eHerkenning (eID)

Compensatieregeling voor het aanvragen van Belastingdienst EH3-inlogmiddel
Meer weten over de compensatieregeling? Lees hier verder.


Veilig online toegang tot de diensten van verschillende organisaties en overheden

Als ondernemer of organisatie heeft u te maken met veel verschillende instanties. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen, subsidies of verzekeringen. Met eHerkenning van KPN krijgt u veilig en eenvoudig online toegang tot de diensten van diverse instanties. U krijgt één digitale sleutel voor het communiceren met (semi-)overheden, bedrijven en andere dienstverleners. Dankzij deze sleutel weten zij met wie ze te maken hebben en wat u mag doen. Zo regelt u eenvoudig uw zaken online en bent u beschermd tegen identiteitsfraude.

Hebt u een vraag over eHerkenning?

Vraag het onze digitale assistent

eHerkenning aanvragen voor een kerkgenootschap

Een kerkgenootschap of de koepelorganisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) om eHerkenning te kunnen aanvragen. Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een private organisaties waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Meer lezen over de aanvraag van eHerkenning voor kerkgenootschappen?

eHerkenning in Europa

Vanaf september 2021 is eHerkenning klaar voor gebruik over de grens als erkend Europees inlogmiddel. Het is dan mogelijk om online zaken te regelen met overheidsorganisaties in de EER (Europese Economische ruimte). Net zo betrouwbaar en veilig als in eigen land.

Voor gebruik in het buitenland moet u eHerkenning nog wel activeren. Via KPN is dit nu helaas nog niet mogelijk. Hebt u hier wel interesse in? Houd de nieuwsbrief of deze pagina in de gaten voor meer informatie.

eHerkenning aanvragen


Belangrijk!
De controle van een eHerkenning aanvraag is bijzonder nauwkeurig door de strenge veiligheidsregels vanuit de overheid. Vul de aanvraag dus nauwkeurig en foutloos in, zo voorkomt u onnodige, extra vertraging.

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen direct (0 dagen) en uiterlijk 5 dagen (bij complexe aanvragen kan het langer duren):

1.      Aanvragen via onze beheermodule worden dezelfde werkdag verwerkt.

2.      Spoedaanvragen (voor 15.00 uur) worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt

3.      De doorlooptijd van aanvragen van bevoegd vertegenwoordigers met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) bedraagt tussen de 1-3 dagen.

4.      Bij aanvragen van complexere organisaties kan het langer duren voordat u uw eH3 middel heeft.

 

U ontvangt bericht van ons wanneer wij uw aanvraag hebben behandeld.

Bent u binnen uw organisatie de persoon die de eHerkenningsaanvragen kan of mag beheren? Vraag dan uw manager of u mag worden aangesteld als beheerder van de machtigingen. De beheerder kan namelijk nieuwe middelen toekennen aan de andere collega’s. De beheerder kan ook middelen upgraden en opzeggen. Op deze manier kunt u het aanvraagproces versnellen en uw collega’s binnen 30 minuten een nieuw eHerkenningsmiddel verstrekken.

Als u beheerder bent, kunt u vanaf 13 december 2019 middelen aanvragen en uitgeven via de KPN User Portal. Via het menu “Beheer -> Gebruikers” kunt u de aanvraag starten. U heeft hierbij de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor meerdere gebruikers tegelijk. Dit kan handmatig of, voor een groot aantal gebruikers, via een CSV-upload.
Na de aanvraag voor middelen ontvangen gebruikers een e-mail met daarin een verificatielink. Zij kunnen hiermee hun e-mailadres bevestigen. Vervolgens ontvangen gebruikers op hun eigen mobiele telefoonnummer een sms met daarin een verificatie. Hiermee kunnen zij hun eigen persoonlijke wachtwoord instellen.
Als de gebruiker in loondienst is, wordt het middel direct geactiveerd (uitgegeven). Wanneer de gebruiker niet in loondienst is, moet voor eH3 nog een identificatie of validatie van het ID-bewijs plaatsvinden.
U kunt de status van elke aanvraag volgen via het menu “Beheer -> Lopende aanvragen”. U kunt lopende aanvragen ook annuleren via hetzelfde overzicht.
Neem voor een spoedaanvraag contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer 088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.

