Samenwerking staat centraal op KPN Manufacturing Event

5G komt volgend jaar voor de zakelijke markt beschikbaar. Het is dus zaak om (werkende) usecases te hebben, die verder kunnen worden opgeschaald wanneer 5G te gebruiken is. KPN richt zich vooral op de maakindustrie en mobiliteit in zowel stedelijke als rurale gebieden.

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt bij KPN, kondigde dit aan tijdens het Manufacturing Event van KPN op de High Tech Campus in Eindhoven. Haar keynote vormde het hoogtepunt van dit drukbezochte netwerkevenement dat in het teken stond van Smart Industry. De komende industriële revolutie is onlosmakelijk verbonden met 5G. De opvolger van 4G betekent voor de Nederlandse maakindustrie dat men gebruik kan gaan maken van draadloze machines, autonoom rijdende robots, augmented reality op de fabrieksvloer en van een mobiel netwerk dat garanties biedt over de beschikbare bandbreedte. Allemaal zaken die cruciaal zijn in een ’wireless factory‘ die het fundament vormt voor de fabrieken van de toekomst.


Grotere betrouwbaarheid

Dat lijkt veel maar wie over de gigantische Shellraffinaderij in Pernis loopt met 160.000 kilometer pijpleiding merkt dat zo’n aantal beslist haalbaar is. De eerste ervaringen met KPN’s 5G Field Lab aldaar leren dat vooral de grotere betrouwbaarheid van 5G de industrie aanspreekt. Johan Krebbers, IT CTO bij Shell, ziet tal van voordelen. Dankzij 5G kunnen ook veel meer data realtime worden verzameld. Monitoring via hoge resolutie videobeelden wordt nu massaal mogelijk.

KPN helpt ook mee bij de ontwikkeling van robots die installaties controleren op gaslekken. Zonder 5G is het niet mogelijk de robot zo nauwkeurig van afstand te besturen. De robot kan niet alleen veel meer inspecties doen dan mensen, maar ook op plekken komen die voor mensen te gevaarlijk zijn. Volgens Snoep draagt 5G dus ook bij tot een grotere veiligheid, belangrijk voor Nederland waar grote industriële complexen vaak dichtbij woonwijken liggen.

Nauwelijks vertraging

Uniek bij 5G is de korte responsetijd. Er is nauwelijks meer vertraging tussen het wegzenden van data naar een centrale computer, de verwerking daarvan en de terugkoppeling naar de machine. In een fractie van een seconde kan het apparaat worden aangestuurd met een bepaalde taak. Snoep wist de vele directeuren en managers van de bedrijven die op deze inspirerende dag aanwezig waren ervan te overtuigen dat 5G-technologie enorme mogelijkheden biedt.

De directeur Zakelijke Markt was haar betoog begonnen met de vier megatrends die op het bedrijfsleven en ook op KPN de meeste impact hebben. De eerste trend is digitalisering. Klanten willen geen gedoe en de verwachtingen op dit gebied gaan sterk omhoog. Om daaraan te voldoen moet alles verregaand worden gedigitaliseerd. De tweede trend is wat Snoep noemt The War on Talent. Werkgevers moeten hun mensen de juiste tools aanreiken om zo prettig en efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Gepersonaliseerd

Trend nummer drie: mensen willen gepersonaliseerde oplossingen. Deze customization is alleen mogelijk als het productieproces verder wordt gedigitaliseerd. Op basis van standaarden wordt een oneindig aantal varianten gemaakt. Marieke Snoep noemde als voorbeelden Nike en MyMuesli, die producten volledig naar de smaak van de consument kunnen leveren. De vierde grote trend is duurzaamheid. Smart cities bieden betere oplossingen voor het milieu. Snoep zoomde ook in op de industrie. De trend daar is digitalisering en robotisering. De industrie ziet zich gesteld voor de uitdaging dat de klant steeds persoonlijker producten en diensten wenst. 'De logistieke ketens naar de consumenten worden in Europa steeds korter.'

Smart Industry geeft invulling aan deze trends voor de maakindustrie. Snoep ziet de opkomst van fabrieken die draaien op draadloze netwerken. 'Ook komen er steeds meer verbonden producten zoals koelkasten die aan internet zijn gekoppeld. Verlichting is geen product meer, maar wordt als dienst geleverd. Nieuwe bedrijfsmodellen zijn nodig om de bevoorradingsketens te veranderen.'

Modulair en aanpasbaar

Deze trends zijn ook doorvertaald in de strategie van KPN voor de zakelijke markt. Gekozen is voor modulaire en aanpasbare proposities. Deze zijn gerealiseerd in KPN Small Business, KPN EEN MKB, KPN Smart Combinations en KPN Smart Integration. Met partners wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling en door de klant gedreven innovatie. Tenslotte doet KPN overnames om nieuwe talenten en competenties binnen te halen. KPN organiseert de industriedag ook om de contacten met bestaande en nieuwe partners te intensiveren. In bijna elke presentatie werd het belang benadrukt van ecosystemen. Industrie 4.0 en 5G kunnen alleen een succes worden als bedrijven de handen ineenslaan. Vooral R&D kun je niet langer op eigen houtje doen. Jan Kees de Jager, CFO van KPN, zei dat veel innovaties van start-ups en scale-ups komen. Grote ondernemingen kunnen beter met jonge innoverende bedrijven samenwerken dan met elkaar.

Ecosystemen

De Jager: 'In plaats van dat twee olifanten met elkaar gaan dansen kan een olifant beter met een flamingo dansen. Dat maakt hem wendbaarder.' KPN streeft ernaar met zakelijke klanten als partners samen te werken in decentrale ecosystemen. Vertrekpunt zijn de zakelijke behoeften van klanten.

Jacob Groote, executive vice president bij KPN, zei dat de marktbenadering bij 5G hierop wordt aangepast. 'We vragen onze klanten wat hun wakker houdt en wat hun problemen zijn. Vroeger schetsten we eerst uitgebreid de voordelen van een nieuwe generatie netwerken. Voorop stond een technische benadering. Dat doen we nu anders. Uitgangspunt is hoe we kunnen helpen met nieuwe technologie.' Verder legt KPN zich toe op het bouwen van samenwerkingsverbanden. 'We trekken met partners op. We kijken hoe anderen ons kunnen helpen en waar wij hen weer van dienst kunnen zijn.'

KPN wordt ook nauw betrokken bij de implementatie, vertelt Marieke Snoep. Voorbeelden van samenwerking zijn het ‘draadloze’ petrochemische complex van Shell in Pernis, de ‘connected’ elektrische bus van VDL, asset management met Van Happen (containers) en digitalisering van de aardappelverwerkingsfabriek van Lamb Weston / Meijer.

Met OEM partners zoals Advanced Solutions Nederland, Alcochem, ExRobotics, Semiotic Labs Topcon Agriculture en enkele tientallen start-ups wordt nauw samengewerkt. Het 5G-ecosysteem vereist samenwerking en openheid naar partners. De nieuwe benadering van de zakelijke markt is voor KPN al realiteit. Paul Cobben, sector developer manufacturing bij KPN, besluit: 'KPN is actief in Smart Industry, in diverse fieldlabs. We geven graag samen met de maakindustrie invulling aan wireless factories en de use cases die dit mogelijk maakt. Daarmee is KPN een echte ‘enabler’ voor de smart industry en kunnen we onze klanten concreet ondersteunen bij hun digitale transformatie.'

Gerelateerde artikelen