Inflatiecorrectie, wijziging tarieven abonnementen

Inflatiecorrectie op tarieven mobiel

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 oktober onze abonnementstarieven. Hiervoor gebruiken we het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit noemen we inflatiecorrectie. De aanpassing geldt voor klanten die op 1 oktober:

  • Langer dan 3 maanden klant zijn
  • Langer dan 3 maanden geleden hun contract hebben verlengd
  • Na 1 maart 2009 klant zijn geworden of hun contract hebben verlengd

Voor klanten die hun contract hebben afgesloten of verlengd tussen 2 februari 2015 en 1 juli 2015 geldt de inflatiecorrectie van 2015 en 2016.

In het contract van het mobiele abonnement staat vermeld dat het abonnementstarief jaarlijks wordt verhoogd met de, door de CBS bepaalde, inflatiecorrectie. Het is niet mogelijk het mobiele abonnement naar aanleiding van deze aanpassing voortijdig op te zeggen.

Veelgestelde vragen

Waarom corrigeert KPN de mobiele abonnementstarieven voor inflatie?

Jaarlijks stijgen door inflatie de prijzen van producten en diensten. Hiermee stijgen ook de kosten voor KPN. Daarom passen wij jaarlijks het abonnementstarief van mobiele abonnementen aan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt jaarlijks de hoogte van de inflatiecorrectie.

Mobiele klanten hebben via MijnKPN en de factuur (van de maand september) informatie gekregen over de inflatiecorrectie. Verder staat er een omschrijving van de inflatiecorrectie in het contract van je mobiele abonnement. Daarin lees je ook wat dit voor jou betekent.

In je contract staat het volgende vermeld over de inflatiecorrectie:

“Het tarief van uw abonnement en bundel wordt jaarlijks op 1 oktober verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorafgaande periode 1 juli – 30 juni. Deze verhoging geldt uitsluitend als op dat moment meer dan 3 maanden van uw contractstermijn zijn verstreken.
Artikel 1:16, lid 4 van de Voorwaarden is niet van toepassing op deze verhoging.”

Het abonnementstarief wordt elk jaar op 1 oktober gecorrigeerd. De aanpassing geldt voor klanten die op 1 oktober langer dan 3 maanden klant zijn of langer dan 3 maanden geleden hun contract hebben verlengd.

Voor klanten die tussen 2 februari 2015 en 1 juli 2015 een abonnement hebben afgesloten of verlengd, passen wij de inflatiecorrectie van 2015 en 2016 vanaf 1 oktober 2016 toe.

KPN volgt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex). Met dit percentage wordt het maandelijkse abonnementstarief verhoogd. Voor 2015 is dat 0,7% en voor 2016 is dat 0,5%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar per maand hoe hoog de inflatie op dat moment is. KPN volgt de, door het CBS berekende, inflatie. De officiële cijfers vind je op de website van CBS.

Door de inflatiecorrectie verandert alleen je maandelijkse abonnementstarief.
De inflatiecorrectie geldt niet voor alle tarieven, alleen voor je maandelijkse abonnementstarief. Zo blijft bijvoorbeeld het buitenbundeltarief gewoon hetzelfde. Ook de tarieven van alle extra bundels die je kunt afsluiten veranderen niet.
Alle klanten die na 1 maart 2009 en vóór 1 juli 2016 een KPN abonnement hebben afgesloten of verlengd, krijgen in 2016 met de inflatiecorrectie te maken.
Omdat de inflatiecorrectie als voorwaarde in het contract staat vermeld dat je hebt getekend, ben je hieraan gebonden. Het is niet mogelijk je mobiele abonnement naar aanleiding van deze aanpassing voortijdig op te zeggen.
Het verlengen van je mobiele abonnement kan alleen als de looptijd van je contract bijna voorbij is.
Als je een abonnement na 1 juli 2016 hebt afgesloten, dan is de inflatie al verwerkt in de maandelijkse abonnementskosten. Daarom wordt je abonnementstarief niet verhoogd per 1 oktober 2016.

Is je abonnement van voor 1 juli? Dan kan het zijn dat jij in de groep valt waarbij de inflatiecorrectie per 1 november wordt doorgevoerd.
De inflatie wordt niet met terugwerkende kracht verrekend.
Heb je in 2015 geen inflatiecorrectie gekregen, maar wel tussen 2 februari en 1 juli 2015 een abonnement afgesloten of verlengd, dan krijg je de inflatiecorrectie van 2015 met de inflatiecorrectie van 2016. De inflatiecorrectie van 2015 wordt niet met terugwerkende kracht verrekend en gaat in per 1 oktober 2016.