Contract overnemen of naam wijzigen

Contractovername

Je kunt een contract bij KPN overzetten op de naam van iemand anders. Dit noemen we een contractovername. Je leest hier hoe je een contractovername regelt voor de verschillende producten van KPN.

Overlijden

De periode na een overlijden is altijd hectisch en zwaar. Om je zo veel mogelijk te ontlasten in deze tijd, hebben we per product precies uitgelegd wat je moet doen bij het overnemen van het contract of de contracten van de overledene.

Mobiel

Contractovername Mobiel

Voor contractovername van een mobiel abonnement kun je terecht in de kpn winkel. Ga met de huidige en nieuwe contractant naar 1 van onze winkels en neem allebei je bankpas en geldig identiteitsbewijs mee. Als extra verificatie moeten jullie beiden € 0,01 pinnen.


Internet, TV en Bellen

Contractovername TV, Internet en bellen

Wil je je abonnement op een andere naam zetten of een contract van iemand overnemen? Vul dan het online formulier voor contractovername in. Dit geldt ook voor Vast bellen zonder internet. De overname duurt dan ongeveer 5 werkdagen.

Digitenne

Contractovername Digitenne

Als je Digitenne over wilt zetten op een andere naam of een contract van iemand over wilt nemen, kun je dit eenvoudig online met het formulier regelen.

Voorwaarden contractovername

  • Een contractovername is gratis en regelen we direct in de winkel.
  • De contractant moet het toestelkrediet eerst aflossen voordat de contractovername van de mobiele aansluiting kan plaatsvinden. Pas na het aflossen van het toestelkrediet kan de nieuwe contractant de aansluiting overnemen.

  • Beide contractanten ontvangen een e-mail met een kopie van het overnamecontract, we kunnen het ook voor je printen.
  • De nieuwe contractant krijgt de bevestiging dat de overname is ingevoerd meestal vóór de daadwerkelijke overname.
  • Na een contractovername wordt de factuur gesplitst. De oude contractant krijgt een slotfactuur met het verbruik en abonnementsbedrag tot en met de dag van overname.
  • Het contract wordt overgenomen met eventuele kortingen.
  • De nieuwe contractant krijgt een factuur met het verbruik en abonnementsbedrag vanaf de dag na overname.

Wat is een contractovername

Bij een contractovername neemt een nieuwe contractant de aansluiting(en) en daarmee alle rechten en verplichtingen van de huidige contractant over. Omgekeerd geldt dat de huidige contractant de aansluiting(en) met alle diensten waarop hij een abonnement heeft, aan de nieuwe contractant overdraagt.

Verwerking

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten wordt het contract binnen 5 werkdagen overgezet.

Over te nemen aansluitingen

De klantnummers en telefoonnummers van de aansluitingen vind je op de factuur.

Wijzigingen

De aansluiting wordt overgenomen met alle daarbij behorende opties en instellingen. Een abonnement met TV, Internet & Bellen wordt in zijn geheel overgenomen. Na de contractovername kun je het pakket en de instellingen eenvoudig en kosteloos wijzigen in MijnKPN.

Kosten

Een contractovername voor Mobiel, TV, Internet, Bellen en Digitenne is gratis. Voor Vast bellen (PSTN/ISDN) zijn de kosten 30 euro (incl. btw). Deze kosten worden op de eerstvolgende factuur na de verwerking van de contractovername in rekening gebracht. Een contractovername bij overlijden is altijd gratis.

Betaling en factuur

De betaling gaat via automatische incasso. De nieuwe contractant neemt eventuele openstaande vorderingen bij KPN van de huidige contractant over. Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden geregeld, zonder tussenkomst van KPN.

Identiteitsbewijs en handtekening

De huidige en nieuwe contractant zijn beiden meerderjarig en een natuurlijk persoon. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier, moet van beide een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. Maak op de kopie het Burger Service Nummer (BSN) en de foto onherkenbaar.

Geldig identiteitsbewijs

Een geldig identiteitsbewijs is een: Nederlands rijbewijs, paspoort van binnen de EU, paspoort van buiten de EU i.c.m. een verblijfsvergunning, Europese identiteitskaart, met een geldigheidsdatum in de toekomst.

Zakelijk

Het contract kan overgenomen worden van een bedrijf of op naam van een bedrijf worden gezet. Dit gaat via het contractovername formulier.

Stuur hiervoor de volgende documenten:

1)      Uittreksel KVK-register, niet ouder dan 1 maand

2)      Door de bestuurder of gevolmachtigde volgens het KVK-register ondertekend contractovername formulier

3)      Geldig identiteitsbewijs van bestuurder of gevolmachtigde

Uitzonderingen huidige contractant

In situaties waarbij er geen identiteitsbewijs en handtekening van de huidige contractant mogelijk is, stuur je de volgende documenten zodat je het contract kunt overnemen.

·  Overlijden: een kopie uittreksel overlijdensakte. Deze kun je opvragen bij de gemeente waar de overledene woonachtig was.

