Wat is een IP-adres, wat kun je ermee en hoe werkt het?

Met een IP-adres wordt een computer herkend die op internet is aangesloten. Zo’n adres is vergelijkbaar met een telefoonnummer. Elk apparaat dat met internet wordt verbonden krijgt een unieke code. Zo’n numeriek label wordt ook toegewezen bij deelname aan andere computernetwerken die op basis van IP communiceren.

IP staat voor Internet Protocol, een afgesproken communicatiewijze die voorkomt dat een Babylonische spraakverwarring ontstaat. Het IP-adres wordt gebruikt om gegevens via internet van de zender naar de ontvanger te transporteren.

Wat is een IP-adres?

Met een IP-adres zijn computers zichtbaar voor andere computers op het internet. Ook smartphones, tablets, routers, printers en andere computerapparatuur kunnen elkaar op die manier vinden. Ze zijn vervolgens in staat met elkaar te ‘praten’. Zo’n ‘internetadres’ maakt het bijvoorbeeld mogelijk documenten op afstand te printen. Je kunt ook vanachter de pc een beveiligingscamera anders instellen.

Een IP-adres kent twee delen. Het begint met het identificatienummer van een bepaald netwerk op het internet gevolgd door een aanduiding van het gebruikte apparaat binnen het netwerk. Het meest worden IP-adressen gebruikt die bestaan uit 32 bits, ofwel 4 bytes. Dit wordt het IPv4-systeem genoemd, het Internet Protocol versie 4-systeem. Zo’n adres is opgedeeld in vier groepen van 8 bits. Deze worden weergegeven als door punten gescheiden decimale getallen. Deze vier getallen zijn elk kleiner dan 256, bijvoorbeeld 193.78.241.12. Omdat schaarste aan internetadressen dreigde te ontstaan, worden nu ook internetadressen uitgegeven die bestaan uit 128 bits, ofwel 16 bytes. Het Internet Protocol versie 6-systeem maakt een vrijwel oneindig aantal adressen mogelijk. Bovendien zijn er technische voordelen.

Welk IP-adres heeft jouw bedrijf nodig? Bekijk de verschillen tussen een vast en dynamisch IP-adres.

IP-adressen en ondernemen

Een IP-adres op internet is veelal gekoppeld aan een bedrijf of instelling. Dit betekent dat je als internetgebruiker niet anoniem bent. Wanneer vanuit een bedrijf een e-mail wordt verstuurd, kan de ontvanger aan de hand van het IP-adres zien wie de e-mail heeft gezonden. Ook kan worden gezien wie een bepaalde webpagina heeft opgevraagd.

Wanneer je als ondernemer een site wilt hebben dan moet daarvoor een uniek adres worden aangemaakt. Zo’n websiteadres, een domeinnaam geheten, is nodig om de site online te zetten. Deze unieke domeinnaam wordt gekoppeld aan een IP-adres. Als de bezoeker deze domeinnaam in zijn browser typt, vindt een vertaling plaats naar een IP-adres.

Domeinnamen

Een domeinnaam ziet eruit als voorbeeld.com. Bij een hostnaam staat er voor de domeinnaam www of een ander voorvoegsel. Dan zie je www.voorbeeld.com. Alleen voorbeeld.com kan ook. Een domeinnaam kent altijd ten minste twee nameservers (DNS-servers), computers met de gegevens van gebruikers binnen een bepaald domein van een op TCP/IP gebaseerd netwerk. Samen met het IP-protocol dat de adressering van de informatiepakketjes regelt, ligt het TCP-protocol aan de basis van alle datacommunicatie via internet.

Een Domain Name Service (DNS) vertaalt een hostnaam naar het juiste IP-adres. Zo’n nameserver werkt als een soort adressenboek. Bij de registratie van een domeinnaam geef je de nameservers op. Wanneer je http://www.voorbeeld.com invoert in je browser, vraagt je computer aan de nameservers van je provider het IP-adres van voorbeeld.com. Je provider speelt die vraag weer door aan de nameservers van voorbeeld.com. Je computer krijgt dan door punten gescheiden decimale getallen terug. Vervolgens kan de browser vanaf dat adres de inhoud van de website opvragen. Een domeinnaam is dus indirect verbonden met IP-adressen. Een eigen domein vastleggen is snel geregeld via een hosting provider. Met een eigen domein heb je de beschikking over een eigen IP-adres op het internet.

Vaste en dynamische IP-adressen

Naast vaste IP-adressen bestaan er dynamische IP-adressen. Voor bedrijven kan het zinvol zijn met vaste IP-adressen te werken, bijvoorbeeld bij het gebruik van beveiligingscamera’s. Een dynamisch IP-adres wordt pas vastgesteld als een communicatie met een server wordt gestart. Het IP-adres varieert dus per sessie.

Gerelateerde artikelen