Adoptie: de factor Mens telt

ICT is in vrijwel alle organisaties opgeschoven van een ondersteunende naar een strategische positie. Zeker bij organisaties die steeds digitaler worden, is technologie vaak de aanjager van organisatieveranderingen. Wanneer nieuwe ICT-oplossingen geïntroduceerd worden, kan de invloed daarom tot diep in werkprocessen van diverse groepen medewerkers gevoeld worden. Adoptie van nieuwe technologie is dan ook een belangrijke succesfactor bij digitalisering.

In deze whitepaper laten we zien dat alleen een training in nieuwe technologische oplossingen of informatie verstrekken over de werking ervan, niet meer voldoet. Een adoptietraject is van cruciaal belang voor een geslaagde introductie van nieuwe technologie én de nieuwe werkprocessen die daaruit voortvloeien.

Ontwikkelingen die belang adoptie versterken

Welke trends versterken anno nu het belang van een adoptietraject? Dat zijn, naast de bovengenoemde verschoven rol van ICT in organisaties, ook de verhoogde veranderfrequentie in organisaties en de vergrote digiwijsheid van medewerkers. De impact van nieuwe technologie is vele malen groter op de werkwijze van medewerkers dan vaak wordt gedacht. Dat maakt aandacht voor de toegevoegde waarde van de nieuwe technologie op ieders werkplek van groot belang. De digiwijze medewerker is namelijk kritisch: in tegenstelling tot een paar jaar geleden liggen de verwachtingen over bijvoorbeeld gebruiksgemak hoger en is het aantal keuzes groter.

Checklist voor succesvolle invoering

In de whitepaper is een checklist opgenomen, waarmee de adoptieverantwoordelijke of -manager kan controleren of hij of zij niets over het hoofd heeft gezien. Al deze punten komen samen in het adoptieplan. Goed uitgevoerd resulteert dat in de succesvolle introductie van nieuwe technologie.

Download de whitepaper

Gerelateerde artikelen