5G leeft al aardig, vooral bij mensen uit de ‘business’

5G begint aardig te leven in Nederland. In de zakelijke markt zijn het vaak mensen uit de business en niet altijd de ICT-beslissers die zijn betrokken bij het nadenken over mogelijke toepassingen van 5G. Bij bedrijven met meer dan 150 werknemers geldt dit in ruim 40 procent van de gevallen, zo blijkt uit onderzoek van KPN en Kantar naar de status van 5G in Nederland.

Jos Berière, strategic business developer bij KPN, vindt het positief dat andere bedrijfsafdelingen dan de ICT het voortouw nemen als het gaat om het bedenken van zinvolle toepassingen. Hij zegt: 'Mensen uit de business willen kosten besparen, minder fouten maken, flexibeler tegenover klanten zijn of nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De ICT-afdeling moet bij dit soort toepassingen samenwerken met de 'business', de ICT-manager krijgt daarbij meer een regierol. Voorheen was deze vooral bezig met het runnen van het eigen enterprise-netwerk en applicaties. Naarmate meer standaardcomponenten worden ingekocht als dienst uit een globaal ecosysteem, verschuift die taak.'

Technology book

Kom alles te weten over de laatste tech-trends die uw bedrijf en de samenleving veranderen. Download gratis het Technology Book van KPN

Download

Industrie voorop

Het klimaat voor 5G lijkt goed: het nadenken over de toepassing en impact van 5G gebeurt al meer dan verwacht. Maar er bestaan wel grote verschillen tussen de verschillende sectoren, zo leert het onderzoek, waarbij de industrie duidelijk vooroploopt. Bij 18 procent van de bedrijven in de industrie staat 5G (zeer) hoog op de agenda, terwijl het bij 44 procent een plek heeft. 38 procent heeft het niet op de agenda staan of weet het niet. Van de andere sectoren zijn overheids- en onderwijsinstellingen nog het minst actief bezig met 5G. De zorg zit er tussen in. En de zakelijke dienstverlening, tot slot, laat een gemengd beeld zien: 18 procent van de dienstverleners is er (erg) mee bezig, 32 procent een beetje en 50 procent weet het niet of heeft het nog niet geagendeerd.

Berière is niet verbaasd dat de industrie ver voorloopt op bijvoorbeeld de zorg. Die laatste sector heeft te maken met meer complexe financieringsconstructies, versnippering, decentralisatie van bevoegdheden en medisch-ethische beleidsvraagstukken. Een organisatie als Shell heeft veel affiniteit met technologie en is er ook beter op ingericht snel aan toepassingen te denken. De klassieke verschillen in adoptie van technologie laten zich hier ook gelden. Overheid en onderwijs richten zich op proven technology en zijn voor hun eigen primaire doelstelling minder de pionier.

Over tien jaar

De industrie zoekt hierin scherper het spanningsveld op. Die bedrijven proberen zich al een beeld te vormen van waar ze over tien jaar staan en daartoe in het hier en nu stappen te zetten. Het percentage 'early movers' is in sommige sectoren zonder meer goed te noemen, stelt Berière. In Nederland zijn we gewend aan een goede infrastructuur. In Duitsland bijvoorbeeld kun je op veel plaatsen niet langs de snelweg bellen. Daarom bestaat hier minder scepsis ten aanzien van nieuwe techniek. Ook de overgang van spraaktelefonie naar databellen is in Nederland heel snel gegaan. Dit alles geeft een goede basis om de volgende stap te maken.

Die stap is 5G. Nederland kan qua toepassingen leidend worden in Europa, stelt Berière. Voor Duitsland, waar de Industrie 4.0-gedachte sterk leeft, hoeven we zeker niet onder te doen. Er zijn hier misschien minder grote R&D-programma's ter stimulering, maar daardoor krijg je meer focus op de toepassing in bestaande processen en vraagstukken. De Nederlander is pragmatisch en brengt technologie als 5G daadwerkelijk naar de productie. In die stap zit namelijk de grootste kans en uitdaging voor elke maatschappij, niet in de chip of de mobiele mast.

Extra bandbreedte

Verder blijkt uit het onderzoek dat de zakelijke markt vooral lijkt warm te lopen voor de extra bandbreedte die 5G gaat bieden. Dit betekent sneller down- en uploaden. 60 procent zet dit aspect in de top 5 van interessante toepassingsgebieden. 34 procent voelt zich sterk aangesproken door 5G vanwege de inzet in gebieden waar bekabeling te duur en 4G niet goed genoeg is. Als derde interessante toepassingsgebied wordt genoemd het op afstand monitoren van installaties met draadloze sensoren. Daarna komt hoge resolutie video voor (draadloze) bewakingscamera's, gevolgd door inspecties op afstand met hoge resolutie (ultra)hd videocamera's. Het implementeren van deze toepassingen is voor de overgrote meerderheid momenteel nog niet actueel. Meer dan de helft van de bedrijven zegt van plan te zijn het op te pakken, maar is hier nog niet concreet mee bezig.

Net buiten de top 5 valt coaching op afstand met hoge resolutie video, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden. Zo kan succesvol het vier-ogenprincipe worden toegepast, waarbij altijd een tweede persoon ter controle meekijkt. De zevende belangrijke toepassing is augmented reality. Daarna komen pas low latency toepassingen, zoals synchroon werkende robots. Berière is niet verbaasd dat de snelle responsetijd, een van de grootste voordelen van 5G, betrekkelijk laag op de ladder komt.

Betrouwbaarheid

4G bracht vergeleken met 3G meer snelheid en meer bandbreedte. Mensen zijn dan gewend die lijn door te trekken als de volgende generatie netwerken zich aandient. 5G is ontegenzeggelijk sneller dan 4G, maar het onderscheidende zit in de betrouwbaarheid, waarmee veel meer apparaten tegelijk zijn te bedienen met een extreem lage reactietijd. Hierdoor zijn nieuwe toepassingen mogelijk die voorheen niet konden. Denk aan zelfrijdende voertuigen en drones met hoge resolutie camera's. 'Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om 5G uit te leggen, aangezien in Nederland de opstap in snelheid van 5G pas later gaat komen (’21-‘22) dan elders, omdat hier de breedbandige 5G-frequenties (3.5GHz) pas later beschikbaar gaan komen.'

De resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend, maar er valt nog veel te doen voordat bedrijven uit de toepassingen waarde kunnen halen. Maar als de toepassingen eenmaal succesvol zijn, hebben bedrijven een voorsprong. KPN is zeker van plan om regelmatig de status van 5G in de zakelijke markt te meten. Een follow-up van het onderzoek komt er dan ook aan.

Meer weten

Benieuwd wat 5G-technologie of Data Services Hub voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem een vervolgstap in uw digitale transformatie en kom langs in de KPN Digital Dutch Xperience.

Meld u aan voor een sessie

Gerelateerde artikelen