SAP S4/HANA als versneller in uw Smart Industry strategie

SAP is een veelgebruikte Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie in de maakindustrie. Hoe kan SAP bijdragen aan uw digitale transformatie naar Smart Industry / Industry 4.0? Wat zijn de implicaties voor uw huidige SAP landschap? Welke technische- en functionele migratiescenario’s zijn er te onderkennen? Wat is de toegevoegde waarde van HANA en van SAP S4? En hoe beheer je dit nieuwe SAP landschap met veel nieuwe technologie erin?

Industry 4.0

Later we als eerste kijken naar de belangrijkste disruptieve technologieën die een rol spelen in deze transformatie:

Industrie 4.0


Deze technologieën creëren nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie, door het efficiënter maken van uw bedrijfsprocessen, ketensamenwerking te faciliteren, dingen en mensen te laten samenwerken en door slimmer en beter inzicht te verzamelen in uw complete bedrijfsvoering. Uiteindelijk is de kernvraag hoe u morgen nog steeds concurrerend bent en overmorgen blijft.

Daarbij speelt ook de organisatorische inrichting een belangrijke rol. Een moderne organisatie moet het heden efficiënt weten te managen en het morgen kunnen challengen. Deze organisatievorm werd in 2004 voor het eerst beschreven als “the ambidextrous organization”. 

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over de term bimodale IT, hetgeen invulling geeft aan de IT inrichting van een ambidexter organisatie. SAP neemt zowel de belangrijkste disruptieve technologieën als het principe van bimodale IT om een “ERP 2.0” oplossing te bieden die u kan helpen in uw transitie naar Smart Industry / Industry 4.0.

SAP cloud platform

Binnen bimodale IT wordt gesproken over een ‘mode I’ die de stabiele IT laag ofwel het fundament vormt voor het deel van de organisatie dat de huidige business managed. Mode II heeft betrekken op de ‘agile’ IT laag voor het deel van de organisatie dat met de toekomstige business bezig is.

Om het IT fundament van uw organisatie te versterken is een van de belangrijkste zaken dat uw informatiesystemen overweg kunnen met meer- en heterogenere data. SAP biedt hierin een oplossing: de zgn. ‘in memory processing’ database die juist hierin heel sterk is: SAP HANA. Naast een technologisch voordeel van een snellere database en responsetijden, biedt het ook extra functionele mogelijkheden in uw huidige SAP Business Suite landschap. Denk hierbij aan slimmere en snellere (complexe) rapportages en mogelijkheden om dwarsdoorsnedes in SAP- en non-SAP datacontainers te maken.

Tevens heeft SAP haar nieuwe generatie ERP pakket geïntroduceerd, genaamd S4/HANA. Doel van S4/HANA is een verregaande versimpeling van de huidige SAP ERP datahuishouding. Denk hierbij aan 10.000-en tabellen, meerdere data architecturen en gegevens die worden vastgelegd in 2 grootboeken, een klassiek grootboek en een nieuw grootboek (dat geschikt is voor meerdere waarderingsmethoden). In de S4/HANA omgeving worden alle gegevens in dit ene nieuwe grootboek opgeslagen en wordt er met een data architectuur gewerkt, hetgeen zorgt voor een betere flexibiliteit (bijvoorbeeld in het omgaan met  heterogene datasets).

Voor de invulling van de ‘agile’ IT laag biedt SAP 2 oplossingen aan. Als eerste het SAP Cloud platform dat in essentie een Platform as a Service (PAAS) is, gericht op het ontwerpen van interactieve en gepersonaliseerde business apps. Dit platform kan tevens gekoppeld worden aan de SAP Leonardo omgeving waarin diverse sector gerichte scenario’s (IoT, Analytics, Machine Learning, Big data en Blockchain) beschikbaar zijn.

SAP


De migratie van uw huidige SAP omgevingen, in veel gevallen de SAP Business Suite, naar de nieuwe SAP wereld dient weloverwogen en goed voorbereid te gebeuren. Hierbij spelen 3 zaken een belangrijke rol:

  1. De functionele migratie. SAP heeft uitgebreide draaiboeken ter beschikking waarbij u uw huidige SAP modules (FI/CO, MM, SD, PM etc) gecontroleerd kunt laten migreren naar de nieuwe S4/HANA functionaliteit.
  2. De technische migratie. Hierin zijn in de basis 2 scenario’s te onderkennen als we sec naar S4/HANA kijken:

    o   Binnen uw huidige SAP Business Suite omgeving een database migratie uitvoeren naar SAP HANA (zie eerder genoemde voordelen)

    o   Uw huidige SAP Business Suite direct migreren naar S4/HANA. Dit vergt een correcte mapping van uw huidige business processen binnen SAP naar de nieuwe S4/HANA omgeving. SAP heeft hiertoe zgn. ‘model companies’ ontwikkeld, zodat u kunt zien wat de exact beschikbare functionaliteit is in de huidige release van S4/HANA.

  3. De migratie van beheer activiteiten. Dit aspect is nog wat minder bekend en is ook minder goed beschreven. Hierin ligt echter wel een nieuwe sourcing keuze voor organisaties die SAP gebruiken. Het aantal technologieën en componenten dat onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe SAP ecosysteem maakt het ook complexer om te beheren. Tevens zal het aantal benodigde competenties om dit goed te kunnen doen gaan groeien (denk aan API management, kennis van nieuwe data integratie zoals IoT, automate the automation, end-to-end monitoring en complexere systeembeheer en releasemanagement). Food for thought dus

KPN heeft een lang track record in het applicatie management van SAP. We beheren SAP systemen voor meer dan 30 organisaties in Nederland, binnen Maakindustrie, Utilities, Zorg en diverse andere sectoren. We gaan graag met u in gesprek over hoe u heb meeste uit de nieuw SAP mogelijkheden kunt halen, hoe u hier gecontroleerd naar toe kunt migreren en in welke SAP applicatie management domeinen we u kunnen ontzorgen.

Paul Cobben

Paul Cobben is sector developer bij KPN voor de maakindustrie. Paul is bedrijfswetenschapper, zijn expertise ligt bij transsectorale innovatie en productmanagement. Hij is betrokken bij diverse Smart Industry klanttrajecten en hij is ambassadeur en lid van de Corporate Taskforce van Smart Industry / FME.

- Auteur: Paul Cobben

Meer weten?

Neem contact op

Gerelateerde artikelen