Roadmap maakt overstappen naar cloud eenvoudiger

KPN helpt bedrijven en instellingen met hun overgang naar de publieke cloud. Daarbij gaat het niet alleen om het leveren van producten maar ook om (strategische) advisering. Daarnaast wordt hulp geboden bij de migratie naar de private cloud, publieke cloud of een combinatie daarvan volgens een gestandaardiseerde manier van werken. Om ervoor te zorgen dat klanten zich volledig kunnen concentreren op hun eigen business kan KPN ook het gehele beheer van de IT-infrastructuur overnemen.

Voor de dienstverlening op het gebied van de cloud en de digital workspace is een uitgebreide roadmap ontwikkeld. Tot het eind van dit jaar is per kwartaal een planning gemaakt van ontwikkelactiviteiten. De klant kan dan ook exact zien wanneer bepaalde ontwikkelingen beschikbaar komen. Al deze innovaties passen weer in een groter geheel, zoals bijvoorbeeld cloud application management, public cloud services of enterprise private cloud. Die integratie is heel belangrijk. Klik hier om de laatste roadmap voor het Managed Hybrid Cloud portfolio te bekijken.

Agile

KPN werkt agile: vlotter, wendbaarder en met een kortere time-to-market. Manuel Bruggeman, hoofd products Cloud en IT van KPN: 'We trekken sprintjes van twee weken, de releases volgen elkaar snel op.' Elk project kent een product owner die ervoor zorgt dat de voornaamste taken als eerste worden opgepakt. Deze kijkt ook hoeveel tijd daarvoor nodig is.

'Maandelijks komen er releases vrij, die aan alle betrokken medewerkers worden toegelicht. Ze zien wat er is opgeleverd en kunnen daar hun commentaar op geven. Het is de bedoeling dat ook de klanten hierbij worden betrokken', aldus Bruggeman. Meteen na de oplevering van een bepaalde versie worden er demo’s gegeven. Snelle feedback vanuit de klanten draagt er toe bij dat de diensten aansluiten bij de marktvraag. Deze werkwijze maakt de organisatie meer klantgericht, men kan sneller anticiperen op de vraag.

Continuous delivery

Gekozen is voor ‘continuous delivery’, waarbij het werk in kleine happen en brokken wordt opgedeeld. Omdat regelmatige feedback is ingebouwd, wordt voorkomen dat de software- ontwikkeling de verkeerde richting opgaat. Als intern alle betrokkenen meekijken en ook de klanten respons geven, wordt er sneller resultaat gehaald en ontstaat er een prikkel om de lat steeds hoger te leggen. Iedereen voelt zich betrokken en alle stakeholders weten al in een vroeg stadium waar de ontwikkeling naartoe gaat. De roadmap voor de cloud en digital workspace is sterk klant- en marktgedreven. Het werken volgens agile principes brengt ook met zich mee dat prioriteiten kunnen worden gewijzigd.

KPN richt zich met deze nieuwe producten met name op middelgrote en grotere bedrijven. Vrijwel al deze organisaties zijn bezig met digitale transformatie. Ze doen dat om concurrerender te worden, nieuwe kansen te kunnen grijpen en innovaties door te voeren. Het besef groeit dat digitale transformatie veel meer behelst dan technologische vernieuwing. Ook de organisatie zelf moet veranderen. Een belangrijk deel van deze doelgroep beheert zijn IT (nog) zelf. Sommige bedrijven hebben eigen datacenters of een private cloud op hun eigen locatie of elders, die ze zelf bezitten en in de lucht houden.

Publieke cloud

Enorm in opmars is de publieke cloud waarbij partijen als Microsoft en Amazon de opslag verzorgen, rekencapaciteit beschikbaar stellen en een toenemend aantal diensten levert. Het initiatief om workloads en applicaties naar de publieke cloud over te hevelen komt soms vanuit de IT-afdeling. Maar steeds vaker wordt deze beweging vanuit de business gedreven, bijvoorbeeld vanuit de verkooporganisatie. Bruggeman: 'Je ziet dat afdelingen die dicht bij de klant staan, het initiatief nemen tot de ontwikkeling van applicaties.' Dit kan door bijvoorbeeld Software-as-a-Service- oplossingen (SaaS) uit de publieke cloud te halen. Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS) lenen zich prima voor nieuw ontwikkelde applicaties. De business digitaliseert zonder de IT-afdeling daarbij te betrekken. Soms is de eigen IT-afdeling te traag om nieuwe applicaties te faciliteren, vaak heeft deze al moeite om de bestaande complexiteit beheersbaar te houden.

Tot de voordelen van cloud computing behoren de schaalbaarheid, betere prestaties, lagere kosten en een grotere wendbaarheid. Ook kan sneller worden ontwikkeld. Gebruikers hebben altijd en overal toegang tot de data.

Hybride cloud

Veel bedrijven en instellingen kiezen momenteel voor een hybride cloud, een combinatie van private en publieke cloud. Ze plukken de voordelen van beide. Bovendien kan niet altijd alles meteen over naar de publieke cloud, soms zijn bepaalde workloads en applicaties daar nog niet geschikt voor. Ook privacy en regelgeving kunnen reden zijn om deze in een private cloud of het eigen datacenter te houden.

Het werken met zowel de publieke als de private cloud kan echter wel ingewikkeld zijn. Bedrijven en instellingen staan voor de keuze zelf het beheer in te richten of het uit te besteden. In het laatste geval komen serviceproviders zoals KPN om de hoek kijken. Klanten hebben dan geen omkijken naar hun infrastructuur, zodat ze zich volledig op hun business kunnen richten.

KPN en hybride cloud

KPN had al datacenters en een eigen private cloud voor klanten. Sinds enige tijd zijn daar de publieke clouddiensten bijgekomen. Hiertoe zijn samenwerkingsverbanden afgesloten met Microsoft en Amazon. KPN verzorgt het aanmaken van het cloud-account, doet de facturatie en levert managed services voor zowel Azure als AWS. De dienstverlening richt zich vooral op de hybride cloud. Zo worden standaard diensten aangeboden voor het beheer van de applicatie-infrastructuur. KPN helpt klanten de publieke cloud te integreren met hun eigen netwerk.

Dit kwartaal komen voor Azure en AWS diensten voor de opzet van een business ready applicatie- infrastructuur. Allerlei bouwblokken worden geïntroduceerd waarmee klanten de benodigde functionaliteiten van hun infrastructuur kunnen aanpassen. 

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over het Managed Hybrid Cloud portfolio en de up-to-date roadmap.

Hybrid Cloud Monitor 2018

Steeds meer Nederlandse bedrijven en instellingen zijn bezig met hun digitale transformatie. Welke rol speelt de cloud? Download het volledige rapport.

Download

Gerelateerde artikelen