Internet

KPN Algemene Voorwaarden januari 2023

Algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020

Additionele Voorwaarden Eindgebruikers KPN HotSpots

Aanvullende voorwaarden Online diensten

Additional Terms End Users KPN HotSpots

Voorwaarden KPN Wifi vanaf 5 juli 2021

Aanvullende Voorwaarden KPN wifi met FON

Gedragscode Internetsnelheid

Reglement Geschillencommissie Elektronische communicatiediensten