Inflatiecorrectie, wijziging tarieven abonnementen

Inflatiecorrectie op tarieven mobiel

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 oktober onze abonnementstarieven. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat noemen we inflatiecorrectie. De aanpassing geldt voor klanten die op 1 oktober:

In het contract van het mobiele abonnement staat dat het abonnementstarief jaarlijks wordt verhoogd met de door de CBS bepaalde inflatiecorrectie. Daarom is de inflatiecorrectie geen reden om het mobiele abonnement voor het einde van het contract op te zeggen.

Veelgestelde vragen

Waarom corrigeert KPN de mobiele abonnementstarieven voor inflatie?

Jaarlijks stijgen door inflatie de prijzen van producten en diensten. Onze kosten stijgen dus ook. Daarom passen wij jaarlijks het abonnementstarief van mobiele abonnementen aan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt jaarlijks de hoogte van de inflatiecorrectie.

Mobiele klanten hebben via de factuur (van de maand september en oktober) informatie gekregen over de inflatiecorrectie. Verder staat er een omschrijving van de inflatiecorrectie in het contract van je mobiele abonnement. Daar lees je ook wat dit voor je betekent.

In je contract staat het volgende over de inflatiecorrectie:

“Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 oktober verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de afgelopen periode 1 juli t/m 30 juni. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan 3 maanden van uw contractstermijn verstreken zijn. Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.”

Wij corrigeren het abonnementstarief elk jaar op 1 oktober. De aanpassing geldt voor klanten waarvan op 1 oktober de ingangsdatum van het abonnement langer dan 3 maanden geleden is.
Wij volgen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex). Je maandelijkse abonnementstarief gaat met dit percentage omhoog. Voor 2019 is dat 2,3%. Dat is de gemiddelde inflatie over de periode 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar per maand hoe hoog de inflatie op dat moment is. Wij volgen de door het CBS berekende inflatie. De officiële cijfers vind je op de website van CBS.

Door de inflatiecorrectie verandert alleen je maandelijkse abonnementstarief. De inflatiecorrectie wordt toegepast op de volgende bundels:

  • Belbundel
  • Internetbundel
  • Sms-bundel

De prijzen van andere bundels en de tarieven voor verbruik buiten de bundel worden niet verhoogd.

Alle klanten die na 1 maart 2009 en vóór 1 juli 2019 een KPN abonnement hebben afgesloten en is ingegaan, krijgen in 2019 met de inflatiecorrectie te maken
Omdat de inflatiecorrectie als voorwaarde in het contract staat, dat je hebt getekend, ben je hieraan gebonden. Je kunt je mobiele abonnement naar aanleiding van deze aanpassing dus niet voor het einde van de looptijd van je contract opzeggen.
Je kunt je mobiele abonnement alleen verlengen als de looptijd van je contract bijna voorbij is.
Heb je een abonnement afgesloten na 1 juli 2019? Dan geldt voor jouw abonnement geen inflatiecorrectie.
De inflatie wordt niet met terugwerkende kracht verrekend.