Fit personeel met quantified self en wearables

‘Hoe kun je wearables gebruiken om medewerkers meer grip te geven op hun eigen gezondheid? Dat is voor ons de hoofdvraag.’ Hugo Velthuijsen is lector New Business en ICT aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Het thema Quantified Self is voor Hugo al langer voer voor onderzoek. Hij begeleidt promotieonderzoek, initieert pilots op dit terrein en is betrokken bij het Groningse Quantified Self Institute. De businesscase voor de Quantified Self op de werkvloer – oftewel: de Quantified Worker – is makkelijk hard te maken, stelt Hugo. ‘Denk aan voordelen als fittere medewerkers, minder uitval en verzuim. De kostenbesparing die daarmee gepaard gaat, is enorm. Daarom groeit de belangstelling vanuit het bedrijfsleven nu hard.’

Gegevens ijken

‘Een waardevolle les? Dat de voorwaarde voor toepassing van de Quantified Self wederzijds vertrouwen is. Mensen gaan hun gegevens nooit delen wanneer alleen al de schijn bestaat dat gegevens niet integer gebruikt worden. Tegelijkertijd is het begrijpelijk dat bedrijven willen profiteren van de data van hun medewerkers om bijvoorbeeld de productiviteit te verbeteren. Daar is een work-around voor. Niet vragen gegevens te delen, maar mensen in staat stellen hun gegevens te ijken. Aan een fitheidsstandaard. Zij beslissen zelf of en in hoeverre ze daaraan willen voldoen. De politie en brandweer werken al langer met een dergelijke standaard: een onafhankelijke, objectieve maat. Het is vervolgens aan de bedrijven om erop te vertrouwen dat medewerkers de wearables op een goede manier gebruiken.’

Vooral een HR-thema

‘Opvallend vind ik dat wij vooral met HR-managers te maken hebben, nauwelijks met ICT’ers. De Quantified Self draagt dan ook sterk bij aan een belangrijk thema voor HR: het fit houden van je mensen.’

Magazine: Minds

Lees meer inspirerende verhalen over onder andere internet of things, cloud en de werkplek in het minds magazine. Laat u verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen. Kortom: ontdek hoe u ICT nog meer in uw voordeel laat werken.

Lees het magazine

Over Hugo Velthuijsen

Werkte in de afgelopen 2 jaar aan succesvolle pilots bij verschillende bedrijven én bij 48 eigen mensen van de Hanzehogeschool. Markant resultaat: op alle belangrijke fitheids- en gezondheidsparameters verschoven de deelnemers van oranje/rood (ongezond) naar groen (fitter). Daar droeg persoonlijke coaching wel sterk aan bij. Zijn volgende stap? E-coaching. ‘Zonder de juiste begeleiding blijft het toch bij meten, werkelijke verbetering gebeurt vanuit keuzevrijheid én goede coaching. Met e-coaching kunnen we grote groepen mensen tegelijk helpen.’

- Auteur: Hugo Velthuijsen


Gerelateerde artikelen