Digitale transformatie accelereert door COVID-19

COVID-19 heeft de digitale transformatie in een stroomversnelling gebracht. De pandemie blijkt een belangrijke katalysator. Voor liefst één op de drie Nederlandse bedrijven vormde deze crisis de drijfveer om het qua product, dienst of zakelijk model over een hele andere boeg te gooien.

Noodgedwongen werd met digitale transformatie gestart, het terugbrengen van de kosten is niet langer het voornaamste motief. Bij bijna de helft accelereerde dit proces, of werd er versneld mee gestart. Kortom, het bedrijfsleven heeft flinke stappen gezet in digitale ontwikkeling. Het besef groeide dat het zonder digitale innovaties wel heel moeilijk wordt om te overleven. 

Monitor Digitale Transformatie 2021

Dit komt naar voren uit de Monitor Digitale Transformatie 2021. Net als in voorgaande jaren werd de enquête gedaan onder twee doelgroepen: Werkend Nederland (525 respondenten) en verantwoordelijken voor digitale transformatie (617 respondenten).

Het terugbrengen van de kosten is niet langer het voornaamste motief om digitale technologie strategisch in te zetten, ook het benutten van groeikansen in nieuwe markten en het uitbreiden van het bestaande product/dienstenaanbod wegen momenteel minder zwaar. Hoe groter het bedrijf des te meer motieven om met digitale transformatie aan de slag te gaan. De corporates zijn naar verhouding drukker met het automatiseren en vernieuwen van operationele processen.  


Whitepaper: Hybride werken écht laten werken

Na 2 jaar volledig thuiswerken, zet Nederland nu een volgende stap: naar het hybride werken. Hoe laat je dat écht werken?

Download


Extra technologische uitdagingen

Het onderzoek wijst uit dat de meeste bedrijven tijdens de digitale transformatie te maken hadden met extra technologische uitdagingen. Het vaakst genoemd werd het uitrollen van applicaties om hybride werken mogelijk te maken. Ook ging er veel tijd en energie zitten in het inrichten van online werkplekken waar medewerkers thuis net zo goed kunnen werken als op kantoor.

Dat hybride werken maakte vaak extra beveiligingsmaatregelen nodig. De bescherming van bedrijfsdata tijdens het thuiswerken vroeg veel aandacht, maar ook het beheer van werkplekken op afstand was een issue. Ook gingen veel bedrijven in de cloud werken, zodat medewerkers gemakkelijker data en bestanden kunnen delen.  

Veilige verbindingen en meer capaciteit

Bij de middengroep van bedrijven (51 tot 1.000 medewerkers) ontstond veel vraag naar VPN-verbindingen waarmee thuiswerkers veilig toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk. Ook vdi (virtual desktop infrastructure) komt vaak als oplossing in beeld. Hele kleine en hele grote bedrijven zien dit minder als een uitdaging.

Het grote mkb (51 tot 150 werknemers) heeft relatief vaak een kluif gehad aan de opschaling van centrale capaciteit op het bedrijfsnetwerk. Deze uitbreiding was nodig om massaal hybride werken mogelijk te maken. 

Andere aansturing thuiswerker

Vier op de vijf respondenten was het eens met de stelling dat het leidinggeven in een hybride werksituatie andere managementstijl vraagt. Effectief leiderschap werkt anders als medewerkers vanuit huis werken, het vraagt van managers andere vaardigheden. Hun ondersteunende rol is belangrijker geworden.

Groot is de uitdaging om de verbondenheid tussen collega's te behouden. Teambuilding gaat door de beperkende maatregelen niet meer zo gemakkelijk. Ook de persoonlijke aandacht is er bij ingeschoten, nu contacten grotendeels online plaatsvinden. Een meerderheid vindt het ook moeilijk om medewerkers op afstand betrokken te houden bij de doelen van de organisatie.  

Business model aangepast

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de bedrijven die bezig zijn met digitale transformatie, het businessmodel heeft aangepast door COVID-19. De hele grote ondernemingen hebben dit minder hoeven te doen. De onderzoekers veronderstellen dat de echte corporates over het algemeen minder last hebben van de crisis.

Inzoomend op de veranderingen in bedrijfsmodellen blijkt meer duurzaamheid voorop te staan. Een op de vijf bedrijven heeft nieuwe producten/diensten ontwikkeld. Eenzelfde percentage zette (versneld) digitale verkoopkanalen in. Verder nam de inzet van digitale marktplaatsen toe. Dit gebeurde vooral in de groot- en detailhandel en in de horeca.  

COVID-19 treft vooral mkb

Vooral het midden- en kleinbedrijf zag zich genoodzaakt het zakelijk model aan te passen. Nieuwe doelgroepen en markten werden aangeboord.

Bovendien werden nieuwe diensten en producten ontwikkeld. Vergeleken met de hele grote ondernemingen kwam het in het mkb veel vaker tot dit soort veranderingen.  

Wendbaarheid bedrijven opvallend groot

Zowel Werkend Nederland als de verantwoordelijken voor digitale transformatie kregen de vraag voorgelegd of ze verrast waren over de wendbaarheid van hun bedrijf tijdens de coronacrisis. 86 procent van de verantwoordelijken zei positief verrast te zijn over het toepassen van digitale mogelijkheden, dat heeft de wendbaarheid vergroot.

79 procent van Werkend Nederland sloot zich daarbij aan. 78 procent van de ondervraagde managers ziet de rol van kantoor voorgoed veranderen. Ze verwachten dat binnen hun organisatie in de toekomst meer thuisgewerkt zal worden. Werkend Nederland denkt er ook zo over.  

Meest verrassende technologische ontwikkeling

Probleemloze implementatie én adoptie van hybride werken werd gezien als de meest verrassende technologische ontwikkeling. Op de vraag wat medewerkers het meest heeft getroffen, kwamen antwoorden als 'de zeer snelle invoering van Microsoft Teams in de organisatie en de snelheid waarmee gebruikers dit adopteerden’. Of: 'De snelheid van het uitrollen van online vergaderplatforms en de kwaliteit ervan.’ Ook de doorbraak van het thuiswerken werd vaak genoemd.

Gerelateerde artikelen