Contractovername of naam aanpassen


Je kunt een contract bij KPN overzetten op de naam van iemand anders. Dit noemen we een contractovername.
Je vindt hier alles over de voorwaarden en wat je moet doen om een contractovername te regelen.

Geef je contractovername door

Contractovername online doorgeven

Contractovername online doorgeven

Vul het online formulier voor contractovername in.

Contractovername doorgeven in een KPN winkel

contractovername in een KPN winkel regelen

Je kunt een contractovername ook doorgeven in een KPN winkel.

Contractovername bij overlijden

De periode na een overlijden is zwaar. Om je zo veel mogelijk te ontzorgen in deze tijd, hebben we per product uitgelegd wat je moet doen bij het overnemen van het contract of de contracten van de overledene.

Meer informatie over:

Contractovername

Hoe kan ik een contactovername doorgeven?

Een contractovername kun je doorgeven via het online contractovername formulier en in een KPN winkel. Een contractovername is gratis.

Als je contactovername is doorgegeven, dan ontvangt de oude contractant een e-mail met een kopie van het overnamecontract. De nieuwe contractant ontvangt een bevestiging dat de overname is ingevoerd. Meestal ontvang je dit bericht vóór de daadwerkelijke overname.

Welke documenten heb ik nodig voor een contractovername?

De onderstaande twee documenten dien je bij de hand te hebben voor een contractovername:

 1. ID van huidige en nieuwe contractant
 2. Ondertekend contract huidige en nieuwe contractantHeb je een scan of foto van deze documenten, dan kun je deze binnen 30 minuten uploaden. Doe je dit later, dan vervallen je ingevoerde gegevens en moet je het formulier opnieuw invullen. Tip: Je kunt eenvoudig een foto van de documenten maken met je mobiele telefoon. Maak het BurgerServiceNummer (BSN) en de foto onherkenbaar op de kopie van het identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de overheid. Je kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Kan ik een contract overnemen als de huidige contractant nog openstaande rekeningen heeft?

Het is niet mogelijk om een contract over te nemen als de huidige contractant een of meerdere rekeningen niet betaald heeft.

Contractovername op mijn KPN factuur

Na een contractovername wordt de factuur gesplitst.

 • De oude contractant krijgt een slotfactuur met het verbruik en abonnementsbedrag tot en met de dag van overname.
 • De nieuwe contractant krijgt een factuur met het verbruik en abonnementsbedrag vanaf de dag na overname.

Contactovername en KPN Compleet

Als het factuuradres wijzigt van de huidige contractant, dan vervalt KPN Compleet. De nieuwe contractant kan zich dan weer aanmelden voor KPN Compleet.

Kijk voor meer informatie op KPN compleet.

Kunnen contract kortingen worden meegenomen?

Ja, het contract wordt overgenomen met eventuele kortingen.

Kan ik een KPN ToestelVerzekering overnemen?

Overname van een ToestelVerzekering is mogelijk van een privé-aansluiting naar een privé-aansluiting. Het toestel wat verzekerd was bij de vorige contractant, blijft dan verzekerd bij de nieuwe contractant.

Kan ik een contract overnemen als een lopende order nog niet verwerkt is?

Het is niet mogelijk om een contractovername te verwerken als er nog een order loopt op het Mobiele nummer, dat nog verwerkt moet worden.

Kan ik een contract overnemen als het toestelkrediet nog niet volledig is afgelost?

Voor een contractovername van een mobiel abonnement met toestelkrediet, moet de huidige contractant het gehele toestelkrediet eerst aflossen. Pas na het aflossen van het gehele toestelkrediet kan een contractovername plaatsvinden.

Hoe kan ik een contactovername doorgeven?

Een contractovername kun je doorgeven via het online contractovername formulier en in een KPN winkel.

Als je contactovername is doorgegeven, dan ontvangt de oude contractant een e-mail met een kopie van het overnamecontract. De nieuwe contractant ontvangt een bevestiging dat de overname is ingevoerd. Meestal ontvang je dit bericht vóór de daadwerkelijke overname.

Wat neem ik allemaal over bij een contractovername?

De aansluiting wordt overgenomen met alle daarbij behorende opties en instellingen. Een abonnement met TV, Internet & Bellen wordt in zijn geheel overgenomen. Na de contractovername kun je het pakket en de instellingen eenvoudig en kosteloos wijzigen in MijnKPN. De klantnummers en telefoonnummers van de aansluitingen vind je op de factuur.

Wat is de verwerkingstijd van een contractovername?

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten wordt het contract binnen 5 werkdagen overgezet.

Zijn er kosten verbonden aan een contractovername?

