Betrouwbaarheidsniveau eH4

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en laat zien weet u bent (authenticatie). Op het middel registreert u machtigingen. Met deze machtigingen bent u geautoriseerd om namens uw organisatie bepaalde dienst(en) via eHerkenning af te nemen.

Weet u voor welke dienst(en) u eHerkenning wilt gebruiken, en heeft u het hoogste betrouwbaarheidsniveau eH4 nodig? Vraag uw middel dan hier aan. Voor de aanvraag hebt u een PKIoverheid-certificaat nodig (waarbij in alle gevallen een persoons- of beroepscertificaat nodig is). Bij dit certificaat ontvangt u een smartcard of USB token met bijbehorende pincode. Hiermee logt u ook in op het strengst beveiligde eHerkenningsniveau eH4.


Direct aanvragen

Een eH4-middel nodig? En weet u al hoe de aanvraag werkt?

Direct eH4 aanvragen

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH4 hebt u de volgende documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Tarieven eHerkenning eH4

eHerkenningsmiddel eH4 voor 1 jaar Vanaf € 55,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH4 voor 3 jaar Vanaf € 110,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH4 voor 5 jaar Vanaf € 160,00 per gebruiker

* Eenmalig betaalt u € 15,00 voor identificatie

Zo vraagt u eHerkenning op eH4-niveau aanSpoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wilt u een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer
088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.