Algemene voorwaarden Elektronische Communicatiediensten

Open Source informatie Interactieve TV

Aanvullende Voorwaarden KPN wifi met FON

Reglement Geschillencommissie Elektronische communicatiediensten

Gedragscode Internetsnelheid