De tarieven voor een eHerkenningsmiddel of eHerkenningsmachtiging zijn afhankelijk van de looptijd (1, 3 of 5 jaar) en worden bij aanschaf via een factuur in één keer in rekening gebracht.

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.


Op 17 december 2019 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende kamervraag beantwoord:

‘Wat is de wettelijke grondslag om ondernemingen te verplichten aangifte te doen met eHerkenning (dat in tegenstelling tot DigiD niet gratis is en alleen commercieel verkrijgbaar is)?’

Hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als volgt geantwoord:

Uit artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een bestuursorgaan bevoegd is om nadere eisen te stellen aan het gebruik van de elektronische weg. Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt door de Belastingdienst. Dit soort eisen zijn over het algemeen technisch van aard en hebben betrekking op het borgen van de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling. Daarnaast behoren informatiesystemen, die persoonsgegevens verwerken, ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bepaalde eisen te voldoen ten aanzien van toegangsbeveiliging. Via de EU verordening nr. 910/2014 (eIDAS-verordening) en de bij uw Kamer in behandeling zijnde Wet digitale overheid wordt de norm betreffende de adequate beveiliging van de toegang tot digitale dienstverlening nader gespecificeerd. Ongeacht of de nadere invulling van de norm door inwerkingtreding van de Wet digitale overheid van kracht is, is de Belastingdienst bevoegd en verplicht om de persoonsgegevens op haar portaal adequaat te beveiligen. De Belastingdienst is gelet op artikel 5, eerste lid, letter f, AVG verplicht passende technische beveiligingsmaatregelen te nemen. In het begrip ‘passend’ ligt besloten dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van de techniek en dat het niveau van beveiliging correspondeert met de aard van de te verwerken persoonsgegevens. De stand van de techniek is sterk tijdgebonden.

Zowel de stand van de techniek als de hoeveelheid privacygevoelige gegevens, die worden getoond in het portaal voor ondernemers, schrijdt voort. eHerkenning is op dit moment het enige beschikbare inlogmiddel voor organisaties dat een passend beveiligingsniveau biedt voor de aangifte loonheffingen en de aangifte vennootschapsbelasting in 2020.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de toepassing van de AVG en is al langere tijd van mening dat het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen van de overheid omhoog zou moeten. Dit blijkt onder andere uit de voorwaardelijke dwangsom die de AP in 2018 aan het UWV heeft opgelegd. Om die reden stapt ook het UWV al vooruitlopend op de wet Digitale overheid over op het verplichte gebruik van eHerkenning, niveau 3.

Veelgestelde vragen over eHerkenning

60 dagen voordat uw machtigingen verlopen, ontvangt u een e-mail. Vervolgens kunt u verlengen via een vooraf voor u ingevuld formulier.

Zet uw verlengingsaanvraag tijdig in gang.

De controle van een eHerkenning aanvraag is bijzonder nauwkeurig door de strenge veiligheidsregels vanuit de overheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag kan daardoor enkele weken bedragen. Vul de aanvraag dus nauwkeurig en foutloos in, zo voorkomt u onnodige, extra vertraging.

Voor het gebruik van een eHerkenningsmiddel hebt u machtigingen nodig op het juiste niveau. Bepaal eerst tot welke dienstverlener en dienst u toegang nodig hebt met eHerkenning. Er zijn 3 betrouwbaarheidsniveaus: eH2+, eH3 en eH4. De dienstverlener bepaalt zelf het benodigde betrouwbaarheidsniveau per dienst. Gaat u eHerkenning voor meerdere dienstverleners en/of diensten gebruiken? Bekijk in het overzicht van dienstverleners welke betrouwbaarheidsniveaus en machtigingen u nodig hebt en kies het hoogste niveau. Met een eHerkenningsmiddel met een hoger niveau kunt u ook machtigingen aanvragen op lagere niveaus.

Hebt u al een eHerkenningsmiddel van KPN en wilt u deze upgraden naar niveau 2+ of 3, dan kan dat eenvoudig in de User Portal. Na het inloggen kiest u voor [Upgrade] en vervolgens het gewenste niveau.

