5G wordt motor achter industriële vernieuwing

5G wordt een belangrijke motor achter de vernieuwing van bedrijfsprocessen. De nieuwe generatie netwerken versnelt de digitalisering en geeft ruimte voor disruptieve technologieën. Snelle en betrouwbare dataverwerking op locatie wordt hierdoor mogelijk. Tijdens een sessie in de vernieuwde Digital Dutch Xperience in Zoetermeer werd toegelicht hoe KPN de 5G-markt gaat benaderen.

In aanvulling op haar voorgangers brengt 5G vooral voordelen aan de industrie en dienstverlening. KPN richt zich daarbij met name op het Nederlandse bedrijfsleven. Doel is samen met zakelijke klanten van groot tot klein nieuwe toepassingen te ontwikkelen die onderscheidend zijn. KPN kiest voor een nationale aanpak waarbij nauw met Nederlandse klanten wordt samengewerkt. Naast het ‘fysieke 5G-netwerk' moet een relatienetwerk van partners ontstaan die elkaar helpen te innoveren. ‘Als klein land moeten we het hebben van hechte samenwerking’, aldus Jacob Groote, als EVP 5G zakelijke markt verantwoordelijk voor de innovatie van producten en diensten rondom 5G.

Behoeftes centraal

Onder het motto ‘Business first, technology second’ worden de behoeftes van het bedrijfsleven centraal gesteld. Groote ziet 5G als een belangrijke bouwsteen waarmee ondernemingen extra waarde kunnen genereren. Maar biedt ook kansen aan start-ups om met nieuwe toepassingen de status-quo te verstoren in tal van sectoren. ‘Het wordt een platform voor nieuwe businessmodellen.’ En hij noemt daarbij een aantal concrete voorbeelden.

Bij Shell Pernis scannen robots het reusachtige leidingennetwerk op gaslekkages. Dankzij 5G kunnen die machines geheel autonoom werken. Op Schiphol zorgen zelfrijdende bagagekarren er straks voor dat de koffers op tijd in het vliegtuig zijn. Een experiment is gaande om bloedmonsters met drones snel naar een lab te brengen. Al deze nieuwe toepassingen zijn het resultaat van grote samenwerkingsverbanden waarbij KPN voor de connectiviteit zorgt. Benieuwd hoe 5G helpt bij de digitalisering van organisaties?

Naar de 5G-netwerkbijeenkomst

Beste oplossing

Groote roept het bedrijfsleven op om samen oplossingen te ontwikkelen. KPN hoort graag waar zakelijke klanten mee zitten of welke bedrijven innovatieve ideeën hebben voor geaccepteerde problemen. Daarbij wordt niet eenzijdig ingezet op één (mobiele) techniek. ‘Het gaat erom de beste oplossing te bedenken vanuit de klantvraag’, stelt Groote. Dat hoeft niet per se alleen 5G te zijn maar kan ook een mix zijn van 5G en speciale mobiele datanetwerken zoals LTE-M voor communicatie tussen machines en LoRaWan voor apparaten die af en toe online moeten gaan. Ook zijn combinaties mogelijk met bijvoorbeeld Ultra Wideband (UWB) voor hele exacte locatiebepaling. 

Tot Groote’s tevredenheid begint de zakelijke markt al aardig kansen te zien. Uit een poll onder de ruim 200 deelnemers aan de virtuele 5G-sessie bleek dat 71 procent een belangrijke rol weggelegd ziet voor 5G in de digitale agenda van hun bedrijf. 5G leeft al behoorlijk, reden waarom KPN meer van dit soort webinars gaat organiseren en het bedrijfsleven uitnodigt gezamenlijk rond de tafel te gaan zitten. Uit de vele vragen die tijdens het webinar werden gesteld, bleek dat veel organisaties al druk bezig zijn met 5G-toepassingen in hun bedrijf of die voor anderen uit te werken.

Grotere beschikbaarheid

En dat is zeker niet te vroeg, want dit jaar nog kunnen zakelijke klanten met 5G aan de slag. De nieuwe standaard biedt enorm veel capaciteit en hogere snelheden. Per vierkante kilometer kunnen een miljoen apparaten aan het netwerk worden gekoppeld. Groote: “Maar nog veel belangrijker zijn de veel grotere beschikbaarheid en extra hoge betrouwbaarheid. Daar komt bij een vijf keer snellere reactietijd, belangrijk voor onder meer autonome voertuigen.”

Value added Services (VAS)

Bovenop de standaard 5G-abonnementen kunnen klanten extra garanties krijgen in de vorm van drie nieuwe Value Added Services (VAS). Geavanceerde software in het mobiele netwerk maakt het namelijk mogelijk zakelijke gebruikers uiterste zekerheid te geven. Ze kunnen erop rekenen dat belangrijke onderdelen van onder andere productieprocessen en diensten altijd voldoende bandbreedte krijgen, zowel lokaal als landelijk.