·  Ernstige ziekte, dementie of bewindvoerder:  ondertekening door de bewindvoerder. Een identiteitsbewijs van de bewindvoerder met een korte toelichting.

·  Vermissing: een kopie aangifte van vermissing bij de politie met een korte toelichting.

·  Echtscheiding: de betaalafschriften van de facturen van de laatste 3 maanden. Het betaalafschrift is op naam van de nieuwe contractant en is geen en/of rekening. Indien mogelijk een bewijs van scheiding waar uit blijkt wie waar woont. Wij nemen contact op met de huidige contractant. De contractovername is alleen mogelijk na akkoord van de huidige contractant. Indien er binnen 1 maand na 3 contactpogingen er geen uitsluitsel is, gaat wij uit van een akkoord van de huidige contractant.

·  Zakelijk , bij faillissement: een identiteitsbewijs van de curator met een korte toelichting.

·  Zakelijk, indien de bestuurder of de gevolmachtigde niet in het KVK-register staat: Volmacht (afzonderlijk document), uittreksel KVK-register, identiteitsbewijs gevolmachtigde, identiteitsbewijs bestuurder die de volmacht heeft ondertekend.


Wat is een contractovername

Bij een contractovername neemt een nieuwe contractant de aansluiting(en) en daarmee alle rechten en verplichtingen van de huidige contractant over. Omgekeerd geldt dat de huidige contractant de aansluiting(en) met alle diensten waarop hij een abonnement heeft, aan de nieuwe contractant overdraagt.

Verwerking

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten wordt het contract binnen 5 werkdagen overgezet.

Over te nemen aansluitingen

De klantnummers en telefoonnummers van de aansluitingen vind je op de factuur.

Wijzigingen

De aansluiting wordt overgenomen met alle daarbij behorende opties en instellingen. Een abonnement met TV, Internet & Bellen wordt in zijn geheel overgenomen. Na de contractovername kun je het pakket en de instellingen eenvoudig en kosteloos wijzigen in MijnKPN.

Kosten

Een contractovername voor Mobiel, TV, Internet, Bellen en Digitenne is gratis. Voor Vast bellen (PSTN/ISDN) zijn de kosten 30 euro (incl. btw). Deze kosten worden op de eerstvolgende factuur na de verwerking van de contractovername in rekening gebracht. Een contractovername bij overlijden is altijd gratis.

Betaling en factuur

De betaling gaat via automatische incasso. De nieuwe contractant neemt eventuele openstaande vorderingen bij KPN van de huidige contractant over. Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden geregeld, zonder tussenkomst van KPN.

Identiteitsbewijs en handtekening

De huidige en nieuwe contractant zijn beiden meerderjarig en een natuurlijk persoon. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier, moet van beide een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. Maak op de kopie het Burger Service Nummer (BSN) en de foto onherkenbaar.

Geldig identiteitsbewijs

Een geldig identiteitsbewijs is een: Nederlands rijbewijs, paspoort van binnen de EU, paspoort van buiten de EU i.c.m. een verblijfsvergunning, Europese identiteitskaart, met een geldigheidsdatum in de toekomst.

Zakelijk

Het contract kan overgenomen worden van een bedrijf of op naam van een bedrijf worden gezet. Dit gaat via het contractovername formulier.

Stuur hiervoor de volgende documenten:

1)      Uittreksel KVK-register, niet ouder dan 1 maand

2)      Door de bestuurder of gevolmachtigde volgens het KVK-register ondertekend contractovername formulier

3)      Geldig identiteitsbewijs van bestuurder of gevolmachtigde

Uitzonderingen huidige contractant

In situaties waarbij er geen identiteitsbewijs en handtekening van de huidige contractant mogelijk is, stuur je de volgende documenten zodat je het contract kunt overnemen.

·  Overlijden: een kopie uittreksel overlijdensakte. Deze kun je opvragen bij de gemeente waar de overledene woonachtig was.

·  Ernstige ziekte, dementie of bewindvoerder:  ondertekening door de bewindvoerder. Een identiteitsbewijs van de bewindvoerder met een korte toelichting.

·  Vermissing: een kopie aangifte van vermissing bij de politie met een korte toelichting.

·  Echtscheiding: de betaalafschriften van de facturen van de laatste 3 maanden. Het betaalafschrift is op naam van de nieuwe contractant en is geen en/of rekening. Indien mogelijk een bewijs van scheiding waar uit blijkt wie waar woont. Wij nemen contact op met de huidige contractant. De contractovername is alleen mogelijk na akkoord van de huidige contractant. Indien er binnen 1 maand na 3 contactpogingen er geen uitsluitsel is, gaat wij uit van een akkoord van de huidige contractant.

·  Zakelijk , bij faillissement: een identiteitsbewijs van de curator met een korte toelichting.

·  Zakelijk, indien de bestuurder of de gevolmachtigde niet in het KVK-register staat: Volmacht (afzonderlijk document), uittreksel KVK-register, identiteitsbewijs gevolmachtigde, identiteitsbewijs bestuurder die de volmacht heeft ondertekend.