Big data is passé, het is nu big business

Afgelopen jaren bewezen data hun waarde. Organisaties zetten in op big data en boekten mooie resultaten. Dat was slechts een voorproefje. Want het tijdperk van data breekt vandaag pas aan. Door de digitalisering zijn er meer gegevens beschikbaar dan ooit. En die voeden geen individuele projecten meer, maar zijn de brandstof van de hele organisatie. Data drijven productie aan. Bepalen klanttevredenheid. Realiseren organisatiedoelen. Kortom: datamanagement is big business.

Afgelopen jaren bewezen data hun waarde. Organisaties zetten in op big data en boekten mooie resultaten. Dat was slechts een voorproefje. Want het tijdperk van data breekt vandaag pas aan. Door de digitalisering zijn er meer gegevens beschikbaar dan ooit. En die voeden geen individuele projecten meer, maar zijn de brandstof van de hele organisatie. Data drijven productie aan. Bepalen klanttevredenheid. Realiseren organisatiedoelen. Kortom: datamanagement is big business.

Elke organisatie wordt data-driven. Een online supermarkt die door specifieke klantgegevens precies ‘weet’ voor welk product een individu vatbaar is. Een fabrikant die zijn producten voorziet van een chip en zo real time volgt hoe zijn producten in het veld presteren en daar vervolgens op acteert. Of een energiebedrijf die met alle data van slimme meters nauwkeurig kan inschatten hoeveel energie er morgen in een bepaald gebied gebruikt gaat

worden. En dus hoeveel energie het bedrijf moet opwekken of inkopen. Die prognoses worden nog waardevoller als je daar de data van weersvoorspellingen – en dus de opbrengst van zonnepanelen – bij optelt. Zo gaan data elke sector op zijn kop zetten. Toekijkende organisaties die denken dat het voor hen niet van toepassing is, zullen overrompeld worden. Want het raakt iedereen.

Verweven met organisatiedoelen

Het begint aan de top. Big data naar een volgend niveau tillen – en data zo belangrijk maken dat ze met kernprocessen worden verweven – vereist een strategische keuze. Het gaat namelijk niet meer alleen over budget en technologie, maar over een fundamentele verandering van de primaire processen. En van de mindset van de mensen die er werken. It’s a whole new ballgame. Datamanagement raakt de operatie, het hart en ziel van de organisatie. Want data kunnen direct invloed hebben op klanttevredenheid, efficiëntie en bedrijfsgroei. Daarom is het essentieel dat een directie haar geloof in data uitspreekt en het verbindt aan de organisatiestrategie. Wellicht zelfs een Chief Data Officer benoemt die erop stuurt dat data bijdragen aan de organisatiedoelen. Dát brengt de verandering op gang.

Andere mindset

Natuurlijk, het gaat over bits en bytes. Over data registreren, opslaan, beveiligen. Over koppelen aan andere data, en ontsluiten voor gebruik. Technologisch zijn er uitdagingen genoeg, maar minstens net zoveel oplossingen. Daar komt de ICT-afdeling wel uit. Interessanter is het te kijken naar de organisatievraag. Want data-driven werken zet werkprocessen op zijn kop en vraagt nieuwe vaardigheden. Medewerkers moeten al die data analyseren en interpreteren. Er relevante informatie uit destilleren. En dat omzetten naar kansen voor de organisatie. Dat is de hamvraag: wat precies is waardevolle informatie? Dat vraagt een heel andere mindset van alle medewerkers.

Meer weten?

Neem contact op met Wico Mulder via wico.mulder@kpn.com.

Over Wico Mulder

Wico is Data management Consultant bij KPN Consulting met een brede achtergrond in techniek en wetenschap. "Data is aanjager voor veranderingen in onze maatschappij. Eenmaal geinterpreteerd tot waardevolle informatie, biedt data inzicht en nieuwe kansen voor organisaties. Dit gaat gepaard met nieuwe technologie en slimme computer systemen." Vanuit zijn brede interesse en jarenlange ervaring in de ICT helpt Wico organisaties met het toepassen van nieuwe concepten en praktische realisaties.

- Auteur: Wico Mulder


Gerelateerde artikelen