VAS 1: Application Priority

Application Priority regelt dat cruciale toepassingen zoals bepaald berichtenverkeer voorrang krijgen. Groote: ‘Een ambulance bijvoorbeeld moet overal verkeerslichten kunnen beïnvloeden zodat hij ongehinderd kan doorrijden.’ Om een storingsvrije werking te kunnen garanderen worden deze berichten apart behandeld  in het netwerk. 

VAS 2: Guaranteed Bandwidth

Een tweede dienst die toegevoegde waarde levert is Guaranteed Bandwidth. De robots die bij Shell Pernis rondrijden kunnen geen moment stilstaan, ze bewaken immers de veiligheid. Als op de A15 die vlak langs dit petrochemisch complex loopt een ongeval gebeurt en tientallen automobilisten in de file gaan videobellen, dan mag dat beeldverkeer niet ten koste gaan van de videobeelden die de robots doorsturen. Shell krijgt daarom een gegarandeerde bandbreedte op zijn terrein. In tegenstelling tot application priority kunnen hier toepassingen die een hoge breedband nodig hebben (zoals HD-camera’s en augmented reality) lokaal ondersteund worden. 

VAS 3: Coverage on Demand

De derde dienst die KPN uitrolt heet Coverage on Demand. Indoor en eventueel ook outdoor kan een zakelijke klant de zekerheid krijgen van mobiele dekking en capaciteit op de eigen locatie. Volgens Jos Berière, strategisch portfolio manager 5G bij KPN, krijgt de klant een optimale mix van infrastructuur en spectrum. Want mobiele infrastructuur is primair ontwikkeld op plekken waar veel mensen zijn of langskomen; niet waar hoogwaardige digitaliseringsvraagstukken van klanten liggen. Hij spreekt van een breuk met het verleden: ‘Dit is echt nieuw.’ 

Berière denkt dat het trio nieuwe diensten in combinatie met 5G de digitalisering van bedrijven kan versnellen. Kleinere bedrijven kunnen nu veel sneller nieuwe technologie adopteren, bijvoorbeeld vanuit de hoek van kunstmatige intelligentie (AI), virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Grote industriële bedrijven kunnen met mobiele netwerken hun processen beter inrichten. Hun ICT-dienstverlening is vaak ingericht voor kantoormedewerkers in plaats van voor productie, zo zei Berière. Ook in de (gezondheids)zorg bestaat grote behoefte aan bandbreedte. Berière: ‘Tijdens de coronacrisis zag je een enorme videopiek. Artsen gingen voor intercollegiaal overleg ineens veel bellen. De digitale infrastructuur bleek daar helemaal niet op te zijn berekenden en er was behoefte aan flexibiliteit. Met de drie toegevoegde waardediensten kan in dergelijke behoeftes worden voorzien.’

Backward compatible

5G wordt geen big bang, verwacht Berière. Zakelijke klanten gaan stap voor stap een evolutiepad doorlopen. Daarom heeft KPN de VAS-diensten backward compatible gemaakt. Ze werken niet alleen met 5G- maar kunnen ook nog met 4G-randapparatuur werken om in 2020 en 2021 meer mogelijkheden te bieden voor digitalisering. De technische implementatie van de nieuwe netwerktechniek gaat overigens snel. ‘Maar het proces om het businessvraagstuk scherp te krijgen en met klant(en) en partners tot een oplossing te komen duurt veel langer, dus daar moet je zo vroeg mogelijk mee starten. Snappen wat 5G brengt, dat is de crux’, zo stelt hij. 

Paul Cobben, sector developer manufacturing bij KPN, ziet de industriële vernieuwing bijna volledig gedreven worden door ICT. Draadloze netwerken zoals 5G maken dat mogelijk. De hogere bandbreedte, uitermate hoge betrouwbaarheid en zeer korte reactietijden leiden tot draadloze fabrieken. Robots die repeterende taken of zwaar werk uitvoeren in samenwerking met medewerkers, doen dankzij 5G hun intrede. Hetzelfde geldt voor ‘automated guided vehicles’ (AGV’s). Met VR- of AR-brillen kunnen jonge medewerkers sneller worden ingewerkt. Ervaren collega’s kunnen virtueel over hun schouder mee kijken. Zo schetste Cobben tal van voorbeelden.

De eerder genoemde gegarandeerde bandbreedte zorgt ervoor dat operators die slimme helmen dragen overal dezelfde beleving hebben. Dit verhoogt de acceptatiegraad. Volgens Cobben maakt 5G de Nederlandse maakindustrie, die het traditioneel van kleinere seriegroottes moet hebben, flexibeler en efficiënter. Dit versterkt onze concurrentiepositie en daar gaat het uiteindelijk om.

Gerelateerde artikelen