Inflatiecorrectie, abonnementsprijzen veranderen

Inflatiecorrectie op KPN Mobiel

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door inflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 oktober onze abonnementsprijzen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. Dat noemen we inflatiecorrectie. Deze geldt als:

  • Je abonnement is ingegaan voor 1 juli
  • Je na 1 maart 2009 klant bent geworden of je contract hebt verlengd

In 2020 is de inflatiecorrectie 2,1%.

Veelgestelde vragen

Waarom corrigeert KPN de mobiele abonnementstarieven voor inflatie?

Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Onze kosten stijgen dus ook. Daarom passen wij de abonnementsprijs aan van mobiele abonnementen.

Als je abonnement na 1 maart 2009 en vóór 1 juli 2020 is ingegaan, dan geldt de inflatiecorrectie in 2020 ook voor jou.

Door de inflatiecorrectie verandert alleen je maandbedrag. We passen de inflatiecorrectie toe op deze bundels:

  • Belbundel
  • Internetbundel
  • Sms-bundel

De prijzen van andere bundels en de prijzen voor verbruik buiten de bundel blijven hetzelfde.

Ook kortingen waarbij een vast bedrag is afgesproken wijzigen niet. Bijvoorbeeld KPN Compleet korting.

Je hebt de aankondiging van deze correctie gekregen via de factuur (van de maand september en oktober). Ook staat er een omschrijving van de inflatiecorrectie in het contract van je mobiele abonnement. Daar lees je ook wat dit voor jou betekent.

Dit staat er in je contract over de inflatiecorrectie:

“Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 oktober verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de afgelopen periode 1 juli t/m 30 juni. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan 3 maanden van uw contractstermijn verstreken zijn. Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.”

Wij passen de abonnementsprijs elk jaar aan op 1 oktober. We verrekenen de inflatie niet met terugwerkende kracht.

Wij volgen de berekening (consumentenprijsindex) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2020 heeft het CBS een correctie berekend van 2,1%. Je maandelijkse abonnementsprijs gaat met dit percentage omhoog. Dat is de gemiddelde inflatie over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Meer informatie over inflatie vind je op de website van het CBS.

De inflatiecorrectie is geen geldige reden om je abonnement kosteloos op te zeggen voor het einde van je contract. Dit staat ook in het contract dat je hebt getekend.
Je kunt je mobiele abonnement alleen verlengen als de looptijd van je contract bijna voorbij is. De verlengdatum verandert niet door de inflatiecorrectie.
Is jouw abonnement ingegaan na 1 juli 2020? Dan geldt voor jouw abonnement geen inflatiecorrectie.
Ja, dit geldt ook voor jou. De inflatiecorrectie voor Telfort was altijd op 1 juli. Bij KPN is dit op 1 oktober. Dus de inflatiecorrectie is nu 3 maanden later dan je gewend was.