5G biedt bedrijfsleven grote kansen vanaf de start

Wie als eerste 5G succesvol weet in te zetten voor zijn bedrijf, zal zich wereldwijd onderscheiden. Anders dan 4G krijgt de nieuwe generatie mobiele netwerken vooral achter de schermen invloed. De industrie, zorg en mobiliteit gaan ingrijpend veranderen. Bedrijfsprocessen in fabrieken, magazijnen en chemische complexen innoveren door verdere digitalisering.

Jacob Groote, executive vicepresident 5G bij KPN, verwacht een enorme impact van 5G. Om concurrerend te kunnen blijven is het zaak dat ondernemers zich nu al gaan oriënteren op de mogelijkheden. Om die reden organiseert KPN met regelmaat webinars en online events over dit onderwerp.

Naar de online 5G-netwerkbijeenkomst

Nieuwe business cases

Groote: ‘De dataverwerking gaat straks veel vlotter. In het netwerk komt rekenkracht voor snelle en betrouwbare dataverwerking op locatie, maar ook bijvoorbeeld de veiligheid wordt vergroot. Bij Shell Pernis scannen robots zelfstandig op gaslekkages. Zelfrijdende bagagekarren zorgen er op Schiphol voordat de koffers op tijd in het vliegtuig zijn.’ Volgens Groote maakt 5G nieuwe business cases mogelijk. De nieuwe netwerktechnologie versnelt de adoptie van disruptieve technologie zoals artificial intelligence (AI). Virtual en augmented reality worden in hoge kwaliteit mogelijk en worden niet meer beperkt door de connectiviteit.

5G is veel meer dan sneller 4G. Deze techniek gaat gepaard met een enorme capaciteitsuitbreiding en de ontwikkeling wordt voor het eerst gedreven door onderscheidende zakelijke toepassingen. Per vierkante kilometer zijn één miljoen industriële sensoren, telefoons, camera’s en andere apparaten te verbinden. Dat is duizend keer zoveel als bij de huidige techniek. Het Internet of Things (IoT), waarbij steeds meer objecten een online aansluiting krijgen, wordt hierdoor enorm gestimuleerd. Daan van Dooren, business lead consumer health bij KPN Health: ‘Op een relatief kleine oppervlakte als een ziekenhuis kunnen straks vele honderden patiënten een sensor dragen die continu informatie geeft over hun gezondheidssituatie. Als er wat misgaat kan hierdoor veel sneller worden ingegrepen.’ Volgens Van Dooren kan met 5G een Internet of Medical Things (IoMT) ontstaan.

Naar de online 5G-netwerkbijeenkomst

Betrouwbaarder netwerk

5G is ook veel betrouwbaarder dan voorgaande generaties. De uptime van het netwerk gaat stapsgewijs van 99,9% naar uiteindelijk 99,999 procent. Voor de digitalisering van de primaire bedrijfsprocessen is dat essentieel, want niet alleen in de industrie maar ook in de zorg en mobiliteit moeten bedrijfsprocessen het altijd doen.

‘Bij nieuwe mobiliteitsconcepten is betrouwbare connectiviteit zelfs de belangrijkste eigenschap van 5G’, aldus Edwin Bussem, business builder smart mobility bij KPN. Verbonden voertuigen kunnen niet zonder netwerk. Eén connected voertuig genereert al gauw 25 GB aan data per dag, wat vooral voor wegbeheerders interessant is. Die kunnen straks veel beter zien wat er op de weg gebeurt en andere weggebruikers kunnen zo veel sneller door het verkeer worden geleid. Daarbij nam hij ook duidelijk stelling in over waar het eigendom van al deze data ligt, die is van de bestuurder. Dit alles is niet toekomstmuziek - de eerste spin-off met slimme stoplichten voor doorstroming in Almelo is gerealiseerd.

Naar de online 5G-netwerkbijeenkomst

Ultrakorte reactietijd

Een ander belangrijk voordeel van 5G is de geringe vertraging in het netwerk (low latency). Data kan heel snel heen en weer worden gestuurd. In plaats van vijftig milliseconden duurt de verwerking straks nog maar enkele milliseconden. De reactietijden worden zeker vijf keer sneller.

Volgens Paul Cobben, sector developer manufacturing bij KPN, opent dit grote mogelijkheden voor geautomatiseerde (magazijn)trucks. 5G versnelt de digitalisering in fabrieken. Er komt heel veel ICT in Industrie 4.0 en daarvoor zijn draadloze netwerken nodig. De aansturing van de productie vereist naast een enorme betrouwbaarheid ook ultrakorte reactietijden. Chirurgen kunnen straks dankzij 5G bijvoorbeeld op afstand operaties doen.

