Slimme innovatie geeft nood- en hulpdiensten altijd groen licht

Nood- en hulpdiensten krijgen in het verkeer automatisch groen licht met de innovatieve uitvinding ‘GreenFlow for BlueLights’ van Dynniq en samenwerkingspartner KPN. Dit werd bekend gemaakt op het ITS European Congress in Eindhoven. In Helmond gaat deze slimme innovatie bijdragen aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen (van o.a. nood- en hulpdiensten) en brengt ze sneller en veiliger op hun plaats van bestemming.

GreenFlow for BlueLights

Met een druk op de knop, gaven opdrachtgevers provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond samen met technologiepartners Dynniq en KPN het startsein van een grote pilot die nood- en hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie en logistiek dienstverleners) prioriteit geeft op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Deze pilot is onderdeel van een landelijke uitrol van prioriteitsfacilitering in het kader van het samenwerkingsverband Talking Traffic. Met de door Dynniq ontwikkelde technologie ‘GreenFlow for BlueLights’ en de door KPN ontwikkelde KPN Data Services Hub, communiceren nood- en hulpvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Deze worden herkend als voorrangsvoertuig en krijgen vervolgens op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen passeren.


Innovatie die ongelukken en slachtoffers voorkomt

In 2016 en 2017 vonden er in totaal 148 ongevallen met voorrangsvoertuigen plaats*. De meest voorkomende ongevallen (25%) met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen. Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt de nodige gevaren met zich mee. Omdat van de normale verkeersregels wordt afgeweken, is het weggedrag voor andere weggebruikers minder voorspelbaar met ongelukken en slachtoffers tot gevolg.

Veiliger en duurzamer samenleving

Cees de Wijs, CEO van Dynniq: 'Dankzij de infrastructuur voor data-uitwisseling van Talking Traffic kunnen we innovatieve technologie implementeren die de samenleving veiliger en duurzamer maakt. We zijn er trots op dat we deze levensreddende pilot samen met onze partners mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat dit soort pilots ook opgeschaald kunnen worden, is het noodzakelijk dat de juiste voorwaarden geschapen worden die de benodigde partijen stimuleren om hiervoor grote investeringen te doen en co-creatie te omarmen.'

Technology book

Kom alles te weten over de laatste tech-trends die uw bedrijf en de samenleving veranderen. Download gratis het Technology Book van KPN

Download

Partijen verbinden in open ecosysteem

Anja de Vos, regiodirecteur Zuid Nederland bij KPN: 'We hebben een open ecosysteem gecreëerd voor de mobiliteitsmarkt, waarmee we bedrijven aan elkaar verbinden om innovatieve data oplossingen te ontwikkelen. Met de KPN Data Services Hub ondersteunen we organisaties om op een veilige en schaalbare manier hun data te delen. Bovendien vraagt dit vraagstuk om real-time dataontsluiting. We zijn blij hiermee bij te dragen aan een grotere verkeersveiligheid.'

De toekomst van mobiliteit

Elly Blanksma-van den Heuvel, Burgemeester gemeente Helmond: 'In de Brainport regio ervaar je vandaag de dag al waar de toekomst van mobiliteit heen gaat. Helmond zet zich in voor innovatieve technologieën en slimme mobiliteit, dus werken we graag mee aan deze pilot om onze stad verkeersveiliger te maken zodra voorrangsvoertuigen uitrukken.'

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant: 'Innovaties zoals deze komen alleen tot stand als alle partijen samenwerken: regionaal, nationaal en internationaal. En dat we GreenFlow vervolgens in de Brainport regio testen, past ook echt bij Brabant. Daar passen we innovaties graag toe in de praktijk. Zo leren we ervan, en dat kunnen we weer gebruiken om ze op grote schaal in te zetten. Zo werken we samen aan meer comfort en veiligheid voor alle weggebruikers.'

Achtergrondcijfers

De ongevallen met voorrangsvoertuigen leidden van 2016 tot en met 2017 tot 1 dodelijk slachtoffer en 67 gewonden, waarvan 22 hulpverleners en 46 andere weggebruikers. Bij 55 ongevallen waren ambulances betrokken, bij 63 ongevallen politievoertuigen en bij 27 ongevallen brandweervoertuigen (*bron: Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2016-2017 van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV).

Over Dynniq

Dynniq is een technisch dienstverlener die geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van Mobility, Parking en Energy. De onderneming ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt technologisch hoogwaardige oplossingen, zoals verkeerssystemen gericht op doorstroming, intelligente parkeeroplossingen en energie oplossingen bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie of gelijkstroom. Dynniq is met meer dan 1600 medewerkers actief in de Europese markt, maar ook in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Canada.

Over Talking Traffic

Dynniq en KPN maken deel uit van het partnership Talking Traffic: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt hierin samen met ruim 80 decentrale overheden en zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecomsector, serviceproviders en automotive partijen samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de verkeersveiligheid, efficiency en doorstroming op het Nederlandse wegennet, in de drukste regio’s en steden, te verbeteren door voortdurende uitwisseling van realtime data tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Overheid en markt werken langdurig samen aan de ontwikkeling en exploitatie van innovatieve verkeerstoepassingen, waaronder de ivri in een meerjarig innovatiepartnership tot en met 2020. Met Talking Traffic iVRI’s kan verkeer slimmer geregeld worden en zal het tevens nog effectiever afgehandeld kunnen worden.

Gerelateerde artikelen