Hulp met je aanmelding

Het is nog niet gelukt om je aan te melden, mogelijk ben je al aangemeld.
Een mislukte aanmelding kan komen door één van onderstaande redenen.

1. Ontvang je al voordelen?

Producten die al aangemeld zijn kan je niet nog een keer aanmelden. Via MijnKPN en de MijnKPN app zie je welke producten en telefoonnummers je hebt aangemeld, en welke voordelen hierbij horen.

Check je voordelen

2. Heb je alle gegevens goed ingevuld?

Het kan gebeuren dat je niet alle gegevens goed hebt ingevuld. We kunnen je producten die je wilt aanmelden dan niet herkennnen. Check je gegevens en probeer je nogmaals aan te melden.

Ga naar aanmeldformulier

3. Ben je recent verhuisd? Of staan je gegevens niet op hetzelfde adres?

Om in aanmerking te komen voor voordelen moeten alle KPN abonnementen (voor thuis of mobiel) op hetzelfde adres staan. Controleer op MijnKPN of het adres van jouw abonnement klopt. Ben je recent verhuisd? Check dan of jouw verhuizing al goed is doorgevoerd.

Bekijk verhuisstatus

4. Ben je net overgestapt naar KPN?

Het doorvoeren van een bestelling kan een aantal werkdagen duren. Heb je recent gekozen voor KPN? Dan kan het zijn dat jouw bestelling nog niet door ons systeem wordt herkent. Alleen na voltooiing van je bestelling kan je, je aanmelden voor de voordelen.

De bestelstatus van je mobiel, Internet en/of TV pakket bekijk je gemakkelijk online. Check of je bestelling al helemaal rond is en probeer het daarna nog een keer.

Bekijk bestelstatus