Veiligheid voor hulpverleners, justitie en defensie

De fysieke en virtuele wereld om ons heen veranderen snel, ook in het veiligheidsdomein. Dit raakt de burgers en ook de professionele hulpverleners. Tegelijkertijd staan hulpverleners voor de uitdaging meer veiligheid met minder middelen te realiseren.

Als Nederlands bedrijf gelooft KPN in de toegevoegde waarde van slimme inzet van ICT en samenwerking als enablers voor deze uitdaging.

Wij kennen de toegenomen verwevenheid van ICT, data(management), connectiviteit en devices om de informatie-uitwisseling en informatiepositie van hulpverleners te optimaliseren. Hierdoor kunnen deze zich efficiënter en tegelijkertijd meer zichtbaarrichten op hun primaire taak, namelijk een veilig Nederland.

Neem contact met ons op

Sectoren binnen het Veilgheidsdomein

Openbare orde en veiligheid

De digitalisering van de samenleving biedt niet alleen kansen, maar werkt ook nieuwe risico's in de hand. Het domein van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt geconfronteerd met razendsnelle technologische ontwikkelingen en de opkomst van cybercrime. KPN is ervan overtuigd dat slimme, innovatieve ICT organisaties in het veiligheidsdomein betere oplossingen bieden voor een veiliger Nederland. Hierin is ICT de enabler, is informatie cruciaal en is communicatie kritisch.

Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. KPN erkent haar rol in de samenleving als leverancier en beheerder van een veilige en vitale ICT-infrastructuur. Wij ondersteunen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en alle onderliggende Justitie ZBO’s en agentschappen om alle V&J doelen te bereiken en daarmee Nederland veiliger te maken en vervolgens ook zo te houden.

Defensie

In een veranderende wereld vol nieuwe technologie verandert ook de krijgsmacht. Deze moet interoperabel en als totale eenheid kunnen opereren, waarbij verschillende legeronderdelen optimaal in samenhang ingezet kunnen worden. KPN voorziet in de behoefte van ICT-oplossingen om de informatie-uitwisseling en de informatiepositie van defensie te optimaliseren en werken samen met defensie toe naar één defensienetwerk.

Meest gebruikte oplossingen in het Veiligheidsdomein

Push-to-Talk

Direct in verbinding met uw collega's, met één druk op de knop en binnen één seconde.

Internet & Netwerken

KPN levert vaste en mobiele netwerken aan het veiligheidsdomein. Zo worden medewerkers. IT-systemen en sensoren met elkaar verbonden.

Werkplek

De (deel-)componenten die defensie gebruikt in haar eigen werkplekconcepten worden door KPN en haar partners geleverd en onderhouden.

Wilt u meer informatie?

Wij helpen u graag.

Neem contact met mij op