Aanvragen ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart jl. de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’ geopend. Deze regeling is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus door het kabinet.

Ondernemers die in aanmerking komen ontvangen 4000 euro als tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Om deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen is het noodzakelijk om door middel van een eHerkenning niveau 1 middel in te loggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 alleen online met eHerkenning niveau 1 ingediend worden.

Meer informatie over het aanvragen eHerkenning niveau 1 is te vinden op onze website.

Ga naar de website

Gerelateerde artikelen