Team leden

KPN-CERT bestaat uit de volgende leden:

Rob Kuiters
PGP key: 0x6BAA15DA (voorzitter en FIRST vertegenwoordiger)
Fingerprint=D0A9 04A6 FB45 F570 2206 88C8 DE01 581A 6BAA 15DA

Mandy Mak
PGP key: 0xE6A3CB33
Fingerprint=75BB 22C5 4EC5 2866 EA11 398D B94D 22D3 E6A3 CB33

Michel Zoetebier
PGP key: 0x3A61F0F5
Fingerprint=3CB6 6F48 2C02 04A5 D380 D816 5FD1 1228 3A61 F0F5

Arnim Eijkhoudt
PGP key: 0x7B3416B7
Fingerprint=B26A D697 F0E2 25DF EE4C C765 709F D911 7B34 16B7

Bouke van Laethem
PGP key: 0xD952DA1E
Fingerprint=99DB 39B1 6D3B BEA4 FC91 7324 E053 5185 D952 DA1E

Ted Kruijff
PGP key: 0xBA10DFF8
Fingerprint=58DB 9483 E778 BE65 A345 B9DF B9FB D09F BA10 DFF8

Laurent Kooning
PGP key: 0x0A682E3B
Fingerprint=E6D9 50B4 593A 809B 62E8 6288 FBC2 01FB 0A68 2E3B

Sander Spierenburg
PGP Key: 0xA3E957A0
Fingerprint=8477 58F6 1BFF 1CDD 6B30 187D 7283 50B3 A3E9 57A0

Coen de Jong
PGP key: 0x92CDC335
Fingerprint=FBD5 22C7 A1FB 95A6 97CF  F425 DC97 E6A9 92CD C335

Roland Vergeer

Andre Oosterwijk

Sebastiaan Groot