 • Een contractovername voor Mobiel, TV, Internet, Bellen en Digitenne is gratis.
 • Een contractovername voor Vast bellen (PSTN/ISDN) van of naar Zakelijk is betaald. Zie de tarieven op kpn.com/allesoverbellenDeze kosten worden op de eerstvolgende factuur na de verwerking van de contractovername in rekening gebracht.
 • Een contractovername voor Vast bellen (PSTN/ISDN) van Privé naar Privé is gratis.
 • Een contractovername bij overlijden van de contractant is altijd gratis.

Betaling en factuur

De betaling gaat via automatische incasso. De nieuwe contractant neemt eventuele openstaande vorderingen bij KPN van de huidige contractant over. Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden geregeld, zonder tussenkomst van KPN.

Identiteitsbewijs en handtekening

De huidige en nieuwe contractant zijn beiden meerderjarig en een natuurlijk persoon. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier, moet van beide een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden meegestuurd. Maak op de kopie het Burger Service Nummer (BSN) en de foto onherkenbaar.

Een geldig identiteitsbewijs is een:

 • Nederlands rijbewijs, paspoort van binnen de EU
 • paspoort van buiten de EU i.c.m. een verblijfsvergunning
 • Europese identiteitskaart, met een geldigheidsdatum in de toekomst.

Zakelijk

Het contract kan overgenomen worden van een bedrijf of op naam van een bedrijf worden gezet. Dit gaat via het contractovername formulier. Stuur hiervoor de volgende documenten:

 1. Uittreksel KVK-register, niet ouder dan 1 maand
 2. Door de bestuurder of gevolmachtigde volgens het KVK-register ondertekend contractovername formulier
 3. Geldig identiteitsbewijs van bestuurder of gevolmachtigde

Uitzonderingen huidige contractant

In situaties waarbij er geen identiteitsbewijs en handtekening van de huidige contractant mogelijk is, stuur je de volgende documenten zodat je het contract kunt overnemen.

 • Overlijden: een kopie uittreksel overlijdensakte. Deze kun je opvragen bij de gemeente waar de overledene woonachtig was.
 • Ernstige ziekte, dementie of bewindvoerder: ondertekening door de bewindvoerder. Een identiteitsbewijs van de bewindvoerder met een korte toelichting.
 • Vermissing: een kopie aangifte van vermissing bij de politie met een korte toelichting.
 • Echtscheiding: de betaalafschriften van de facturen van de laatste 3 maanden. Het betaalafschrift is op naam van de nieuwe contractant en is geen en/of rekening. Indien mogelijk een bewijs van scheiding waar uit blijkt wie waar woont. Wij nemen contact op met de huidige contractant. De contractovername is alleen mogelijk na akkoord van de huidige contractant. Indien er binnen 1 maand na 3 contactpogingen er geen uitsluitsel is, gaat wij uit van een akkoord van de huidige contractant.
 • Zakelijk, bij faillissement: een identiteitsbewijs van de curator met een korte toelichting.
 • Zakelijk, indien de bestuurder of de gevolmachtigde niet in het KVK-register staat: Volmacht (afzonderlijk document), uittreksel KVK-register, identiteitsbewijs gevolmachtigde, identiteitsbewijs bestuurder die de volmacht heeft ondertekend.
Wanneer je compleet bent kun je een contractovername zowel online als in een KPN winkel doorgeven. Als je gebruik maakt van het online formulier, dan dien je deze twee keer in te vullen. Vul dan het formulier in voor zowel Mobiel als voor TV, Internet, Bellen, Digitenne

Spelfout in naam aanpassen

Voorwaarden spelfout in je naam aanpassen voor je mobiele abonnement

 • De naam van de contractant mag worden aangepast, maar niet op een manier waarmee het contract op naam komt te staan van een ander contractant. In dit geval is er sprake van een contractovername
 • Is er sprake van een naamswijziging, door huwelijk of scheiding, dan mag het contract alleen via een contractovername overgezet worden

Voorwaarden spelfout in je naam aanpassen voor je TV, Internet, Bellen en/of Digitenne

 • De naam van de contractant mag worden aangepast, maar niet op een manier waarmee het contract op naam komt te staan van een ander rechtspersoon. In dit geval is er sprake van een contractovername.
 • Is er sprake van een huwelijk of scheiding, dan mag het contract van de (ex)partner alleen via een contractovername overgezet worden.

Een spelfout in je naam doorgeven voor je TV, Internet, Bellen en/of Digitenne?

Dit kun je doorgeven door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het adres op het formulier.

Een spelfout in je naam doorgeven voor je mobiele abonnement?

Neem hiervoor contact op met de Klantenservice.

Je kunt een spelfout in je naam ook in een KPN winkel doorgeven.