Wilt u upgraden naar het hoogste betrouwbaarheidsniveau eH4, gebruik dan dit formulier.

Wilt u extra (KVK-)machtigingen aanvragen zodat u bij extra diensten, vestigingen of organisaties kunt inloggen? Een beheerder kan extra machtigingen toevoegen via KPN eHerkenning User Portal. Bent u een gebruiker en geen beheerder? Dan kunt u extra machtigingen aanvragen via een formulier.

Tarieven Aanvraagformulier
Extra machtigingen eH2+ Vanaf € 10,00 per gebruiker per jaar Vraag extra machtigingen aan
Extra machtigingen eH3 Vanaf €15,00 per gebruiker per jaar* Vraag extra machtigingen aan
Extra machtigingen eH4 Vanaf €30,00 per gebruiker per jaar** Vraag extra machtigingen aan

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie ** Eenmalig betaalt u € 15,00 voor identificatie

Uw medewerkers starten zelf de aanvragen gebruik makend van het overzicht boven aan de pagina. Neem vooraf de instructies door, zodat de gebruikers beschikken over de juiste informatie en documenten.

Wilt u zelf een aanvraag indienen voor een andere persoon, gebruik dan deze links:

Aanvragen eH2+

Aanvragen eH3

Aanvragen eH4

Hebt u meer dan 10 middelen nodig? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar een gepaste oplossing.

Neem contact met ons op

U kunt uw e-mailadres (dat ook uw gebruikersnaam is) en uw mobiele telefoonnummer wijzigen via KPN eHerkenning User Portal. Met de User Portal kunt u eenvoudig zaken als: geldigheidsduur, het betrouwbaarheidsniveau en machtigingen van uw eHerkenningsmiddel inzien.

Wilt u de gemachtigde medewerker wijzigen omdat hij of zij bijvoorbeeld uit dienst is? Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Heeft u voor een andere medewerker een eHerkenningsmiddel nodig? Vraag dan een nieuw eHerkenningsmiddel aan met de juiste machtigingen. Het middel van de persoon die uit dienst is kunt u dan opzeggen.

Kunt u niet inloggen in de User Portal of wilt u de geregistreerde gegevens over uw organisatie (zoals handelsnaam en adresgegevens) wijzigen? Maak dan gebruik van het wijzigingsformulier. Voor een wijziging via het formulier betaalt u eenmalig € 12,50.

Bent u een (semi-)overheidsorganisatie (of andere dienstverlener) en wilt u uw diensten ook (Europees) online aanbieden met behulp van eHerkenning? Dan heeft u een erkende eHerkenningsmakelaar nodig om u aan te sluiten, te helpen met de implementatie en te adviseren over het kiezen van de betrouwbaarheidsniveaus. KPN is een erkende eIDAS- en eHerkenningsmakelaar en onze experts helpen u graag verder.

Meer informatie over het aansluiten van uw diensten op eHerkenning en eIDAS?

Neem contact met ons op

Elke situatie is weer anders. In een persoonlijk gesprek gaan we dieper in op vragen als:

  • Wat zijn de voordelen van eHerkenning voor uw organisatie?
  • Hoe kunt u met eHerkenning uw digitale dienstverlening vergroten en verbeteren?
  • Wat betekent eHerkenning voor uw organisatie, bent u verplicht het te gebruiken?
  • Hoe richt u in uw organisatie een proces in voor het aanvragen en beheren van middelen en machtigingen?
  • Hoe gaat u om met eHerkenning voor medewerkers die werkzaam zijn voor verschillende rechtspersonen binnen uw organisatie?

Als u ontevreden bent over Eherkenning of de dienstverlening rondom Eherkenning dan willen we dat graag weten. Laat uw gegevens achter via ons klachtenformulier en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

In de KPN eHerkenning User Portal kunt u uw eHerkenningsmiddel opzeggen als u deze niet meer nodig heeft.

Kunt u niet inloggen omdat het middel bijvoorbeeld op naam van een ex-collega staat? Klik dan op het juiste opzeggingsformulier. Let op: eHerkenning is een persoonsgebonden middel en niet overdraagbaar naar een andere persoon.

