Hybride werken als instrument om een agile bedrijf te worden

Agile bedrijven zijn in staat om snel en succesvol om te gaan met plotse veranderingen en nieuwe situaties. Sinds corona begrijpt iedereen hoe belangrijk business agility is. Ga je aan de slag met hybride werken? We leggen uit hoe je deze transitie kunt aangrijpen om tegelijkertijd te transformeren tot een agile bedrijf.

Sinds corona lijkt verandering het nieuwe normaal te zijn geworden. Mede in combinatie met de voortrazende technologische ontwikkelingen is de noodzaak om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden groter dan ooit. Dat is precies waar het bij business agility (‘bedrijfswendbaarheid’) om draait. Hybride werken vraagt om nieuwe manieren van werken, een andere mindset en nieuwe technologieën. Daarmee biedt deze transitie de perfecte basis om tegelijkertijd de veranderkracht van je organisatie te vergroten en een agile bedrijf te worden.

Veranderingen als kans

Waar een flexibel bedrijf snel kan reageren op veranderingen binnen het huidige organisatorische systeem, ben je als agile bedrijf in staat om rap je eigen systeem te veranderen als reactie op externe invloeden. Agile organisaties zien verandering als een kans, niet als een bedreiging. Een onderscheidend kenmerk is dat ze niet zozeer naar zichzelf kijken maar primair focussen op klanten.

Agile bedrijven hebben een sterk concurrentievoordeel, onder meer doordat ze dankzij hun grotere innovatiekracht sneller inspelen op technologische ontwikkelingen. Omdat ze eerder kunnen inhaken op veranderende behoeften van medewerkers, weten ze medewerkers beter te behouden en meer talent aan te trekken. Ook boeken ze doorgaans betere bedrijfsprestaties aangezien ze direct inspelen op de markt en meer resultaten bereiken met minder middelen.

Cloud voor snellere implementaties

Organisaties gebruikten voorheen vaak virtualisatietechnologieën om locatieonafhankelijk te kunnen werken. Momenteel maakt de cloud een enorme opmars omdat het hiervoor veel geschikter is. Ga je vanwege het hybride werken toe naar een cloud-gebaseerde – of beter nog: cloud-native – aanpak, al dan niet in combinatie met een digitale werkplek zoals KPN Modern Workplace? Dan kun je makkelijker automatiseren en sneller nieuwe tools en bedrijfsmodellen implementeren. Binnen de cloud-services van Microsoft Azure zijn zelfs veel out-of-the-box AI-toepassingen voorhanden.

Dankzij de cloud ben je niet alleen agile doordat je een snellere time-to-market hebt. Ook geeft het je flexibiliteit omdat je resources en tools gemakkelijk kunt op- en afschalen en concurrentievoordeel aangezien je software sneller kunt upgraden en een hogere beschikbaarheid hebt van je digitale systemen.


Whitepaper: Hybride werken écht laten werken

Na 2 jaar volledig thuiswerken, zet Nederland nu een volgende stap: naar het hybride werken. Hoe laat je dat écht werken?

Download


Datagedreven werken

Business agility vereist datagedreven werken, zodat je nieuwe ontwikkelingen snel signaleert en beslissingen baseert op feiten in plaats van onderbuikgevoelens. Zitten je applicaties, documenten en data in de cloud, dan kun je data makkelijk ontsluiten, bij elkaar brengen en analyseren via een dataplatform zoals Managed Oxygen van KPN-dochter InSpark. Door data te transformeren tot inzichten kun je snel en proactief anticiperen op veranderingen en ga je van hindsights (wat is er voorgevallen?) naar insights (inzicht in verklarende kenmerken of patronen) en zelfs foresights (het voorspellen van toekomstige situaties).

Zo’n dataplatform brengt alle databronnen bij elkaar, bijvoorbeeld uit ERP- en CRM-systemen, (Internet of Things-)sensoren en externe databases. Dankzij AI en machine learning ontdek je real-time nieuwe trends en patronen zodat je daar direct op kunt reageren.

Platte organisatie die wordt gerund als een netwerk

Hiërarchie binnen de organisatiestructuur leidt tot organisatorische silo’s die belemmerend kunnen werken voor het horizontaal delen van kennis en data. En dat is juist een belangrijk kenmerk van agile organisaties. Bovendien hebben managers vaak de neiging om niet de belangen van de organisatie als geheel maar juist die van hun eigen afdeling voorrang te geven. Budgetkwesties monden daarnaast nogal eens uit in een strijd tussen de silo’s: iedereen wil immers het grootste stuk van de taart.

De oplossing? Een platte organisatiestructuur waarin het bedrijf wordt gerund als een netwerk. In een netwerk stroomt de informatie niet alleen horizontaal en naar boven, maar ook naar beneden. Mensen werken weliswaar nog in een afdeling, maar opereren niet in silo’s of lagen die prioriteiten hebben die afwijken van de bedrijfsbelangen. De platte structuur impliceert een minder top-down manier van leidinggeven, meer autoriteit voor zowel teams als teamleden, af en toe overplaatsen van mensen naar een andere afdeling om wij-zijdenken te voorkomen, cross-functioneel werken en medewerkers niet afrekenen op gemaakte uren maar op output.

Agile mindset en vaardigheden

De transitie naar hybride werken draagt bij aan een agile mindset. Mensen zien namelijk in dat veranderen kán. Door hybride te werken raken ze bovendien gewend aan flexibiliteit, constante veranderingen en meer autonomie (namelijk over hun werkplek en werktijden). Dit momentum kun je gebruiken om door te pakken en de agile mindset en vaardigheden verder uit te bouwen.

Daartoe behoort ook dat mensen continu willen bijleren, niet bang zijn voor onzekerheden, durven te falen en houden van uitdagingen. Actief werken aan een bedrijfscultuur die dit alles uitdraagt en het faciliteren van initiatieven en opleidingen waarin het wordt ontwikkeld: het zijn dé kiemen voor het ontplooien van deze mindset en vaardigheden binnen je bedrijf.

Agile ≠ agile

Goed om op te merken in dit verband: hoewel er raakvlakken zijn, bedoelen we hier met agile niet (per se) de agile way of working.

Bij dit concept, dat ontstaan is in de softwareontwikkeling en wordt toegepast binnen methodes als scrum en kanban, wordt iteratief gewerkt. Vanuit vastgestelde behoeften wordt er een prototype gemaakt, dat wordt getest en vervolgens als basis dient voor een nieuwe loop, totdat het prototype dusdanig is verbeterd dat het voldoet aan alle behoeften. Dankzij voordelen als snelheid en flexibiliteit werken tegenwoordig steeds meer organisaties buiten de softwareontwikkeling agile.

Gerelateerde artikelen