Contractovername of naam aanpassen

Geef je contractovername door voor

g

Mobiel

Vul het online formulier voor mobiele contractovername in.

Internet, TV, Bellen, Digitenne & Kleinzakelijk

Vul het online formulier voor Internet, TV, Bellen, Digitenne & Kleinzakelijk contractovername in.

XS4ALL

Lees alle informatie door en vul het formulier in om een contract over te nemen.


Let op:
wij checken of de formulieren volledig zijn ingevuld en vergelijken de handtekeningen op het formulier met de handtekeningen op de identiteitsbewijzen. Zorg dat de handtekeningen op het formulier hetzelfde zijn als die op de kopieën die worden meegestuurd en zorg dat je alles volledig meestuurt, anders kan je het contract niet overnemen.

Neem je een mobiel & thuis contract over? Vul dan alle 2 de formulieren in.

Meer informatie over: Contractovername

Een contractovername kun je doorgeven via het online contractovername formulier en in een KPN winkel. Een contractovername is gratis.

De onderstaande twee documenten heb je nodig voor een contractovername:

 1. ID van huidige en nieuwe contractant
 2. Ondertekend contract huidige en nieuwe contractant. Heb je een scan of foto van deze documenten, dan kun je deze binnen 30 minuten uploaden. Doe je dit later, dan vervallen je ingevoerde gegevens en moet je het formulier opnieuw invullen. Maak het BurgerServiceNummer (BSN) en de foto onherkenbaar op de kopie van het identiteitsbewijs.
Nee. Het is niet mogelijk om een contract over te nemen als de huidige contractant een of meerdere rekeningen niet betaald heeft.

Na een contractovername wordt de factuur gesplitst.

 • De oude contractant krijgt een slotfactuur met het verbruik en abonnementsbedrag tot en met de dag van overname.
 • De nieuwe contractant krijgt een factuur met het verbruik en abonnementsbedrag vanaf de dag na overname.
Als het factuuradres wijzigt van de huidige contractant, dan vervalt KPN Compleet. De nieuwe contractant kan zich dan weer aanmelden voor KPN Compleet.
Ja, het contract wordt overgenomen met eventuele kortingen.
Nee. Overname van een ToestelVerzekering is niet mogelijk. De ToestelVerzekering wordt bij een contractovername beëindigd. Het is niet mogelijk om dit toestel opnieuw te verzekeren bij KPN.
Nee. Het is niet mogelijk om een contractovername te verwerken als er nog een order loopt op het Mobiele nummer, dat nog verwerkt moet worden.

Nee, dat mag niet. Het toestelkrediet moet eerst afgelost zijn.

Als alles bij ons binnen en accoord is, zetten we het binnen 7 werkdagen om.
De aansluiting wordt overgenomen met alle daarbij behorende opties en instellingen. Een abonnement met TV, Internet & Bellen wordt in zijn geheel overgenomen. Na de contractovername kun je het pakket en de instellingen eenvoudig en kosteloos wijzigen in MijnKPN.
Als alles bij ons binnen en accoord is, zetten we het binnen 10 werkdagen om.
Een contractovername voor Vast bellen (PSTN/ISDN) van of naar Zakelijk is betaald. Zie de tarieven op kpn.com/allesoverbellen. Deze kosten worden op de eerstvolgende factuur na de verwerking van de contractovername in rekening gebracht
De betaling gaat via automatische incasso. De nieuwe contractant neemt eventuele openstaande vorderingen bij KPN van de huidige contractant over. Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden geregeld, zonder tussenkomst van KPN.

De huidige en nieuwe contractant zijn beiden meerderjarig en een natuurlijk persoon. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier, moet van beide een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. Maak op de kopie het Burger Service Nummer (BSN) en de foto onherkenbaar.

Let op: wij vergelijken de handtekeningen op het formulier met de handtekeningen op de identiteitsbewijzen. Zorg dat de handtekeningen op het formulier hetzelfde zijn als die op de kopieën die worden meegestuurd.

Het contract kan overgenomen worden van een bedrijf of op naam van een bedrijf worden gezet. Dit gaat via het contractovername formulier. Stuur hiervoor de volgende documenten:

 1. Door de bestuurder of gevolmachtigde volgens het KVK-register ondertekend contractovername formulier
 2. Geldig identiteitsbewijs van bestuurder of gevolmachtigde

In situaties waarbij er geen identiteitsbewijs en handtekening van de huidige contractant mogelijk is, stuur je de volgende documenten zodat je het contract kunt overnemen.

 • Overlijden: een kopie uittreksel overlijdensakte. Deze kun je opvragen bij de gemeente waar de overledene woonachtig was.
 • Ernstige ziekte, dementie of bewindvoerder: ondertekening door de bewindvoerder. Een identiteitsbewijs van de bewindvoerder met een korte toelichting.
 • Vermissing: een kopie aangifte van vermissing bij de politie met een korte toelichting.
 • Echtscheiding: de betaalafschriften van de facturen van de laatste 3 maanden. Het betaalafschrift is op naam van de nieuwe contractant en is geen en/of rekening. Indien mogelijk een bewijs van scheiding waar uit blijkt wie waar woont.
 • Zakelijk, bij faillissement: een identiteitsbewijs van de curator met een korte toelichting.
 • Zakelijk, de bestuurder of de gevolmachtigde moet in het KVK-register staan: uittreksel KVK-register, identiteitsbewijs gevolmachtigde, identiteitsbewijs bestuurder die de volmacht heeft ondertekend.

Spelfout in naam aanpassen

Voorwaarden spelfout in je naam aanpassen voor je mobiele abonnement

 • De naam van de contractant mag worden aangepast, maar niet op een manier waarmee het contract op naam komt te staan van een ander contractant. In dit geval is er sprake van een contractovername.
 • Is er sprake van een naamswijziging, door huwelijk of scheiding, neem dan contact op met onze klantenservice.

Dit doe je het makkelijkst in MijnKPN

Ga hiervoor naar Profiel en klik op je naam onder Inloggegevens.


Een spelfout in je naam doorgeven voor je vaste telefoonabonnement

Dit kun je doorgeven door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het adres op het formulier.

Aanvraagformulier Naamswijziging