1.1. Tijdens de aanvraag

Als voor u, door uzelf of een ander, een elektronisch identiteitsmiddel wordt aangevraagd, gebruiken en bewaren gegevens van u. Zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, documentnummer en kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument (zonder foto en burgerservicenummer). Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen, om zeker te weten dat u bent wie u zegt dat u bent en om uw elektronische identiteitsmiddel te maken. Deze gegevens gebruiken we ook als we worden gevraagd een elektronisch identiteitsmiddel in te trekken of als we moeten bewijzen dat een elektronisch identiteitsmiddel op de juiste manier is gemaakt en uitgegeven.

1.2. Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van u bewaard en gebruikt. Dat zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het unieke nummer van uw elektronisch identiteitsmiddel. We bewaren ook de vragen die u telefonisch of via e-mail stelt. Dat doen wij zodat we uw vraag kunnen beantwoorden en u zo goed mogelijk kunnen helpen. Dit doen we ook als u een storing of een klacht meldt.

1.3 Bij gebruik van de dienst

De digitale identiteitsmiddelen zult u gebruiken om in te loggen. Dat kunt u voor uzelf doen, maar ook voor een bedrijf. Als u inlogt, bewaren wij gegevens van u, zoals uw gebruikersnaam, uw telefoonnummer en waar u inlogt. Uw telefoonnummer gebruiken we zodat u een eenmalige code krijgt. Dit gebruiken we om meer zekerheid te krijgen dat u het bent die inlogt. Als u inlogt bij een organisatie en deze wil gegevens over u hebben, geven wij deze alleen door als u daar zelf toestemming voor geeft. Het is heel belangrijk dat u veilig en vertrouwd kan inloggen. Daarom bewaren wij waar u inlogt, met welk elektronisch identiteitsmiddel u dat doet en gegevens over het apparaat waarmee u inlogt. Deze gegevens gebruiken wij om er voor te zorgen dat de digitale identiteitsmiddelen niet worden misbruikt.

1.4 Omdat het moet van de wet

Soms is KPN verplicht om uw gegevens te delen met derden. Bijvoorbeeld bij een politieonderzoek, maar dat kan ook om aan de belastingdienst te laten zien dat wij onze geldzaken goed op orde hebben. Als dit gebeurt zullen wij, zover mogelijk, dit laten weten.

Voor overige privacy-statements kunt u terecht op de algemene privacy-pagina van KPN.

Lees alles over eHerkenning in ons blog 'Wat is eHerkenning en wat zijn de voordelen?'.

Vanaf 29 januari 2020 is het mogelijk voor eenmanszaken om aan een intermediair een ketenmachtiging af te geven t.b.v. het inloggen bij het UWV.

Alle aanvragen van ketenmachtigingen voor eenmanszaken die reeds zijn ingediend bij een leverancier, worden met voorrang verwerkt. Intermediairs zullen dan in de ketenmachtigingen beheermodule kunnen constateren dat de ketenmachtiging actief is geworden

Voor het inloggen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan geen gebruik worden gemaakt van ketenmachtigingen.

Tijdens de aanvraag is enkel een 5-cijferige PIN mogelijk. Daarna kunt u via het User Portal, of via de “password vergeten” link op het login scherm van de KPN Authenticatie Dienst een nieuw password kiezen. Dit nieuwe password dient minimaal 5 karakters lang te zijn waardoor u ook een langer en meer complex wachtwoord kunt kiezen.

KPN eHerkenning User Portal

Login User Portal

Uw eHerkenningsmiddel bij KPN inzien? Zoals de geldigheidsduur, het betrouwbaarheidsniveau en de machtigingen? Of wilt u het geregistreerde e-mailadres of mobiel telefoonnummer wijzigen? Dat kan in de User Portal.

Inloggen

Hulp bij inloggen

Bent u het wachtwoord van uw eHerkenningsmiddel vergeten of wilt u uw wachtwoord aanpassen?

Vraag een nieuw wachtwoord aan
Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat is ingevuld bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel. Weet u niet (meer) welk e-mailadres dit is? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer 088-6601333. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.

Hulp nodig of meer informatie?

Weet u niet wat u nodig hebt? Komt u er niet uit? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten van eHerkenning voor uw organisatie? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk

088-6601333

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.