Smart Combinations: alle diensten op elkaar afgestemd

KPN standaardiseert het productaanbod voor de grootzakelijke markt, waardoor verschillende diensten beter met elkaar samenwerken. Onder de benaming Smart Combinations kunnen (middel)grote bedrijven en instellingen combinaties van netwerk-, ICT- en securitydiensten kiezen die volledig op elkaar zijn afgestemd. Dankzij deze perfecte integratie weet de klant zich verzekerd van de nieuwste functies en laatste verbeteringen. KPN neemt het beheer van begin tot eind over. De klant wordt helemaal ontzorgd.

Alessio Radaelli, business consultant bij KPN, ziet dat de lijn die begon bij de consument en de kleinzakelijke markt, nu wordt doorgetrokken naar grootzakelijk. Het middensegment van de zakelijke markt – dat begint bij organisaties met meer dan 150 medewerkers – kan voortaan voor een gestandaardiseerd aanbod kiezen. Voor klanten die specifieke integratiewensen hebben met hun eigen omgeving of die van derde partijen heeft KPN een ander aanbod.

Geharrewar

Consumenten zijn al gewend om tv, internet, mobiel en vast van één leverancier te betrekken. Bij meerdere leveranciers is het vaak lastig te achterhalen waar de fout ligt als iets niet werkt. Gebundeld aanbod voor consumenten werd in een paar jaar een enorm succes. Radaelli verwacht dat hetzelfde gebeurt bij zakelijke ICT-diensten. Het is in korte tijd heel normaal geworden om software uit de cloud te gebruiken en de eigen hardware, zoals bijvoorbeeld een fysieke telefooncentrale, overboord te zetten. Men laat liever alles aan één cloud-provider over, die ook al het onderhoud doet.

De klant wil af van al dat geharrewar over de infrastructuur en zich volledig op zijn business concentreren. Radaelli: 'Vijf jaar geleden zou een concept als Smart Combinations ondenkbaar zijn. Nu het gebruik van cloud-diensten normaal is geworden, kan ook de infrastructuur meer worden gestandaardiseerd. Ook uit gesprekken met klanten blijkt dat de markt er klaar voor is.' Bovendien gaan de ontwikkelingen op het gebied van netwerk, ICT en security zo snel dat de ene versie nog niet uit is of de volgende komt er al weer aan. Bij Smart Combinations is de klant altijd verzekerd van de meest recente versie. 

Opbouwen als Lego

Radaelli: 'Vergelijk het met Office 365. Abonnees hebben daar altijd alle nieuwe functionaliteit. Iedereen is up-to-date.' Omdat alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd ontstaat waarde voor de klant. Heb je meerdere diensten van uiteenlopende leveranciers, dan kost het moeite om bij te blijven. Dit gaat zelden zonder slag of stoot. 

KPN is de eerste speler in de Nederlandse grootzakelijke markt die in de volle breedte zo’n geïntegreerd en gestandaardiseerd aanbod lanceert. De klant kan kiezen voor een volledige oplossing bestaande uit verschillende geïntegreerde diensten, maar kan dit ook geleidelijk opbouwen. Radaelli vergelijkt de situatie met een Lego-doos. Je kiest de steentjes die je nodig hebt. Op basis daarvan wordt de benodigde functionaliteit geleverd. Je kan dit steeds verder uitbouwen met verschillende diensten die naadloos aansluiten op de Smart Combinations-diensten die al worden afgenomen.

Drie thema’s

De introductie van Smart Combinations gaat stapsgewijs. Dit jaar worden de eerste bouwblokken voor drie thema’s gelanceerd, namelijk voor Cloud Communications, Secure Networking en Connected Workplace. De hoeksteen van alle Smart Combinations bestaat uit een veilige VPN- verbinding en internetdiensten van KPN. Daarbovenop worden in het eerste thema de bouwblokken Unified Communications (UC), vast bellen en mobiel toegevoegd. Gegarandeerd wordt dat je altijd en overal bereikbaar bent. Het tweede thema, Secure Networking, is gericht op organisaties die binnen hun kantoren flexibele, veilige en betrouwbare dataverbindingen wensen. Hierbij gaat het onder meer om de bouwblokken SD-WAN en SD-LAN. Het derde thema, Connected Workplace, biedt de bouwblokken voor de samenwerking tussen medewerkers.

Binnen Smart Combinations moet de klant vaste componenten kiezen uit een lijst. Het concept staat geen uitzonderingen toe. Zo’n modulair opgebouwde oplossing zorgt ervoor dat alles goed werkt. Alle combinaties zijn van tevoren uitgetest, waardoor de ervaring optimaal zal zijn. De klant zal dus keuzes moeten maken. Radaelli: 'Dit voorkomt dat componenten worden gekozen die niet of met veel moeite aan elkaar zijn te knopen. Neem bijvoorbeeld videoconferencing. Als de klant het systeem van leverancier A kiest, dat wil combineren met het datanetwerk van B en de internetverbinding van C dan moet je maar hopen dat alles werkt. Bovendien rijst de vraag wie je moet aanspreken als een en ander hapert.'

Uitbreiden

KPN gaat na de zomer het concept van Smart Combinations uitbreiden. Zo wordt rond de jaarwisseling Modern Workplace toegevoegd. Aan bestaande diensten worden continu nieuwe functionaliteiten toegevoegd, bijvoorbeeld mobiel bellen over wifi binnen gebouwen. Bij Cloud Communications komt er naast de Cisco-oplossing ook een Microsoft-variant. De roadmap voorziet ook in het invoegen van Microsoft Teams.

Radaelli verwacht dat het nieuwe geïntegreerde concept het eerst aanslaat onder de bestaande klanten van KPN. Voor hen is de instap gemakkelijker. In sommige gevallen zal vervanging van apparatuur nodig zijn. Dat betekent een afschrijving maar daar staat tegenover dat de total cost of ownership (TCO) naar verwachting omlaag gaat. Bovendien kunnen de voordelen van de integratie aanzienlijk zijn. Denk aan meer samenwerking, minder gezeur en meer functionaliteit. Smart Combinations heeft één servicedesk. Omdat KPN meer zicht krijgt op wat de klant doet, kan ook proactief advies worden gegeven. Het verbruik van data is bijvoorbeeld beter in een context te plaatsen als zowel het datanetwerk, de internetverbinding als de werkplek en telefonie worden geleverd. Radaelli: 'Omdat we een geïntegreerde oplossing leveren, kunnen we ook advies over het geheel geven.'

Meer weten

Neem contact op met uw accountmanager of lees meer over de eerste Smart Combinations: Cloud Communications en Secure Networking.

Gerelateerde artikelen