NL-Alert instellen

Wat is NL-Alert?

NL-alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid om mensen in de directe omgeving van een noodsituatie te informeren. De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt óók als het netwerk overbelast is en is gratis en anoniem. Zo worden meer mensen bereikt en beter geïnformeerd.

Hoe kan ik NL-Alert instellen?

Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet de telefoon geschikt zijn en moet je NL-Alert instellen op je mobiele telefoon. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Het KPN netwerk ondersteunt NL-Alert ook op smartphones. Klik hieronder en check of jouw mobiel al geschikt is en voor de instructies van jouw mobiele telefoon.

NL Alert

NL-Alert ingesteld? Altijd berichten ontvangen, zelfs zonder bereik

NL-Alert werkt óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. De cell broadcast-techniek zorgt ervoor dat tekstberichten via gsm-zendmasten naar mobiele telefoons worden uitgezonden. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Ook bij kortstondige stroomuitval kunnen NL-Alert berichten worden ontvangen. Bij langduriger stroomuitval bestaat de kans dat de zendmasten van de mobiele aanbieders uitvallen, waardoor je geen NL-Alert berichten kunt ontvangen.

Waarom NL-Alert instellen?

Met het nieuwe aanvullende alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

Wanneer ontvang je een bericht als je de NL-Alert hebt ingesteld?

Zolang de waarschuwing geldt, wordt een NL-Alert uitgezonden. Wie het gebied ingaat of zijn telefoon aanzet, ontvangt een NL-Alert. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet je NL-Alert wel ingesteld hebben op je mobiele telefoon.

Wat staat er in een NL-Alert

In een NL-Alert staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Het bericht begint altijd met het woord 'NL-Alert'.