Succes met een datagedreven organisatie? Start bij de business!

We zien het nog steeds gebeuren in veel organisaties: ze beginnen enthousiast met datagedreven werken. Want dat ‘je iets met data moet’, dat staat als een paal boven water. Maar, vragen we ons af, waarom wordt die vraag vervolgens zo vaak alleen bij IT neergelegd? Terwijl datagedreven werken zónder een stevig gedragen vraag of doel vanuit de business, vaak niet meer dan een aaneenschakeling van losse initiatieven blijft.

Dat werken met data om technologische expertise vraagt, is logisch. Maar dat betekent nog niet dat datagedreven werken een puur technologische exercitie is. Integendeel. Data is niet langer het exclusieve domein van technologie. In een datagedreven organisatie is data van iedereen. Wil je als technologieteam succesvol de stap van losse data-initiatieven naar een datagedreven organisatie maken, dan kun je dus niet om de business heen. Zij hebben een doel of vraag, die wellicht met data op te lossen is. Zoals: welke vestiging heeft de meeste potentie voor uitbreiding? Of: in welke hoek moet ik nieuwe mensen zoeken?

Wij onderscheiden 3 belangrijke stappen op weg naar een datagedreven organisatie.

Stap 1: Van een dashboard naar een mindset

Wanneer datagedreven werken ingegeven is vanuit een puur technisch perspectief, dan is het doel meestal: een dashboard. Waarop data ontsloten worden uit tal van bronnen. Feitelijk een overzicht van verzamelde historische data, als weerspiegeling van wat er in het verleden is gebeurd. Zonder concreet perspectief of vertaling naar de praktijk van een organisatie. De kunst is juist de stap vooruit te zetten. Niet naar een dashboard toe te werken, maar naar een nieuwe mindset van de organisatie. Om verbeeldingskracht te prikkelen en om te durven dromen. Zodat collega’s uit de organisatie uiteindelijk naar je toekomen met een idee. En je samen tot innovatie met data komt. De eerste stap op weg naar succesvol datagedreven werken is dus een verschuiving in denken.

Overigens zijn dashboards wel een nuttig instrument – zeker met realtime data en voorspellende analyses – om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Maar altijd ter ondersteuning, niet als een doel op zich. Tip: betrek ook tijdens de ontwikkeling van een dashboard de juiste collega’s erbij. Laat ze tussentijdse voorstellen beoordelen: is dit wat ze in beeld willen hebben? Belangrijkste is dat de ontwikkelde inzichten aanzetten tot actie of een vraag beantwoorden.


Visiepaper: Zo gaat data echt voor u werken

Niet langer zijn data het domein van technologie. In een datagedreven organisatie gaat íédereen over de data.

Download


Stap 2: Van een mindset naar de praktijk

De gestelde doelen of vragen komen dus vanuit de organisatie, liefst gedragen en gesteund vanuit het hoger management. Zij hebben de (werkinhoudelijke) dromen en ambities. De data- en AI-professionals bieden de technologische expertise om meer inzicht te geven in de mogelijkheid waarop of waarmee die dromen gerealiseerd kunnen worden. Maar dat betekent niet dat IT de organisatie niet een handje kan helpen. Dit is juist het vlak waarop alle disciplines samenkomen. En waar IT kan laten zien wat er met data allemaal mogelijk is om zo de nieuwe mindset te prikkelen.

Door te laten zien wat er mogelijk is, help je de business nieuwsgierig te zijn en zich open te stellen voor wat data kan betekenen – van marktanalyse tot sensoriek en beeldherkenning. Gebruik daarvoor een cloudplatform (zoals Managed Oxygen van onze dochter InSpark) waarop je kansen en ideeën snel kunt omzetten naar de praktijk – laagdrempelig, tegen lage kosten, veilig en makkelijk schaalbaar. Is het een schot in de roos, dan schaal je het dataproject in korte tijd op.

Stap 3: Van de praktijk naar succes

Met snelle stappen en in kort-cyclische ontwikkelslagen laat je meteen resultaat zien – aan de organisatie als geheel en aan de betrokken collega’s. Belangrijk, want als het enkele weken of zelfs langer duurt voordat de eerste inzichten of resultaten er zijn, is de wereld alweer veranderd en de betrokkenheid verminderd. Door de drempel laag te houden en snel succes te boeken, vergroot je het draagvlak in je organisatie.

Bovendien laat je dan ook zien dat privacy en governance geen drempel hoeft te zijn. Met de juiste security- en privacy-maatregelen vooraf, op een veilig cloudplatform, dek je dergelijke onzekerheden. Op zo’n cloudplatform kun je bovendien klein beginnen en daarna opschalen. Op die manier groei je van succes naar succes (en af een toe een minder geslaagde poging) toe naar een datagedreven organisatie. Je doet het gestructureerd, vanuit 1 veilig platform en wint onderweg steeds meer vertrouwen.

Benieuwd hoe we je kunnen helpen met zo’n innovatief cloudplatform? Lees dan ook onze whitepaper: 'Zo gaat data echt voor u werken'.

Gerelateerde artikelen