“In Twente organiseren we mooie evenementen, zoals Tuckerville, het jaarlijks festival voor country en Americana in Enschede”, vertelt Renzo Graziano, Kwartiermaker IT Platform Twente. “Bij het organiseren van een festival komt veel kijken voor ons als regionale overheid. Bezoekers moeten kunnen vertrouwen op een veilige ervaring. Bij eventuele calamiteiten moet alle benodigde informatie voorhanden zijn om de juiste voorzieningen maximaal in te zetten. Optimale samenwerking tussen alle deelnemende overheidsorganisaties is daarbij cruciaal.”

KPN Grip verhoogt slagkracht van veiligheidsregio Twente

Veilige evenementen in regio Twente

Regionale samenwerking is ondergebracht bij IT Platform Twente, een samenwerking van de  gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Twente. IT Platform Twente is gericht op een veilige en krachtige informatievoorziening in de regio. 

Vereist: samenwerking en afstemming tussen overheidsorganisaties

De veiligheidsregio Twente heeft een voorziening “live-events”, waarin een vergunning voor evenement kan worden aangevraagd. Renzo: “Om een vergunning te kunnen verlenen is veel informatie nodig, over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de locatie, de toegangswegen en nooduitgangen. Dat vereist samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties in het veiligheidsdomein, zoals  de brandweer, politie en gemeenten. Voorheen moesten ambtenaren van verschillende organisaties elkaar per mail benaderen of fysiek naar elkaar toe om deze informatie uit te wisselen. Ambtenaren werkten met diverse inlognamen en wachtwoorden en wisten niet altijd of informatie wel  actueel was. Kortom: dossiers uitwisselen kostte tijd, door de afhankelijkheid van een ander. Nu we KPN Grip hebben is dit verleden tijd, een ambtenaar kan nu zelf bij alle benodigde informatie waar hij of zij toe geautoriseerd is.”

KPN Grip, vliegwiel voor samenwerking

Met KPN Grip, de identity- en access management tool van KPN, loggen ambtenaren met individuele credentials in binnen álle overheidsorganisatie in de regio, onafhankelijk van het gemeentelijk domein. Grip betekent Single Sign On (SSO), ambtenaren hebben dus maar 1 login nodig voor veilige en gemakkelijke toegang tot applicaties en werkplekomgevingen waartoe ze geautoriseerd zijn.

Grip is aangesloten via het GGI-netwerk, het besloten datacommunicatienetwerk dat onderdeel is van het overheidsbrede Diginetwerk. Hiermee zijn veilige dataverbindingen met andere overheden gegarandeerd. 

Optimalisatie samenwerking bij veiligheidsregio Twente

Graziano: "Een brandweermedewerker vraagt nu via een iPad de meest actuele informatie op om vooraf te controleren of alle afgesproken veiligheidsvoorzieningen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en worden toegepast. Hij kan bijvoorbeeld vergunningen opvragen en tekeningen en plattegronden zien, vanaf elke locatie en op elk moment. Dit verhoogt de slagkracht van alle spelers binnen veiligheidsregio Twente. Maar ook binnen andere domeinen kunnen ambtenaren in de regio op een veilige manier samenwerken. Zo hebben we Grip ook al met succes ingezet in het belastingdomein en bij regionaal IT beheer."

Ambitie en verwachting 

"We zijn klein begonnen met 2 organisaties, maar het gebruik van KPN Grip stijgt nu snel. We kunnen binnen budget faciliteren dat ongeveer 2000 ambtenaren gemiddeld 4 applicaties toepassen bij de andere organisaties, via de regionale Single Sign On-voorziening. En dat kan snel, tegen lage kosten en vooral ook veilig en gebruikersvriendelijk. Mijn verwachting is dat we kunnen doorgroeien tot zo'n 8.000 regionale SSO-combinaties, en dat is veel meer dan de oorspronkelijke businesscase. We hebben echt goud in handen: de basisinfrastructuur in Twente, uitgebreid met GGI-netwerk van VNG en ondersteund met Grip van KPN."

Gerelateerde klantcases