Kostenverlaging blijft hoofdreden voor digitale transformatie

De drijfveren om met digitale transformatie te starten blijken nog altijd sterk gericht op het vergroten van de interne efficiency. Bovenaan de top 10 van drivers voor digitale transformatie staat het automatiseren en vernieuwen van operationele processen.

30% van de ondervraagden ziet dat als belangrijke beweegreden, 5 procentpunten meer dan vorig jaar. 25% beschouwt het terugbrengen van kosten als een belangrijke drijfveer. Vrijwel eenzelfde percentage ziet de verdere digitalisering voortkomen uit de wens om de productiviteit van de medewerkers te verhogen.

Monitor Digitale Transformatie 2022

Dit blijkt uit de nieuwe Monitor Digitale Transformatie, een onderzoek dat KPN jaarlijks laat doen naar de belangrijkste drivers, barrières en uitdagingen op dit gebied. Ook COVID-19 wordt door de ondervraagde verantwoordelijken als een belangrijke drijfveer voor digitale transformatie gezien. Na automatisering en efficiency is dit zelfs de voornaamste aanleiding. Vorig jaar zei 32% noodgedwongen met digitale transformatie te zijn gestart. Dit jaar is het effect van de pandemie nog altijd duidelijk aanwezig. 28% noemde dit als een belangrijke driver. 

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt en lid RvB van KPN, zag de digitalisering sinds het begin van de pandemie versnellen. Ze roemt de veerkracht van de BV Nederland. “Mensen zijn meer gaan samenwerken. Ze hebben meer digitaal contact en je ziet ongelooflijk veel veranderen.“ Bedrijven die hun digitale zaakjes goed voor elkaar hadden, hebben de Coronacrisis beter doorstaan dan de achterblijvers. Dankzij hun digitale mogelijkheden konden ze flexibel, creatief en veerkrachtig zijn.

Digitalisering brengt méér dan efficiency

Met digitale transformatie is immers veel meer te bereiken dan het doelmatiger uitvoeren van routinetaken en kostenverlaging. De focus op kostenverlaging is kenmerkend voor bedrijven die nog in de beginfase van digitale transformatie zitten, aldus onderzoeksbureau Forrester. Bij de meer geavanceerde bedrijven leidt het gebruik van nieuwe technologie veeleer tot omzetgroei en expansie.  

Snoep onderstreept dat digitale transformatie een echte gamechanger kan zijn. “Je kunt hiermee nieuw zakelijke kansen benutten die voorheen niet mogelijk waren, of die werden gehinderd door traditionele manieren van werken”, stelt Snoep. Ze legt uit: “Denk aan hele nieuwe producten of servicemodellen die dankzij verregaande digitalisering ineens haalbaar worden. Digitale technologie stelt bedrijven in staat zichzelf opnieuw uit te vinden. Onze ervaring is dat bedrijven die al wat verder zijn op de weg van digitale transformatie, meer geneigd zijn hun digitale tools te gebruiken voor omzetgroei. Dit in vergelijking met beginners, waar de nadruk meer ligt op het verlagen van de kosten.”


Visiepaper: Slimme veranderaanpak bij nieuwe technologie

Ontdek de 5 fasen op weg naar succesvolle adoptie van technologie. En bekijk gelijk 3 succesverhalen uit de praktijk.

Download


Top 5 van drijfveren loopt uiteen

Overigens verschilt de top 5 van drijfveren zeer per bedrijfsgrootte. Bij bedrijven met 5 tot 50 medewerkers is de COVID-19-situatie het belangrijkste motief, gevolgd door de wens klantrelatie en -tevredenheid te verhogen. Daarna komt verhoging van de arbeidsproductiviteit. Dan volgen pas het automatiseren en vernieuwen van operationele processen en het terugbrengen van kosten. Bij het grotere mkb, het grootbedrijf en de corporates gaat het vooral om de operationele efficiëntie. 

Opvallend is dat bij de grote corporates het percentage dat het voorblijven van de concurrentie als een belangrijke factor noemt, significant hoger ligt dan bij andere bedrijfsgroottes. Hoe groter de omvang van het bedrijf, des te meer beweegreden er zijn om met digitale transformatie aan de slag te gaan. 

Digitale transformatie hoog op agenda

Verder blijkt het aantal bedrijven waar digitale transformatie prominent op de agenda staat gestaag te groeien. Bij 14% heeft dit topprioriteit, terwijl 42% hier behoorlijk veel prioriteit aangeeft. 30 procent noemt het gebruik van nieuwe technologie ‘iets waar we naast andere zaken mee bezig zijn’. Bij een kleine groep staat dit thema niet meer op de agenda omdat de digitale transformatie grotendeels is afgerond. 

Marieke Snoep tekent hierbij aan dat het een misverstand is om te denken dat digitale transformatie een eindig traject is. “Het tempo van technische vernieuwing ligt tegenwoordig zo hoog dat je nooit klaar bent. Achterover leunen is geen optie. Want de kans is groot dat je concurrent wél innovaties oppakt.” Snoep vervolgt: “Vernieuwen doe je het beste samen met de markt. Fieldlabs zijn een geschikt middel om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen. Maar het belangrijkste is goed te luisteren naar de vragen en wensen vanuit de markt.”

Digitale volwassenheid stijgt gestaag

Verder blijkt uit het onderzoek dat de mate van digitale volwassenheid gestaag toeneemt. Grote ondernemingen zijn vaak verder in hun ontwikkeling. Voor hen speelt digitale transformatie meer op een strategisch niveau. Van alle bedrijven is 5% substantieel veranderd door digitale initiatieven. 15% beschouwt de inzet van innovatieve technologie als strategisch. Digitale volwassenheid heeft absoluut tijd nodig. Daarnaast is het naar een hoger niveau tillen van de digitale transformatie niet voor elk bedrijf even gemakkelijk. Hoe langer men bewust hiermee bezig is, des te groter de kans dat een strategisch niveau wordt bereikt.

Van de bedrijven die enkele maanden tot een jaar geleden gestart zijn met digitale transformatie bevindt 10% zich op strategisch niveau. Van de bedrijven die hier langer dan 3 jaar mee bezig zijn, zit 43% op strategisch niveau. De rest is op een operationeel niveau blijven steken. 

The Digital Dutch

Tijdens het grote evenement The Digital Dutch op donderdag 21 april werd verder op de resultaten ingegaan. Blauw Research voerde het onderzoek uit waaraan ongeveer 650 verantwoordelijke managers deelnamen, werkzaam bij bedrijven met meer dan 5 medewerkers.

Gerelateerde artikelen