Lefgozer in hightech hardware

Groninger Hans Meeske vertrok via allerlei internationale omzwervingen naar het zuiden van het land. Naar Eindhoven, om precies te zijn. Best een logische plek voor een innovator. Al had hij dat aan het begin van zijn loopbaan niet zo uitgekiend. Hans startte zijn carrière namelijk als productontwikkelaar bij Philips in Drachten. Inmiddels is hij druk bezig met het verbinden van mensen en organisaties. Vooral startups krijgen zijn onverdeelde aandacht. Volgens Hans zijn zij dé versnellers van de digitale transformatie. Met zijn eigen Holland Innovative op de Hightech Campus in Eindhoven helpt hij zowel grote als kleine bedrijven op weg om robuuste producten met een voorspelbare levensduur te ontwikkelen en te vermarkten. We spreken met Hans in het hippe, industriële Radio Royaal in Eindhoven en horen zijn bespiegelingen op smart industries.

Samenwerken voor succesvolle slimme maakindustrie

Als we hem vragen naar zijn visie op de randvoorwaarden van succesvolle smart industry, antwoordt Hans resoluut: ‘Wil je komen tot een succesvolle slimme maakindustrie? Dan is de samenwerking tussen alle partijen binnen een maakproces het allerbelangrijkst. Ik zeg altijd, delen, ontmoeten en verbinden. Dat brengt processen in een stroomversnelling.

Nederland is hier goed in, nu al. Als klein hightech hardwareland zie ik ons als lefgozer die in een behoudende wereld durft te vernieuwen. Die niet bang is om zijn nek uit te steken en met minder middelen toch innoveert. Mooi toch? Dat blijft gelukkig niet onopgemerkt. Duitsland, een land waarin voor de maakindustrie veel kansen liggen, kijkt bewonderend naar de Nederlandse werkwijze en mentaliteit.’

Op zoek naar de faalfactor

De automotive-industrie blijkt een belangrijke inspiratiebron voor Hans. Hans legt uit: ‘In de automotive zijn veiligheid en het kunnen vertrouwen op een voertuig superbelangrijk. Op die eigenschappen wordt al jaren uitvoerig ontwikkeld en getest. Met succes, want de industrie weet precies waar de pijnpunten zitten. En gaat er onverhoopt iets mis? Dan leren fabrikanten van hun fouten, om volgende modellen verbeterd af te leveren. Zo bouwen ze steeds meer zekerheid in bij het vervaardigen van auto’s. Die werkwijze passen wij toe in de hightech. Big data speelt hierin een steeds grotere rol. We gaan op zoek naar de faalfactor in een product en pakken het probleem aan, om zo tot een verbeterde versie te komen. Daarin is het opnieuw zoeken, analyseren en optimaliseren. Net zo lang totdat je een superproduct hebt.’

Abonnement op autorijden

Productverbetering vindt plaats op 2 vlakken. Enerzijds technologisch en anderzijds psychologisch. Hans duidt dit aan de hand van een voorbeeld, opnieuw uit de automotive-industrie. ‘In principe zijn auto’s na een x-aantal kilometers toe aan onderhoud. Je rijdt er enkele uren per dag in, tot de teller op een paar 100.000 kilometer staat. Maar wat nou als we het verdienmodel van autorijden volledig veranderen, bijvoorbeeld door mensen een abonnement op een auto te laten nemen? Dan is het voertuig niet langer het eigendom van de bestuurders, en betalen ze alleen voor de tijd die ze rijden. Iets wat voor de traditionele automobilist misschien moeilijk voor te stellen is, maar jongeren van nu al veel meer aanspreekt. Je krijgt dan auto’s die 24 uur per dag gebruikt worden en dus in theorie miljoenen kilometers rijden. Dat betekent ook dat we een heel ander soort auto moeten maken. Dat soort veranderingen vragen om een enorme mentaliteitsverandering bij bedrijven, hun werknemers en hun klanten.’

Alleen samen worden we kampioen

Nederland is op de goede weg in de digitale transformatie. Toch kunnen we nog stappen maken. Hans: ‘We zijn nu nog te bescheiden en moeten onszelf als hightech hardwareland internationaal beter op de kaart zetten. Dat doen we door onze krachten te bundelen. Met ons bedoel ik de bv Nederland, maar ook de politiek en het onderwijs. Nog te vaak zie ik dat regionale of provinciale belangen met elkaar botsen. Dat staat een optimale samenwerking in de weg. We moeten er juist naartoe dat we samen 1 zijn. Alleen door goed samen te werken, worden we kampioen. Dus laten we niet langer op onze eigen eilandjes blijven, maar door grenzen heen breken, zodat we samen vooruit kunnen.’

Gerelateerde artikelen