Voor iedereen van belang

Kernboodschap tijdens het 5G-webinar is business first, technology second. Bedrijven kunnen nieuwe business cases maken en stappen zetten met nieuwe digitale oplossingen voor vraagstukken in hun primaire proces. Deze benutten de enorme capaciteit, de extreem hoge betrouwbaarheid en de ultrasnelle responstijd. Groote: ‘5G vormt hiermee de bouwsteen in oplossingen voor vraagstukken bij onze klanten.’ Hij liet aan hand van een aantal aansprekende voorbeelden zien hoe de nieuwe generatie netwerken als platform fungeert voor aanbieders van nieuwe diensten. Ook de connectiviteit van bestaande diensten wordt erdoor verbeterd. Voor de lange termijn is 5G duurzaam en efficiënt. Groote: ‘Voor de verzending van data is minder energie nodig.’

Door virtualisatie van netwerken kan voor veeleisende zakelijke gebruikers een apart laagje worden gereserveerd. Deze ‘slicing’ maakt het mogelijk aan bepaalde toepassingen prioriteit te geven. 5G is bij uitstek geschikt voor missiekritische communicatie.

KPN biedt extra waarde

KPN wil zich allereerst van andere 5G-aanbieders onderscheiden door drie extra diensten te bieden:

  • De eerste extra service garandeert de bandbreedte op een terrein. Zakelijke afnemers kunnen desgewenst de garantie krijgen dat altijd een bepaalde ervaring wordt geboden. Het grote voordeel van 5G is dat uploadsnelheid verbetert. Het tempo waarin bijvoorbeeld camerabeelden naar een centrale plaats worden gestuurd voor verwerking en analyse, gaat sterk omhoog. Met name in de zorg is het geven van een garantie op snelheid cruciaal. Van Dooren: ‘Bijvoorbeeld bij thuisdialyse en het monitoren van patiënten op afstand mag er niets misgaan.’

  • Het tweede extra is dat overal op een bepaald bedrijfsterrein dezelfde dekking wordt geboden of je nu buiten dan wel binnen zit. Paul Cobben noemt als voorbeeld een (petro)chemisch complex waar robotvoertuigen de leidingen inspecteren. ‘Coverage on demand’ zorgt ervoor dat de dekking voor video overal consistent is, waar de robot zich ook bevindt.

  • Prioriteit aan applicaties. KPN’s derde troef is dat aan bepaalde applicaties prioriteit kan worden gegeven. De klant kan bijvoorbeeld regelen dat spraak altijd voorrang krijgt en nooit wordt weggedrukt. Van Dooren: ‘Ziekenhuizen die steeds meer afhankelijk worden van sensoriek in hun zorgprocessen kunnen ervan verzekerd zijn dat data altijd beschikbaar is.’

Cobben ziet ook in de industrie veel vraag naar een dergelijke dienstverlening ontstaan. Concerns die op meerdere plaatsen ter wereld produceren willen dat applicaties overal goed werken.

Draadloze fabriek

Volgens Cobben gaat 5G ook de komst van draadloze fabrieken versnellen. ‘Zo’n fabriek zonder kabels is veel flexibeler. De inrichting kan snel worden aangepast, waardoor heel efficiënt kleine series te maken zijn’, zegt hij. Een draadloze fabriek bestaat eigenlijk uit een ‘slimme’ omgeving waar zich verschillende typen ‘smart objects’ in bevinden. Cobben: ‘Die dingen geven voortdurend informatie over zichzelf en bieden interacties met hun omgeving. Daarbij creëren ze input voor de ‘digital twin’, een model van de productiestroom in de fysieke fabriek.’ 5G wordt hierbij gecombineerd met draadloze technieken als LTE-M voor communicatie tussen machines en UWB (ultra wide band). ‘Die laatste techniek maakt heel precieze locatiebepaling mogelijk in fabrieken en op bedrijfsterreinen.’

Naar de online 5G-netwerkbijeenkomst

Cobben noemde als actueel voorbeeld de Covid Buzzer, een apparaat dat dankzij UWB kan vaststellen of werknemers zich aan de 1,5 meter-regel houden. Zodra iemand te dicht bij een collega komt, klinkt een alarm en kan een melding naar een dashboard gaan. Cobben liet zien hoe 5G past bij andere bouwblokken en technologieën. Industrie 4.0 is een samenspel van slimme apparaten, slimme applicaties en slimme netwerktechnologie.

FieldLabs

Alle sprekers benadrukten dat niet technologie maar zinvolle zakelijke toepassingen bij KPN voorop staan. KPN wil samen met het bedrijfsleven en ook de zorg mooie praktijkvoorbeelden ontwikkelen. Momenteel gebeurt dat al in FieldLabs voor de maakindustrie (Eindhoven), procesindustrie (Shell Pernis), landbouw (Drenthe), mobiliteit (Helmond) en consumenten (Amsterdam-Zuidoost).

‘Daar komt binnenkort een FieldLab voor de gezondheidszorg bij,’ verklapte Van Dooren. Deze FieldLabs vormen de aanzet tot bredere samenwerkingsverbanden. Groote riep partijen op nu al over de toekomst na te denken. De tijd is voorbij om alles op eigen houtje te doen. Samenwerking die uitmondt in hele ecosystemen heeft de toekomst. Een handreiking aan alle deelnemers van het webinar om zich te melden met business vraagstukken.

Gerelateerde artikelen