Coach effectiever, combineer uw expertise met harde data

Eén keer in het jaar een functioneringsgesprek? De HR-manager van nu faciliteert coaching het hele jaar rond. Een nieuwe generatie talent verlangt die aandacht, zittende generaties bloeien erdoor op. Door u te laten voeden met een continue stroom aan data, kunt u al uw medewerkers effectiever coachen en gerichter ondersteunen.

U verzamelt op allerlei manieren data over uw medewerkers – van cv’s tot behaalde trainingen of persoonlijke doelen. Met de datadriven werkplek helpen wij u bij het verzamelen van data die grotere patronen in productiviteit en samenwerking laten zien. Zo’n werkplek is het geheel van kantoorsoftware, cloudplatforms en benodigde devices, zoals laptops of mobieltjes. Aangevuld met een specifiek tool om hem datadriven te maken.

Nuttige inzichten

Het gebruik van een moderne werkplek levert nuttige inzichten op. Inzichten in de momenten waarop de productiviteit stijgt of juist enorm daalt. Of vergaderingen – al dan niet in de vorm van videovergaderen – een energielek zijn bijvoorbeeld, of juist extra resultaten opleveren. Het laat u zien op welke afdelingen veel wordt samengewerkt, en hoe dat samenhangt met de productiviteit. En het geeft u inzicht in de teams waar de teamleden solitair werken. Geen probleem als dat de bedoeling is, maar als uw organisatie afhankelijk is van teamsamenwerking wilt u tijdig kunnen ingrijpen.  

Passend bij uw doelen

Met de inzichten uit de datadriven werkplek kunt u uw medewerkers dus gerichter coachen, passend bij de organisatiedoelstellingen. Natuurlijk wel met respect voor privacy en ieders vrijheid, omdat u alleen patronen uit geanonimiseerde data gebruikt om medewerkers op basis van hun rol, de interactie in het team of op de afdeling, gericht te helpen. Bij de frequentie van meetings bijvoorbeeld, als u signaleert dat de samenwerking stokt. Of door ze in contact brengen met collega’s van een ander team, wanneer u ziet dat daar de samenwerking beter verloopt. Wat het beste past bij uw doelen en die van uw medewerkers.

Zelf aan de slag

Om die data te kunnen verzamelen bieden wij ‘workplace analytics’ als onderdeel van de moderne datadriven werkplek. Dit is de tool waarmee u, nadat deze ingericht is, eenvoudig de benodigde inzichten verzamelt. Bij die inrichting helpen wij u graag. Samen bepalen we welke inzichten u nodig heeft, zodat het u effectief ondersteunt in uw coachingsgesprekken.


Gerelateerde artikelen