Informatiebeveiliging en continuïteit, hoge eisen aan vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid

Al uw informatie veilig bij KPN

We leven in een informatiemaatschappij waarbij informatie, telecommunicatie- en internetdiensten cruciaal zijn voor uw organisatie en de samenleving. Als informatie verloren gaat, in verkeerde handen valt of uw dataverbindingen het tijdelijk niet doen kan dit verstrekkende consequenties hebben voor uw organisatie. Mogelijk loopt u imagoschade op als u slecht bereikbaar bent, krijgt u een boete als u de wet bescherming persoonsgegevens volgt of mist u omzet als uw gegevensbestanden niet bruikbaar zijn.

Daarom stellen gebruikers van telecommunicatie- en internetdiensten hoge eisen aan de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van diensten en informatie- en verkeersstromen. Wij zijn ons bewust van onze rol voor de Nederlandse samenleving en uw organisatie. Als leverancier en serviceprovider van ICT-, data- en telecommunicatiediensten voor uw bedrijf stellen wij daarom alles in het werk om te voldoen aan de eisen en verwachtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Hier mag en kunt u op vertrouwen.

Meer informatie

In onderstaande documenten geven wij aan hoe wij vorm geven aan de onderwerpen informatiebeveiliging en continuïteits-management. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie neem dan contact op met onze klantenservice.

Informatiebeveiliging bij KPN - Nederlands

Informatiebeveiliging bij KPN - Engels