Waarom we zoveel investeren in duurzaamheid

Als hét netwerk van Nederland zijn wij de partij die zorgt voor een duurzaam verbonden samenleving. Zodat je organisatie niet hoeft na te denken over de klimaatimpact van videomeetings, mails of telefonie. We onderzoeken iedere dag opnieuw hoe we onze producten en diensten nóg energiezuiniger en slimmer kunnen maken. En ontdekken oplossingen voor de duurzaamheidsvragen van vandaag en morgen.

Samen slimmer werken 

Iedere dag opnieuw zetten wij ons in voor een duurzaam verbonden samenleving. Dat doen wij omdat we, als hét netwerk van Nederland, mensen en generaties met elkaar willen verbinden. Niet alleen nu, maar ook voor de samenleving van onze kinderen en de generaties daarna.

Volgens ons gaan digitalisering en duurzaamheid hand-in-hand. Digitalisering kan je als organisatie namelijk helpen om schoner, efficiënter en duurzamer te werken. Dat geldt voor onze eigen organisatie, voor onze klanten én voor onze hele keten. Samen kunnen we veel schoner en energiezuiniger leven en werken. En zorgen we ervoor dat bedrijven en instellingen veilig hybride kunnen werken, zodat er veel minder verkeer nodig is en de uitstoot drastisch daalt. 

Datagebruik stijgt, energieverbruik daalt 

Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Want hoe meer we digitaliseren, hoe scherper we moeten zijn op de technologie die we gebruiken. Op de apparatuur die we inzetten, op de grondstoffen en energie die daarvoor nodig zijn. Die alertheid van ons levert veel milieuwinst op. Want ondanks het explosief gestegen dataverkeer via ons netwerk en onze diensten, daalt ons energieverbruik jaarlijks. En we doen meer. 

We laten apparaten ontwerpen en ontwikkelen die steeds energiezuiniger zijn. Onze eigen apparatuur is bovendien al nagenoeg circulair doordat we recycled plastic gebruiken, zoveel mogelijk apparatuur repareren en we via omruilprogramma’s ervoor zorgen dat apparatuur opnieuw ingezet wordt. En we blijven investeren en innoveren. Zo gebruiken we alleen nog matzwarte behuizing die makkelijk te recyclen is en zetten we voor ons mobiele netwerk nieuwe opstelpunten in die veel minder energie vragen. 

"Ondanks het explosief gestegen dataverkeer via ons netwerk, daalt ons energieverbruik jaarlijks"

Minimale negatieve impact, maximale positieve impact 

Met onze inspanningen zorgen we voor minimalisering van de impact die we hebben op het milieu en voor maximale verduurzaming van onze dienstverlening en bedrijfsvoering – inclusief die van onze ketenpartners en onze klanten. Dat maakt ons tot de ‘groene verbinder’. Kies je voor onze dienstverlening, dan lift je daar als het ware op mee: je draagt zo direct bij aan verduurzaming van je bedrijfsvoering. En dat heeft óók effect op jouw klanten en leveranciers. Zo brengen we samen de bal verder aan het rollen. 


Wat we bereikt hebben

  • 2011: 100% groene stroom
  • 2015: netto 0 co2-uitstoot op eigen bedrijfsuitvoering
  • 2018: start met circulair ontwerp eigen apparatuur
  • 10 jaar: in de top van de Dow Jones sustainability index

Onze ambities

  • 2025: nagenoeg 100% circulair, dus inclusief onze keten
  • 2030: co2-uitstoot wagenpark óók naar 0
  • 2030: energieverbruik 55% gedaald (ten opzichte van 2010)
  • 2040: netto 0 co2-uitstoot in de hele keten

Zo duurzaam zijn we: volg onze serie blogs 

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoog tijd dus om wat concreter te worden over onze inspanningen als de ‘groene verbinder’. En wat jij daaraan hebt. In deze en volgende blogs ontdek je wat onze rol is in de verduurzaming van zakelijk Nederland.
Deze keer: de redenen waarom wij eigenlijk zoveel investeren in duurzaamheid. In onze aankomende blogs lees je hoe wij zorgen voor verduurzaming, wat wij precies doen, met welke duurzame diensten, of hoe we specifiek de zorg helpen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen