Internet

Algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020

Algemene voorwaarden voor 1 december 2020

Additionele Voorwaarden Eindgebruikers KPN HotSpots

Aanvullende voorwaarden Online diensten

Additional Terms End Users KPN HotSpots

Aanvullende Voorwaarden KPN wifi met FON

Gedragscode Internetsnelheid

Voorwaarden KPN Super Wifi vanaf 27 januari 2020

Reglement Geschillencommissie Elektronische communicatiediensten