Minder uitval door slim monitoren van industriële automatisering

Hoe staat mijn industriële automatisering ervoor? Weet ik de actuele status van alle componenten in mijn ICS netwerk? Zijn er componenten verbonden met internet? Welke leverancier heeft het laatst een update uitgevoerd op een PLC? Door het diepgaand monitoren van uw Industriële Automatisering (IA) krijgt u direct inzicht en antwoord op deze vragen. Resultaat: minder uitval in het productieproces en hogere cyberveiligheid van uw IA omgeving.

Transitie naar Smart Industry

De maakindustrie in Nederland maakt een versnelde transitie door naar  Industry 4.0 / Smart Industry. Hierdoor is de maakindustrie steeds intensiever verbonden met partijen en systemen buiten de eigen productie omgeving. Een toename in het aantal Internet of Things (IoT) toepassingen en toenemende integratie tussen IT en Industriële Automatisering (IA) leveren nieuwe kansen op, maar ook een aantal uitdagingen. Zo groeit de behoefte aan integraal inzicht in de steeds complexere IA-omgeving en nemen de  cybersecurity dreigingen voor IA toe.

Uitval van productie voorkomen

Wanneer de IA-omgeving van een maakbedrijf uitvalt, leidt dit direct tot productie uitval. Het overgrote deel is te relateren aan operationele problemen met componenten zoals PLC’s, gevolgd door problemen in het ICS netwerk, bijvoorbeeld door  gebruik van onjuiste dataformaten. Tenslotte uitval als gevolg van cyberaanvallen  op de IA. Momenteel komt dit laatste nog niet zo vaak voor, de impact is echter zeer groot en we zien het aantal aanvallen op IA de laatste jaren sterk toenemen (Petya, Industroyer).

Industriële Automatisering
De praktijk wijst uit dat bij de meeste bedrijven het diepe inzicht in de IA omgeving veelal nog ontbreekt. Vaak is er goed inzicht op proces niveau (SCADA) maar ontbreekt het inzicht in de onderliggende lagen, de ICS netwerken en de componenten (PLC’s, RTU’s). Hierdoor kost het vaak extra tijd om te achterhalen waar een verstoring in het productieproces exact door wordt veroorzaakt, waardoor het verhelpen van deze verstoring onnodig lang op zich wachten, hetgeen erg kostbaar voor organisaties. Door inzet van IA monitoring krijgt u dieper inzicht in alle lagen van uw IA:

Industriële Automatisering

De voordelen van IA monitoring

IA monitoring biedt een aantal voordelen voor maakbedrijven. Als eerste gaat de continuïteit omhoog doordat snel inzichtelijk is welke componenten problemen veroorzaken, waardoor de duur van uitval wordt verkort en troubleshooting zeer efficiënt wordt.  Ten tweede gaat de kwaliteit van het productieproces omhoog, omdat er direct melding wordt gemaakt als inmenging plaatsvindt in recepturen of bereidingstechnieken. En tenslotte wordt de cyberveiligheid verhoogt, doordat direct wordt herkent of er bijvoorbeeld afwijkend netwerkverkeer plaatsvindt in de IA omgeving .

Direct resultaat

Een groot voordeel is dat het direct werkt en daarbij resultaat oplevert. Direct na implementatie is er inzicht in alle componenten van de IA omgeving, inclusief zicht op achterstallige softwarereleases van componenten en op ongewenste netwerkverbindingen en verkeersstromen. De aanwezige operationele en security risico’s die daardoor ontstaan worden in kaart gebracht, inclusief de acties die nodig zijn om deze risico’s te mitigeren (denk aan het updaten van achterstallige software releases op PLC’s). Specifieke virussen zoals Petya worden herkend o.b.v. veroorzaakt afwijkend gedrag.

De schade die hiermee wordt voorkomen is groot, productie uitval door Petya bedroeg in Nederland alleen al miljarden Euro’s, bij Maersk heeft dit in Q2 2017 geleid tot een negatief bedrijfsresultaat van 200 - 300 miljoen US dollar. 
Paul Cobben

Paul Cobben is sector developer bij KPN voor de maakindustrie. Paul is bedrijfswetenschapper, zijn expertise ligt bij transsectorale innovatie en productmanagement. Hij is betrokken bij diverse Smart Industry klanttrajecten en hij is ambassadeur en lid van de Corporate Taskforce van Smart Industry / FME.

- Auteur: Paul Cobben


Meer weten

IA monitoring van KPN
KPN biedt een volledige oplossing voor IA monitoring. We hebben aantoonbare successen bereikt in het snel detecteren van oorzaken van productie uitval, detectie op inmenging in bereiding / assemblage van producten en het detecteren van cyberaanvallen. De oplossing levert direct na implementatie aantoonbare positieve bijdrage aan uw bedrijfsresultaat. Benieuwd hoe uw industriële automatisering ervoor staat?Gerelateerde artikelen