Gedragsregels WhatsApp tussen leerling en leraar

WhatsApp is een manier om snel met een grote groep mensen te praten. Met familie en vrienden leuke dingen delen. Bijvoorbeeld tijdens je vakantie; zijn ze er toch een beetje bij. Of wil je als docent leerlingen bereiken? Ook dan kan praten via Whatsapp handig zijn. Maar soms gaat het ook goed mis. Herrie alom als een privé foto van een leraar per ongeluk in een groepsapp met leerlingen beland. Wat zijn de gedragsregels?

Relatie leerling en leraar via WhatsApp?

Het voorval met de foto was een "hele domme fout zonder kwade bedoelingen", maar het zet je wel aan het denken. Het is daarom goed om duidelijke regels te gebruiken als het gaat om contact tussen docenten en leerlingen via sociale media. Een fout zit in een klein hoekje. Maar wat als het niet om een foutje gaat? Hoe ver gaat een vriendschappelijke verhouding tussen leraar en kind? Welke rol spelen nieuwe communicatiemiddelen als WhatsApp hierin? En hoe ga je daar als ouder mee om?

Professioneel contact
Contact tussen een leraar en een leerling moet altijd op een professioneel vlak gebeuren. Er is niets mis met communicatie buiten de lessen om, als het dan maar gaat om vragen rond het huiswerk, lesstof of een aankomend proefwerk. Een derde van de Nederlandse leraren geeft tegenover Kennisnet aan dat ze communiceren met leerlingen via WhatsApp. Scholen zouden hier duidelijke regels voor moeten opstellen. In veel schoolgidsen staat wel vermeld hoe er gecommuniceerd moet worden, maar hier ontbreekt een omgangsvorm via social media en WhatsApp.

Incidenten
Om vervelende situaties te voorkomen kan er worden gekozen om een spreekuur in te stellen, of de regel dat er bijvoorbeeld na 19 uur ’s avonds niet meer wordt geappt met een leraar. Overige vragen kunnen worden gesteld via de mail of Skype. Als het maar duidelijk is dat de communicatie altijd officieel vanuit de school verloopt. Het gedrag van leraren op Facebook, YouTube, Twitter en WhatsApp zou niet moet afwijken van wat er in de klas of op school gebruikelijk is.

Zorg er als ouder in ieder geval voor dat kinderen binnen de huiselijke kring overal over kunnen praten en op die manier weten wat gepast en ongepast gedrag is, ook via social media.

In hoeverre is contact via WhatsApp geoorloofd tussen leraar en leerling?

Gerelateerde artikelen