat.  

Gerelateerde artikelen