Teamleden

KPN-CERT bestaat uit de volgende leden:

Arnim Eijkhoudt
PGP key: 0x7B3416B7
Fingerprint=B26A D697 F0E2 25DF EE4C C765 709F D911 7B34 16B7

Ted Kruijff
PGP key: 0xBA10DFF8
Fingerprint=58DB 9483 E778 BE65 A345 B9DF B9FB D09F BA10 DFF8

Mandy Mak
PGP key: 0xE6A3CB33
Fingerprint=75BB 22C5 4EC5 2866 EA11 398D B94D 22D3 E6A3 CB33

Laurent Kooning
PGP key: 0x0A682E3B
Fingerprint=E6D9 50B4 593A 809B 62E8 6288 FBC2 01FB 0A68 2E3B

Coen de Jong
PGP key: 0x92CDC335
Fingerprint=FBD5 22C7 A1FB 95A6 97CF  F425 DC97 E6A9 92CD C335

Roland Vergeer
PGP key: 0xBFCED095
Fingerprint=47BE 56AE C744 5A27 AFB5 B1E7 432B C4A9 BFCE D095

Ewoud Smit

Laurens van Dijk

Andre Oosterwijk
PGP key: 0xABF8EE07
Fingerprint=F3D8 82A6 4413 B83E 1B33 E2CA F6AC 4A17 ABF8 EE07