Digitalisering helpt de zorg te verduurzamen

Als er een sector is die de afgelopen jaren heeft laten zien wat er met digitalisering te winnen is, is het de zorg wel. Vooral op het vlak van duurzaamheid en patiëntvriendelijkheid. Zo kunnen instellingen dankzij digitalisering de zorg dichterbij cliënten en patiënten brengen. Zelfs bij ze thuis. En dat is niet alleen prettiger voor hen, maar ook voor het milieu.

Consulten en routinecontroles kunnen vaak net zo goed digitaal. Dat is fijner voor cliënten en patiënten (en hun mantelzorgers), voor wie de ritten van en naar de instelling een hele belasting kunnen zijn. Soms zijn ze aan een afspraak op locatie een hele dag kwijt. Minder autoritten naar de instelling betekent ook een lagere co2-uitstoot – maar liefst 7% van de co2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Kiezen instellingen voor onze digitaliseringsoplossingen, dan brengen ze de impact op het milieu nog verder naar beneden. Want ondanks het explosief gestegen dataverkeer via ons netwerk en onze diensten, daalt ons energieverbruik jaarlijks. Bovendien laten we apparaten ontwerpen en ontwikkelen die steeds energiezuiniger zijn én nagenoeg circulair.

Duurzame domotica

Een goed voorbeeld van duurzame en cliëntvriendelijke digitalisering geeft Zorgspectrum Het Zand. Deze instelling biedt beschermde zorg en zelfstandig wonen op 6 locaties aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Met de zorgdomotica van KPN ZorgVrij kan Het Zand haar cliënten zowel meer veiligheid als meer vrijheid bieden. Denk bij zorgdomotica aan locatiegebaseerde informatie voor zorgalarmering, persoonlijke alarmering met spreekluisterverbinding of aan slimme sensoren waarmee realtime inzichtelijk is of een bewoner in de kamer of op bed is.

Zorgprofessionals krijgen met onze domotica alleen een alarmsignaal wanneer dat relevant is. Dat betekent dat ze niet meer onnodig ter controle naar andere locaties hoeven te reizen. Daarnaast sluit KPN ZorgVrij naadloos aan op mobiele telefonie: alle meldingen komen samen op één device en één app. Er zijn veel minder apparaten nodig, wat wel zo duurzaam is. Zorgmedewerkers hoeven niet meer met 2 piepers, smartphone en andere oplossingen hun rondes te doen.

Sneeuwbaleffect

Zo zorgen we voor minimalisering van de impact die onze dienstverlening heeft op het milieu én voor maximale verduurzaming van onze bedrijfsvoering, die van onze ketenpartners en van onze klanten. Samen kunnen we veel schoner en energiezuiniger leven en werken. Zo ondertekenden we de Green Deal voor en van de zorg. Doordat steeds meer organisaties meedoen, ontstaat een sneeuwbaleffect en zorgen wij, samen met onze klanten, partners én hele keten, voor verdere verduurzaming.

Iedereen veilig (samen)werken

Maar verduurzaming gaat verder dan zo energiezuinig, circulair en milieuvriendelijk mogelijk werken. Het gaat óók over een gezonde werk- en leefomgeving. En daar zetten we ons eveneens volop voor in. We hechten aan social return: we stimuleren arbeidsparticipatie (dat ligt zelfs vast in onze cao) en nemen bewust mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan. Met het KPN Mooiste Contact Fonds stimuleren we initiatieven om sociaal isolement te voorkomen bij ouderen, mensen met een handicap en anderen die eenzaam zijn. En met onze dienstverlening, zoals de speciale Zorgcloud en onze Health Exchange, creëren we een online werkomgeving met minimale drempels en maximale privacy. Zodat iedereen veilig kan (samen)werken.

Ondertekening Green Deal voor en van de zorg

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg (een initiatief uit de sector) houden we ons aan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Die afspraken gaan over co2-reductie, circulair werken en het stimuleren van een gezonde leef-, verblijf- en werkomgeving. Dat doen we door steeds slimmere en energiezuinigere diensten te leveren, met clouddiensten die in datacenters op 100% groene stroom draaien en met nagenoeg circulaire diensten. Samen met zorginstellingen werken we zo aan een groene en duurzame zorgsector.

Zo duurzaam zijn we: volg onze serie blogs

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoog tijd dus om wat concreter te worden over onze inspanningen als de ‘groene verbinder’. En wat jij daaraan hebt. In deze en volgende blogs ontdek je wat onze rol is in de verduurzaming van zakelijk Nederland. Deze keer: hoe we de zorg helpen verduurzamen. In onze andere blogs lees je over de redenen waarom wij eigenlijk zoveel investeren in duurzaamheid, hoe wij zorgen voor verduurzaming en wat wij precies doen, met welke duurzame diensten.

Gerelateerde artikelen