Rolverdeling eHerkenning

1 persoon kan meerdere rollen hebben

gebruiker

Gebruiker

Een gebruiker mag namens de organisatie inloggen met eHerkenning. Vraag eHerkenning direct aan.

beheerder

Machtigingen
beheerder

Kan namens de organisatie machtigingen beheren en nieuwe middelen aanvragen. Controleer daarom altijd of er al een machtigingbeheerder binnen jouw organisatie is.

verrtegenwoordiger

Bevoegd
vertegenwoordiger

Dit is de wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie zoals geregistreerd bij de KVK. Deze moet een EH aanvraag ondertekenen (eigen middel niet nodig).

organisatie

Intermediar

Een tussenpersoon die namens jouw organisatie kan inloggen met eHerkenning. Je regelt dit via een ketenmachtiging.

Daarom KPN

bestellen

Bestellen

Eenvoudige aanvraag

digitaal

Digitaal

Sneller zaken regelen

veilig

Veilig

Versleutelde gegevens

beheer

Beheer

Handig beheerportaal

helpdesk

Helpdesk

Gratis 24/7 service

Vraag & antwoord machtigen

Op het KvK-uittreksel onder het gedeelte ‘Bestuurders en/of Gevolmachtigde’ vind je wie de bevoegd vertegenwoordiger is. Ook vind je hier in welke mate de persoon bevoegd is. Dit is van invloed op de aanvraag:

Zelfstandig bevoegd – Je hebt de gegevens van deze bevoegd vertegenwoordiger nodig. Deze persoon moet het aanvraagformulier ondertekenen.

Gezamenlijk bevoegd – Je hebt de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers nodig. Minimaal de meerderheid van de op het KVK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers moet het aanvraagformulier ondertekenen. Mag jouw organisatie door een beperkt aantal bevoegd vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd? En kan je dit aantonen met de statuten? Geef dan de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op en voeg de statuten toe.

Gevolmachtigden: Staat er een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht? Dan heb je de gegevens van deze persoon nodig.

Geen bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel? Dan is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. In het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon vind je de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug. Lever ook een kopie van dat KvK-uittreksel bij ons aan.

Vraag je voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aan? Dan kan je de bevoegdheid van de aanvrager aantonen met aanvullende stukken. Denk hierbij aan mandaten of een aanstellingsbrief. Lever in dit geval een kopie van de stukken bij ons aan.


Advies nodig?

De KPN eID Servicedesk helpt je graag

chat met ons

Chat met ons
08.00 - 18.00 uur

chat met ons

Bel met ons
08.30 - 17.30 uur

bel met ons

Mail ons
Reactie binnen 1 dag

Contactformulier